20. oktober 2013

Bred konstituering


Af borgmesterkandidat Henrik Møller
Ved sidste valg var konstitueringsforløbet mildest talt turbulent. Mange har haft svært ved at forstå, hvordan det kunne forløbe på den måde. Vi socialdemokrater mener ikke, at det gavner lokaldemokratiet at gentage et sådan forløb. Derfor har vi foreslået, at partierne forpligter sig til en bred konstituering efter, at det er blevet klart, hvem et flertal vil pege på som borgmester. Det vil sige, at udvalgsposterne – herunder udvalgsformandsposterne – fordeles på tværs af de politiske partier. For mit vedkommende gælder: Hvis et flertal peger på mig som borgmester vil jeg sikre, at konstitueringen og fordelingen af posterne foregår så bredt som det er muligt. Hvis de andre partier vil forpligte sig til at gøre det samme, så kan vi inden valget garantere, at det uskønne forløb fra sidste valg ikke gentager sig. Mit forslag, som flere partier allerede har vist interesse for, skal være med til at sikre, at der ikke konstitueres med mindst mulige flertal. Arbejdet i byrådet de sidste 4 år har båret præg af manglende vilje til i fællesskab at tage ansvar for de store beslutninger. Der er ingen tvivl om, at konstitueringsforløbet sidste gang havde skylden. Vi må og skal forhindre en gentagelse. Vi socialdemokrater mener, at vores forslag kan være løsningen.

Ingen kommentarer: