20. oktober 2013

BETINA SVINGGAARD – de fem skarpe


Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde? Via medier både trykte og sociale. Mund til mund metode. Brede det ud, hvor jeg færdes. Møde op når borgerne gerne vil se mig.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
De uddannelsesmæssige og bevægelsesmæssige områder. Vi skal have en højere sundhedstilstand i kommunen. Jeg ønsker borgerinddragelse eventuelt via lokalråd.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Den vigtigste opgave er at få flere i uddannelse og skabe beskæftigelse. Dernæst skal vi profilere os på at være en sund og tryg kommune med et rigt kulturliv.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Jeg er vokset op med socialdemokratiske bedsteforældre og så stemmer de socialdemokratiske værdier fint overens med mine egne.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
At det er borgerne, der har stemt mig ind. Det har jeg stor ydmyghed overfor. Jeg går gerne i dialog med borgerne for at få input.

Ingen kommentarer: