12. oktober 2013

Forbedre forholdene omkring Hellebækvej og Skindersøvej

Af John Christensen, byrådsmedlem

Udvalget for teknik og miljø har nu besluttet, at Hellebækvej skal forblive åben.

En beslutning jeg har arbejdet for og er glad ved. Det betyder dog ikke, at jeg er uenig med flere af de borgere, der har ønsket Hellebækvej lukket. Ønsket om lukning grundet fart, støv og 
dårlig vej kan jeg sagtens bakke op om. Jeg ser hele problematikken som et svigt fra Naturstyrelsens side. Man har simpelthen ikke ville  bruge de midler, der skal til, for at efterleve den oprindelige aftale ved overdragelsen af vejen og de intentioner man havde med vejen.

Selvfølgelig findes der bump og chikaner, der kan holde farten nede på 30 km. I timen og selvfølgelig findes der vejbelægning der kan holde til 30 km. Fart, give et forsvarligt underlag for cykler og gående, samt det kvæg, der måtte have lyst til at passerer vejen.
Jeg kan kun sige til Naturstyrelsen, find pengene frem, få lavet en konkurrence specialfirmaer imellem, gående ud på, at løse de åbenlyse problemer Hellebækvej har, for at leve op til intentionerne for vejen.

Det havde været en direkte katastrofe bare at lede trafikken fra Hellebækvej,

Bøssemagergade og kobberdamsvej ud ad Strandvejen og herefter ud ad Skindersøvej. Skindersøvej, denne over trafikerede vej skal ikke belastes yderligere før der er etableret venstresvingsbaner til Apperupvej, Falkenbergvej og Gørlundevej. Den lovede cykelsti langs Skindersøvej skal etableres. Endeligt er det simpelthen uacceptabelt, at den lovede helle og fodgængerovergang – gerne belyst - i krydset Skindersøvej og Apperupvej ikke er etableret endnu. Vi er nu på vej ind i den farlige tid på året, hvor skolebørnene fra Apperup skal passerer den meget trafikerede og farlige skindersøvej i skumring og mørke.

Ingen kommentarer: