11. oktober 2013

GITTE KONDRUP – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
På gader, stræder, i medierne og på Facebook. Møder hvor befolkningen samles, og borgerdebatter, hvor jeg er indbudt.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Socialdemokratiske kerneværdier skal sikres. Kommunens økonomi skal forblive stærk.
Folkeskolereformen skal på plads. Medarbejdere, vores unge og ældre skal sikres.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Sikre et værdigt liv for alle. Skabe gode forhold for erhverv. Udvikle turistindustrien. Sikre hurtig kommunal sagsbehandling. Jobskabelse.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Fordi de socialdemokratiske kerneværdier er dem, jeg tror fast på. De skal sikre alle en værdig tilværelse og udvikle vores samfund.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
At leve op til den tillid vælgerne har vist mig. Gøre mit bedste for at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling, der sætter befolkningens vel i højsædet.

Ingen kommentarer: