9. oktober 2013

Budgettet i hus, alle partier med

Af Henrik Møller, borgmesterkandidat,

Så lykkedes det, vi fik skabt et bredt budgetforlig, hvor alle 25 byrådsmedlemmer har taget ansvar. Det er glædeligt at vi med socialdemokraterne i spidsen har formået at samle hele byrådet. At det så er et budget der på mange måder trækker i den helt rigtige retning er jo bare
ekstra glædeligt.
Vi vil med dette budget for alvor få sat midler af til en forstærket ungeindsats, hvor vi fra kommunens side målrettet går efter at sikre de unge en uddannelse eller et arbejde. Vi sikre at der er midler til at implementere den nye folkeskolereform, så vi kan få en endnu bedre lokal folkeskole. Vi har afsat penge til akutpladser til de borgere der bliver udskrevet fra Hospitalet, men som ikke er klar til at komme hjem endnu. Rengøring til ældre bliver nu genindført i højtiderne, så ingen skal vente på rengøring i op til 4 uger.

Socialdemokraternes forslag om at etablere et partnerskab med erhvervslivet, hvor erhvervslivet forpligtiger sig til at skaffe min. 20 ledige fra Helsingør Kommune beskæftigelse. Vi vil til gengæld love at sænke dækningsafgiften med 2 ½ %o. Hvis dette partnerskab bliver en succes, så lover det godt for det fremtidige erhvervsklima i kommunen. Vi har for alvor sat dagsordenen, hvad angår erhvervslivets muligheder for at skabe beskæftigelse.
Vi har med budgettet tre store anlægsprojekter.
1. Projekt skole i bymidten, 1. etaper går i gang i 2014. Det bliver hermed en skole der kan leve op til de standarder vi skal forvente af vores skoler
2. Fælles plejehjem og daginstitution i Hornbæk. Socialdemokraterne har været i spidsen for arbejdet med at få lavet et nyt unikt projekt, der integrerer institution og plejehjem. Både plejehjem og institutioner står overfor store ombygnings og vedligeholdelses projekter. Så den nye løsning giver god mening og skaber nye muligheder for både institution og plejehjem.
3. Igangsætning af ny idrætshal i Espergærde. Gennem mange år har Espergærde haft behov en ny hal. Med en ny hal ved gymnasiet og resten af idrætsarealerne, vil Espergærde være godt stillet på idrætsfronten i fremtiden.
Selv med alle disse projekter som vi sætter i gang i løbet af 2014, så har vi igen sikret at det er med en stabil økonomi, så truslen om at komme under administration er væk. Ganske godt gået af de røde, som altid bliver beskyldt for at de kan det med mennesker, men det med penge er de ikke så gode til. Det er hermed modbevist. Vi kan og vil sikre økonomien samtidig med at vi har et ordentlig serviceniveau til vores borgere.

Ingen kommentarer: