10. oktober 2013

Lad de unge hjælpe de ældre med pc´eren.

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat,

Fra 1. januar 2015 vil Helsingør Kommune – som Staten, regionerne og alle landets kommuner gå over til kun at modtage og sende meddelelser, udbetalinger og opkrævninger, ja stort set alle former for kontakt, digitalt. Det betyder i praksis, at alle de, der i deres dagligdag i forvejen behersket brugen af pc, internet og andre it-løsninger, dårlig nok vil bemærke det.

Men jeg tror, at mange op i årene og som ikke har fået it-færdighederne ind med modermælken, kan være
lidt betænkelige ved den digitale fremtid. Hvordan skal jeg kunne lære det, vil mange inderst inde tænke. Det gode svar er, at mange nok vil lære det – men at andre måske ikke vil lære det. Efter min mening kan vi ikke som kommune være lige glade med de ældre, der ikke er kommet med på it-vognen.

Selvfølgelig er de kommunale centre opmærksomme på dette forhold og vil være hjælpsomme. For nylig vedtog Socialudvalget på opfordring af Ældrerådet, at der inden nytår skal indkøbes nogle pc’ere og tablets (iPads), som kan udlånes til ældre borgere. Men det rækker jo ikke særlig langt – og giver heller ikke de uerfarne meget lærdom.

Jeg har tidligere peget på, at medarbejderne i Borgerservice, på rådhuset og på bibliotekerne bør få til opgave at være mere end behjælpelig med at sikre, at alle ældre borgere kan få den fornødne hjælp til at bruge og lære at anvende de nye it-muligheder. Udover det bør kommunen oprette en hotmail – en direkte telefonlinje – hvor de ældre kan få hjælp, hvis man pludselig går i stå.

En anden og måske endda bedre mulighed er, at de mange unge, som desværre står uden arbejde, men som i mange tilfælde har et helt fantastisk kendskab til brug af it-maskinerierne, kan få en meget meningsfuld beskæftigelse ved at blive mentor for en eller flere ældre borgere. De kan hjælpe med at lære fra sig, de kan instruere i brug af internettet, pc’eren mv. De kan i en periode kort sagt være de ældres it-konsulent!

Det er jo ikke sådan, at kommunen har mio kr. til rådighed for at aflønne de unge. Men skulle det ikke være muligt at finde en løsning på, at den hjælp de unge vil kunne yde de ”nye” og lidt ældre pc´-brugere, kan finde sin aflønning inden for de rammer, som kommunen vil være forpligtet til at bruge for at sikre, at de ældre får den fornødne instruktion og hjælp.

Ingen kommentarer: