30. oktober 2013

Socialdemokraterne vil tage fat på P-problemerne i Helsingør

Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet og
Jørgen E. Hansen, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Henrik Møller
Gennem de seneste 10 år – og sikkert længere tilbage endnu – har der været diskuteret forbedring af parkeringsforholdene i Helsingør City. Skal der være betalt parkering? Hvor meget skal bilisterne betale for at parkere og hvor længe? Vil det betyde flere eller færre kunder i byens butikker? Hvad med borgerne, der bor i byens midte? Hvor langt skal folk kunne bevæge sig fra deres bil for at komme til deres ærinde i byen?

De mange spørgsmål er blevet besvaret og fulgt op af nye spørgsmål. Der er leveret

flere gode og grundige undersøgelser om parkeringens mange facetter. Helsingør har få sin parkeringsvagt, som sørger for at holde orden ud fra de nuværende forhold. Da Staten vil tage de fleste af pengene, er den kommunale betalingsparkering udskudt. Der har været ideer fremme om parkeringshuse og hele veje i City har været foreslået omdannet til kun parkering.
Jørgen E. Hansen
Sådan kan vi blive ved. Det ser ikke ud som om der er mange muligheder for at finde den ideelle løsning lige med det første. Men Helsingørs udvikling hænger nøje sammen med, at vi finder en løsning på byens parkeringsforhold.
Nu har Socialdemokratiet imidlertid sat sig for, at i den kommende byrådsperiode skal der ske noget på området. Partiet har sat sig for – sammen med borgerne – at finde en løsning, der på en gang skal være en varig og en bæredygtig løsning. Den skal være god for borgerne, for turisterne, for de kunder, der kommer udefra, men også for de handlende og forretningernes medarbejdere.
Løsningsforslagsfase
Socialdemokratiet vil, så snart det nyvalgte byråd begynder sit arbejde, stille et konkret forslag om, at der indledes en omfattende debatkampagne med borgerinddragelse for at finde en løsning. Vi foreslår, at nogenlunde den samme model, som er anvendt ved udformningen af Værftshallerne bliver taget i brug, når det gælder parkeringssagen. Måske suppleret med rundture i byen, så man kan ved selvsyn kan danne sig en mening om mulighederne.
Først vil vi sætte en debat i gang med de lokale mediers hjælp. Hvad mener borgerne, at P-problemer består af? Hvad spiller en rolle – lang eller kort afstand til bymidten, økonomien ved parkeringshuse eller nye P-pladser, hvor længe skal man kunne optage P-pladser osv.? Dernæst vil vi sætte gang i en forslagsfase, hvor alle interesserede borgere, forretningsfolkene, medarbejderne i byens butikker og på kontorer, gerne folk, der ikke bor i Helsingør, men kommer her af forskellige årsager – kort sagt alle, der vil bidrage. Alle skal have mulighed for at være med til at pege på løsninger, fordele og ulemper.
Arbejdsgrupper skal gå i dybden
Når den fase er overstået – formentlig i slutningen af 2014 - vil vi foreslå nedsættelse af nogle bredt sammensatte arbejdsgrupper til at bearbejde de mange indkomne forslag og kommentarer.
Målet skal være, at efter højst et år med en omfattende og meget intens debat om parkeringsmulighedernes rammer, skal der ses teknisk og økonomisk på forslagene. Her er det sikkert nødvendigt, at kommunens egne medarbejdere bistået af nogle folk med erfaringer fra andre bysamfund, bidrager til konkrete forslag om, hvad der kan gøres.
Den politiske fase
Når disse muligheder bliver listet op, så vil den politiske fase begynde. Politikerne skal beslutte, hvilken form for varig og bæredygtig parkeringsordning, der vil være bedst for Helsingør.
Det bliver ikke nogen dans på roser, men når Socialdemokratiet sætter denne sag på dagsordenen og befolkningen i kommunen bidrager aktivt, så er der naturligvis alle muligheder for at nå et godt og brugbart resultat.
Socialdemokratiet vil lægge mange kræfter i, at nu skal der findes løsninger på Helsingør Bys parkeringsforhold. Det vil få høj prioritet i den kommende socialdemokratiske byrådsgruppe – og forhåbentlig for hele det nye byråd.

Ingen kommentarer: