12. oktober 2013

PETER POULSEN – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Gennem de sociale medier og pressen samt ved personlige kontakter.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Sundhedscenter. Boligforhold. Ældre. Uddannelser og Erhvervsliv. Idræt, kultur og fritid.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
60.000 borgere står i dag uden et lokalt sygehus. Derfor har alle borgere i kommunen krav på et velfungerende sundhedscenter, der lever op til den enkeltes behov, når det drejer sig om forebyggelse, undersøgelser, behandling og genoptræning.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Fordi Socialdemokratiets politik og menneskesyn prioriterer mennesker frem for penge.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Som folkevalgt har man fået borgernes tillid. Dermed skal man være borgernes talerør i byrådet ud fra sin grundlæggende politiske holdning – man er jo en slags tillidsmand.

Ingen kommentarer: