21. oktober 2013

MORTEN BÅDSTORP – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Jeg vil benytte de elektroniske medier meget - bl.a. ved at lade kommunen oprette en mailservice, der
også omfatter politiske beslutninger.
Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
En kraftig prioritering af adskillelsen af politisk arbejde og administrationens arbejde.
Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Uddannelse er grundlaget for kommunens fremtid. Også cykelstier både for miljøets og vor egen helbreds
skyld. Cykelstier skal sneryddes før vejene!
Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Fordi det er det eneste parti, der tænker socialt - ikke kun, fordi vi har medfølelse med de svage, men også
fordi det rent faktisk giver det bedst fungerende samfund.
Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det betyder seriøst, at beslutninger skal være funderet i mine vælgeres sympati for mine synspunkter, som
til gengæld skal være klare for vælgerne i hele forløbet.

Ingen kommentarer: