23. oktober 2013

JOHN CHRISTENSEN – de fem skarpe


Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Ved at være aktiv i udvalg og byrådssalen ( for journalister ), læserbreve og facebook samt stille op ved
invitationer og partiets møder.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Mine to nuværende områder passer mig rigtigt fint: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Ejendoms- og Miljøudvalget.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse beskæftigelsessituationen.
Få ryddet op i ulovligt byggeri på Sdr. Strandvej og i særdeleshed Ndr. Strandvej samt opretning af vores vejnet. Færdiggøre planerne for cykelstier.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Jeg har været det fra fødsel og har aldrig kunnet slippe denne fantastiske bevægelse

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det betyder rigtigt meget og indgår i min fremtoning og mange af mine handlinger.

Ingen kommentarer: