31. oktober 2013

Udlejning af Grønnehave Station


Af Byrådsmedlem ( S ) John Christensen, Næstformand i Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget

Et flertal i Helsingør byråd besluttede på byrådsmødet mandag den 28. oktober, at sige ja til Center for ejendommes indstilling med ordlyden: At Grønnehave Station udlejes samlet til en juridisk person på markedsvilkår til små kreative virksomheder.

Helsingør kommune erhvervede Grønnehave Station i 2008, ud fra en strategisk planmæssig vurdering til udvikling af området fra Grønnehave, Nordhavnen og Strandpromenaden til Tretorn.

Efter en let renovering af bygningen, har den været udlejet som virksomhedsfællesskab for kreative erhverv via Vækst og viden. Da Vækst og viden har opsagt aftalen med kommunen, skulle der findes en ny løsning for Grønnehave Station.

Overordnet betyder det, at en administrator blandt brugerne får ansvaret for den daglige drift og betaler den samlede husleje til kommunen. Kommunen står stadig for udvendig vedligeholdelse af ejendommen og af de faste installationer til forsyning af el, vand og varme mm.

Fra Socialdemokratiets side skal det ikke skjules, at dette projekt falder fint ind i kommunens politik omkring servicering af kommunens virksomheder – store som små – ja, helt ned på et plan, hvor det drejer

30. oktober 2013

Socialdemokraterne vil tage fat på P-problemerne i Helsingør

Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet og
Jørgen E. Hansen, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Henrik Møller
Gennem de seneste 10 år – og sikkert længere tilbage endnu – har der været diskuteret forbedring af parkeringsforholdene i Helsingør City. Skal der være betalt parkering? Hvor meget skal bilisterne betale for at parkere og hvor længe? Vil det betyde flere eller færre kunder i byens butikker? Hvad med borgerne, der bor i byens midte? Hvor langt skal folk kunne bevæge sig fra deres bil for at komme til deres ærinde i byen?

De mange spørgsmål er blevet besvaret og fulgt op af nye spørgsmål. Der er leveret

flere gode og grundige undersøgelser om parkeringens mange facetter. Helsingør har få sin parkeringsvagt, som sørger for at holde orden ud fra de nuværende forhold. Da Staten vil tage de fleste af pengene, er den kommunale betalingsparkering udskudt. Der har været ideer fremme om parkeringshuse og hele veje i City har været foreslået omdannet til kun parkering.
Jørgen E. Hansen
Sådan kan vi blive ved. Det ser ikke ud som om der er mange muligheder for at finde den ideelle løsning lige med det første. Men Helsingørs udvikling hænger nøje sammen med, at vi finder en løsning på byens parkeringsforhold.
Nu har Socialdemokratiet imidlertid sat sig for, at i den kommende byrådsperiode skal der ske noget på området. Partiet har sat sig for – sammen med borgerne – at finde en løsning, der på en gang skal være en varig og en bæredygtig løsning. Den skal være god for borgerne, for turisterne, for de kunder, der kommer udefra, men også for de handlende og forretningernes medarbejdere.
Løsningsforslagsfase
Socialdemokratiet vil, så snart det nyvalgte byråd begynder sit arbejde, stille et konkret forslag om, at der indledes en omfattende debatkampagne med borgerinddragelse for at finde en løsning. Vi foreslår, at nogenlunde den samme model, som er anvendt ved udformningen af Værftshallerne bliver taget i brug, når det gælder parkeringssagen. Måske suppleret med rundture i byen, så man kan ved selvsyn kan danne sig en mening om mulighederne.
Først vil vi sætte en debat i gang med de lokale mediers hjælp. Hvad mener borgerne, at P-problemer består af? Hvad spiller en rolle – lang eller kort afstand til bymidten, økonomien ved parkeringshuse eller nye P-pladser, hvor længe skal man kunne optage P-pladser osv.? Dernæst vil vi sætte gang i en forslagsfase, hvor alle interesserede borgere, forretningsfolkene, medarbejderne i byens butikker og på kontorer, gerne folk, der ikke bor i Helsingør, men kommer her af forskellige årsager – kort sagt alle, der vil bidrage. Alle skal have mulighed for at være med til at pege på løsninger, fordele og ulemper.
Arbejdsgrupper skal gå i dybden
Når den fase er overstået – formentlig i slutningen af 2014 - vil vi foreslå nedsættelse af nogle bredt sammensatte arbejdsgrupper til at bearbejde de mange indkomne forslag og kommentarer.
Målet skal være, at efter højst et år med en omfattende og meget intens debat om parkeringsmulighedernes rammer, skal der ses teknisk og økonomisk på forslagene. Her er det sikkert nødvendigt, at kommunens egne medarbejdere bistået af nogle folk med erfaringer fra andre bysamfund, bidrager til konkrete forslag om, hvad der kan gøres.
Den politiske fase
Når disse muligheder bliver listet op, så vil den politiske fase begynde. Politikerne skal beslutte, hvilken form for varig og bæredygtig parkeringsordning, der vil være bedst for Helsingør.
Det bliver ikke nogen dans på roser, men når Socialdemokratiet sætter denne sag på dagsordenen og befolkningen i kommunen bidrager aktivt, så er der naturligvis alle muligheder for at nå et godt og brugbart resultat.
Socialdemokratiet vil lægge mange kræfter i, at nu skal der findes løsninger på Helsingør Bys parkeringsforhold. Det vil få høj prioritet i den kommende socialdemokratiske byrådsgruppe – og forhåbentlig for hele det nye byråd.

24. oktober 2013

PALLE WØRMANN – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?

Gennem læserbreve, Facebook og personlig kontakt.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Bedre forhold i børnehaver og vuggestuer. Bedre forhold for erhvervslivet. Nyt sundhedshus.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Helsingør kommune skal gøres til en attraktiv kommune at flytte til, så de investeringer, der bruges, kommer retur gennem skattepenge.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Jeg har altid været tiltrukket af de gamle socialdemokratiske dyder, plads til alle, lige muligheder for alle og de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det er vigtigt, at høre på de mennesker, der har valgt dig. Jeg vil loyalt arbejde for de socialdemokratiske værdier.

23. oktober 2013

JOHN CHRISTENSEN – de fem skarpe


Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Ved at være aktiv i udvalg og byrådssalen ( for journalister ), læserbreve og facebook samt stille op ved
invitationer og partiets møder.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Mine to nuværende områder passer mig rigtigt fint: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Ejendoms- og Miljøudvalget.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse beskæftigelsessituationen.
Få ryddet op i ulovligt byggeri på Sdr. Strandvej og i særdeleshed Ndr. Strandvej samt opretning af vores vejnet. Færdiggøre planerne for cykelstier.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Jeg har været det fra fødsel og har aldrig kunnet slippe denne fantastiske bevægelse

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det betyder rigtigt meget og indgår i min fremtoning og mange af mine handlinger.

21. oktober 2013

Peter Kay: Arbejdsklausuler skal sikre arbejde på overenskomstmæssige vilkår

Der er brug for en endnu skrappere indsats mod social dumping i Helsingør. Det er helt uacceptabelt, at
firmaer gør brug af underbetalt, udenlandsk arbejdskraft. Desværre tyder meget på, at de borgerlige i byrådet ikke har tænkt sig at gøre noget ved det.
I forbindelse med opførelsen af det nye søfartsmuseum, har der været problemer med det polske byggefirma Kormal. 3F måtte sidste år rejse et
millionkrav mod Kormal, fordi deres ansatte ikke modtog det, de havde krav på. Og efter at flere kommunale rengøringsopgaver blev udliciteret, har
kommunen oplevet problemer med underbetalt arbejdskraft hos underleverandører til rengøringsfirmaet Forenede Service. Heldigvis har byrådet et stærkt våben i kampen mod social dumping. Byrådet kan nemlig stille krav om arbejdsklausuler, som forpligter den virksomhed, der udfører opgaver for det offentlige, til at udføre arbejdet på overenskomstmæssige vilkår. Det gælder også for virksomhedens underleverandører.
Det burde jo være almindelig sund fornuft. Men desværre er det kun obligatorisk at bruge arbejdsklausuler i staten, mens det er frivilligt, om kommuner og regioner vil bruge dem, når de sender opgaver i udbud. Kampen for arbejdsklausuler er derfor en kamp, der skal kæmpes i hver enkelt kommunalbestyrelse og hvert enkelt regionsråd. Lige så vigtigt er det, at have kontrol med, om klausulerne rent faktisk overholdes.

Som medlem af Regionsrådet har jeg selv været med til at kræve, at regionen strammer reglerne for arbejdsklausuler. Men i Helsingør sidder de borgerlige på flertallet. I april stemte de imod at stramme kontrollen med om virksomhederne overholder reglerne. Det viser, at det kræver et rødt
flertal - også i Helsingør - hvis kampen mod social dumping skal vindes.

MORTEN BÅDSTORP – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Jeg vil benytte de elektroniske medier meget - bl.a. ved at lade kommunen oprette en mailservice, der
også omfatter politiske beslutninger.
Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
En kraftig prioritering af adskillelsen af politisk arbejde og administrationens arbejde.
Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Uddannelse er grundlaget for kommunens fremtid. Også cykelstier både for miljøets og vor egen helbreds
skyld. Cykelstier skal sneryddes før vejene!
Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Fordi det er det eneste parti, der tænker socialt - ikke kun, fordi vi har medfølelse med de svage, men også
fordi det rent faktisk giver det bedst fungerende samfund.
Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det betyder seriøst, at beslutninger skal være funderet i mine vælgeres sympati for mine synspunkter, som
til gengæld skal være klare for vælgerne i hele forløbet.

20. oktober 2013

Hjælp! Hjælp! Hjælp!


Vi kan desværre ikke slippe for at sætte plakater op i år – det ville vi gerne have gjort, og foreslog alle partier at vi undgik cirkusset med plakater – men det vil ikke alle være med til. Det vil sige at vi skal sætte plakater op – og dertil har vi brug for så meget hjælp som muligt. Jo flere vi er, jo hurtigere går det.
Alle der vil give en hjælpende hånd mødes i Metals hus Strandgade 46 kl. 21.00 fredag d. 25.10.
Vi glæder os til at se jer.

BETINA SVINGGAARD – de fem skarpe


Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde? Via medier både trykte og sociale. Mund til mund metode. Brede det ud, hvor jeg færdes. Møde op når borgerne gerne vil se mig.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
De uddannelsesmæssige og bevægelsesmæssige områder. Vi skal have en højere sundhedstilstand i kommunen. Jeg ønsker borgerinddragelse eventuelt via lokalråd.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Den vigtigste opgave er at få flere i uddannelse og skabe beskæftigelse. Dernæst skal vi profilere os på at være en sund og tryg kommune med et rigt kulturliv.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Jeg er vokset op med socialdemokratiske bedsteforældre og så stemmer de socialdemokratiske værdier fint overens med mine egne.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
At det er borgerne, der har stemt mig ind. Det har jeg stor ydmyghed overfor. Jeg går gerne i dialog med borgerne for at få input.

Bred konstituering


Af borgmesterkandidat Henrik Møller
Ved sidste valg var konstitueringsforløbet mildest talt turbulent. Mange har haft svært ved at forstå, hvordan det kunne forløbe på den måde. Vi socialdemokrater mener ikke, at det gavner lokaldemokratiet at gentage et sådan forløb. Derfor har vi foreslået, at partierne forpligter sig til en bred konstituering efter, at det er blevet klart, hvem et flertal vil pege på som borgmester. Det vil sige, at udvalgsposterne – herunder udvalgsformandsposterne – fordeles på tværs af de politiske partier. For mit vedkommende gælder: Hvis et flertal peger på mig som borgmester vil jeg sikre, at konstitueringen og fordelingen af posterne foregår så bredt som det er muligt. Hvis de andre partier vil forpligte sig til at gøre det samme, så kan vi inden valget garantere, at det uskønne forløb fra sidste valg ikke gentager sig. Mit forslag, som flere partier allerede har vist interesse for, skal være med til at sikre, at der ikke konstitueres med mindst mulige flertal. Arbejdet i byrådet de sidste 4 år har båret præg af manglende vilje til i fællesskab at tage ansvar for de store beslutninger. Der er ingen tvivl om, at konstitueringsforløbet sidste gang havde skylden. Vi må og skal forhindre en gentagelse. Vi socialdemokrater mener, at vores forslag kan være løsningen.

Embedsmændene bestemmer for meget i kommunerne !

Er du enig i det eller mener du noget andet. Kom og debatter emnet i

Toldkammeret onsdag d. 30. oktober kl. 19.00.

Folketingsmedlem Rasmus Prehn holder sig ikke tilbage i sin bog ” FRIHED TIL FÆLLESSKAB”.

Han ønsker magten tilbage til kommunernes politikere, borgere og kommunalt ansatte, så vi slipper for topstyring, kontrol og mega indflydelse fra DJØF ansattes skriveborde.

Han vil have fjernet Christianborg-politikernes topstyring af bl.a. nulvækst i kommunerne. Den topstyring, der gør, at medarbejdernes kreativitet forsvinder og de forvandles til uengagerede ”jeg passer mit job” lønmodtagere.

” Vi skal tilbage til de tider, hvor ledere og ansatte drøftede diverse projekter sammen” siger Rasmus Prehn, ”derved udvikler kommunerne sig nedefra og arbejdsglæden kommer igen”. Samtidig får borgerne mere kreativitet for skattekronerne.

Det er for længst fastslået, at al kreativitet og udvikling kommer ”nede fra”. Topstyring fra Christianborg og kommunernes øverste lag, skal ændres, så borgerne igen kan føle, at deres engagement og forslag til politikerne kan gennemføres i de enkelte kommuner.

Det bliver særdeles spændende at lytte til Rasmus Prehn onsdag d. 30. oktober kl. 19.00.

Efter hans oplæg og debat heraf kan mødedeltagerne spørge Socialdemokraternes borgmesterkandidat Henrik Møller om, hvor han ser muligheder for at ændre / indføre nogle af de forhold der påpeges i bogen.

Mødet er åbent for alle.

Vibeke Schmidt
Kredsformand
Socialdemokratiet

12. oktober 2013

PETER POULSEN – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Gennem de sociale medier og pressen samt ved personlige kontakter.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Sundhedscenter. Boligforhold. Ældre. Uddannelser og Erhvervsliv. Idræt, kultur og fritid.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
60.000 borgere står i dag uden et lokalt sygehus. Derfor har alle borgere i kommunen krav på et velfungerende sundhedscenter, der lever op til den enkeltes behov, når det drejer sig om forebyggelse, undersøgelser, behandling og genoptræning.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Fordi Socialdemokratiets politik og menneskesyn prioriterer mennesker frem for penge.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Som folkevalgt har man fået borgernes tillid. Dermed skal man være borgernes talerør i byrådet ud fra sin grundlæggende politiske holdning – man er jo en slags tillidsmand.

Forbedre forholdene omkring Hellebækvej og Skindersøvej

Af John Christensen, byrådsmedlem

Udvalget for teknik og miljø har nu besluttet, at Hellebækvej skal forblive åben.

En beslutning jeg har arbejdet for og er glad ved. Det betyder dog ikke, at jeg er uenig med flere af de borgere, der har ønsket Hellebækvej lukket. Ønsket om lukning grundet fart, støv og 
dårlig vej kan jeg sagtens bakke op om. Jeg ser hele problematikken som et svigt fra Naturstyrelsens side. Man har simpelthen ikke ville  bruge de midler, der skal til, for at efterleve den oprindelige aftale ved overdragelsen af vejen og de intentioner man havde med vejen.

Selvfølgelig findes der bump og chikaner, der kan holde farten nede på 30 km. I timen og selvfølgelig findes der vejbelægning der kan holde til 30 km. Fart, give et forsvarligt underlag for cykler og gående, samt det kvæg, der måtte have lyst til at passerer vejen.
Jeg kan kun sige til Naturstyrelsen, find pengene frem, få lavet en konkurrence specialfirmaer imellem, gående ud på, at løse de åbenlyse problemer Hellebækvej har, for at leve op til intentionerne for vejen.

Det havde været en direkte katastrofe bare at lede trafikken fra Hellebækvej,

Bøssemagergade og kobberdamsvej ud ad Strandvejen og herefter ud ad Skindersøvej. Skindersøvej, denne over trafikerede vej skal ikke belastes yderligere før der er etableret venstresvingsbaner til Apperupvej, Falkenbergvej og Gørlundevej. Den lovede cykelsti langs Skindersøvej skal etableres. Endeligt er det simpelthen uacceptabelt, at den lovede helle og fodgængerovergang – gerne belyst - i krydset Skindersøvej og Apperupvej ikke er etableret endnu. Vi er nu på vej ind i den farlige tid på året, hvor skolebørnene fra Apperup skal passerer den meget trafikerede og farlige skindersøvej i skumring og mørke.

11. oktober 2013

GITTE KONDRUP – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
På gader, stræder, i medierne og på Facebook. Møder hvor befolkningen samles, og borgerdebatter, hvor jeg er indbudt.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Socialdemokratiske kerneværdier skal sikres. Kommunens økonomi skal forblive stærk.
Folkeskolereformen skal på plads. Medarbejdere, vores unge og ældre skal sikres.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Sikre et værdigt liv for alle. Skabe gode forhold for erhverv. Udvikle turistindustrien. Sikre hurtig kommunal sagsbehandling. Jobskabelse.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Fordi de socialdemokratiske kerneværdier er dem, jeg tror fast på. De skal sikre alle en værdig tilværelse og udvikle vores samfund.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
At leve op til den tillid vælgerne har vist mig. Gøre mit bedste for at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling, der sætter befolkningens vel i højsædet.

10. oktober 2013

Lad de unge hjælpe de ældre med pc´eren.

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat,

Fra 1. januar 2015 vil Helsingør Kommune – som Staten, regionerne og alle landets kommuner gå over til kun at modtage og sende meddelelser, udbetalinger og opkrævninger, ja stort set alle former for kontakt, digitalt. Det betyder i praksis, at alle de, der i deres dagligdag i forvejen behersket brugen af pc, internet og andre it-løsninger, dårlig nok vil bemærke det.

Men jeg tror, at mange op i årene og som ikke har fået it-færdighederne ind med modermælken, kan være
lidt betænkelige ved den digitale fremtid. Hvordan skal jeg kunne lære det, vil mange inderst inde tænke. Det gode svar er, at mange nok vil lære det – men at andre måske ikke vil lære det. Efter min mening kan vi ikke som kommune være lige glade med de ældre, der ikke er kommet med på it-vognen.

Selvfølgelig er de kommunale centre opmærksomme på dette forhold og vil være hjælpsomme. For nylig vedtog Socialudvalget på opfordring af Ældrerådet, at der inden nytår skal indkøbes nogle pc’ere og tablets (iPads), som kan udlånes til ældre borgere. Men det rækker jo ikke særlig langt – og giver heller ikke de uerfarne meget lærdom.

Jeg har tidligere peget på, at medarbejderne i Borgerservice, på rådhuset og på bibliotekerne bør få til opgave at være mere end behjælpelig med at sikre, at alle ældre borgere kan få den fornødne hjælp til at bruge og lære at anvende de nye it-muligheder. Udover det bør kommunen oprette en hotmail – en direkte telefonlinje – hvor de ældre kan få hjælp, hvis man pludselig går i stå.

En anden og måske endda bedre mulighed er, at de mange unge, som desværre står uden arbejde, men som i mange tilfælde har et helt fantastisk kendskab til brug af it-maskinerierne, kan få en meget meningsfuld beskæftigelse ved at blive mentor for en eller flere ældre borgere. De kan hjælpe med at lære fra sig, de kan instruere i brug af internettet, pc’eren mv. De kan i en periode kort sagt være de ældres it-konsulent!

Det er jo ikke sådan, at kommunen har mio kr. til rådighed for at aflønne de unge. Men skulle det ikke være muligt at finde en løsning på, at den hjælp de unge vil kunne yde de ”nye” og lidt ældre pc´-brugere, kan finde sin aflønning inden for de rammer, som kommunen vil være forpligtet til at bruge for at sikre, at de ældre får den fornødne instruktion og hjælp.

9. oktober 2013

Flere bænke på gader og stræder?

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat,

For nogle år siden foreslog jeg, at Helsingør Kommune fik indført en bænkepolitik. Det kastede mange morsomme bemærkninger af sig – og gav også anledning til en reel debat om emnet.

   Når jeg igen tager emnet op, så er det fordi jeg ikke synes, at kommunen har rykket sig ret meget på dette punkt. Jo jeg erindrer naturligvis godt farcen med en næsten international konkurrence om bænke på Axeltorv, men så stoppede det vist også der.

   Helsingør Kommune vil gerne være en grøn kommune. Vi vil også gerne være havblå, så borgere og turister kan nyde udsigten fra KYSTEN ud over Øresund. Vi vil være en driftig handelsby med mange mennesker i de smalle gader – og gerne ud og ind af forretningerne. Oven i det vil vi gerne være en kulturel by, så alle kan opleve vores seværdigheder i ro og mag.
  
Vil det så ikke være en rigtig god ide, hvis vi tilbyder borgere og turister, yngre familier og ældre gående, ja alle som har lyst til det – nogle flere bænke, hvor de kan sidde og nyde byen, menneskemylderet, de grønne områder, de smukke strandstrækninger, de smalle gader – ja gøre som de fleste af os elsker at gøre, når vi rejser på ferie i andre lande: Bare sidde og slappe af på en bænk!


   Nu behøver det ikke igen give strid om udseende og formen af bænkene. Måske kan det ”bare” være nogle Tom Steff-bænke. 

Budgettet i hus, alle partier med

Af Henrik Møller, borgmesterkandidat,

Så lykkedes det, vi fik skabt et bredt budgetforlig, hvor alle 25 byrådsmedlemmer har taget ansvar. Det er glædeligt at vi med socialdemokraterne i spidsen har formået at samle hele byrådet. At det så er et budget der på mange måder trækker i den helt rigtige retning er jo bare
ekstra glædeligt.
Vi vil med dette budget for alvor få sat midler af til en forstærket ungeindsats, hvor vi fra kommunens side målrettet går efter at sikre de unge en uddannelse eller et arbejde. Vi sikre at der er midler til at implementere den nye folkeskolereform, så vi kan få en endnu bedre lokal folkeskole. Vi har afsat penge til akutpladser til de borgere der bliver udskrevet fra Hospitalet, men som ikke er klar til at komme hjem endnu. Rengøring til ældre bliver nu genindført i højtiderne, så ingen skal vente på rengøring i op til 4 uger.

Socialdemokraternes forslag om at etablere et partnerskab med erhvervslivet, hvor erhvervslivet forpligtiger sig til at skaffe min. 20 ledige fra Helsingør Kommune beskæftigelse. Vi vil til gengæld love at sænke dækningsafgiften med 2 ½ %o. Hvis dette partnerskab bliver en succes, så lover det godt for det fremtidige erhvervsklima i kommunen. Vi har for alvor sat dagsordenen, hvad angår erhvervslivets muligheder for at skabe beskæftigelse.
Vi har med budgettet tre store anlægsprojekter.
1. Projekt skole i bymidten, 1. etaper går i gang i 2014. Det bliver hermed en skole der kan leve op til de standarder vi skal forvente af vores skoler
2. Fælles plejehjem og daginstitution i Hornbæk. Socialdemokraterne har været i spidsen for arbejdet med at få lavet et nyt unikt projekt, der integrerer institution og plejehjem. Både plejehjem og institutioner står overfor store ombygnings og vedligeholdelses projekter. Så den nye løsning giver god mening og skaber nye muligheder for både institution og plejehjem.
3. Igangsætning af ny idrætshal i Espergærde. Gennem mange år har Espergærde haft behov en ny hal. Med en ny hal ved gymnasiet og resten af idrætsarealerne, vil Espergærde være godt stillet på idrætsfronten i fremtiden.
Selv med alle disse projekter som vi sætter i gang i løbet af 2014, så har vi igen sikret at det er med en stabil økonomi, så truslen om at komme under administration er væk. Ganske godt gået af de røde, som altid bliver beskyldt for at de kan det med mennesker, men det med penge er de ikke så gode til. Det er hermed modbevist. Vi kan og vil sikre økonomien samtidig med at vi har et ordentlig serviceniveau til vores borgere.

Op af sofaen, hen og stem!

1. oktober 2013


Læs Statsministerens åbningstale her, eller på Facebook: