31. oktober 2013

Udlejning af Grønnehave Station


Af Byrådsmedlem ( S ) John Christensen, Næstformand i Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget

Et flertal i Helsingør byråd besluttede på byrådsmødet mandag den 28. oktober, at sige ja til Center for ejendommes indstilling med ordlyden: At Grønnehave Station udlejes samlet til en juridisk person på markedsvilkår til små kreative virksomheder.

Helsingør kommune erhvervede Grønnehave Station i 2008, ud fra en strategisk planmæssig vurdering til udvikling af området fra Grønnehave, Nordhavnen og Strandpromenaden til Tretorn.

Efter en let renovering af bygningen, har den været udlejet som virksomhedsfællesskab for kreative erhverv via Vækst og viden. Da Vækst og viden har opsagt aftalen med kommunen, skulle der findes en ny løsning for Grønnehave Station.

Overordnet betyder det, at en administrator blandt brugerne får ansvaret for den daglige drift og betaler den samlede husleje til kommunen. Kommunen står stadig for udvendig vedligeholdelse af ejendommen og af de faste installationer til forsyning af el, vand og varme mm.

Fra Socialdemokratiets side skal det ikke skjules, at dette projekt falder fint ind i kommunens politik omkring servicering af kommunens virksomheder – store som små – ja, helt ned på et plan, hvor det drejer sig om enkeltpersoner med innovative og kreative ambitioner.

Helsingør kommunes fremtid ligger meget i, at det er de mindre og mellemstore virksomheder, der skal danne grundlaget for fremtidig beskæftigelse med heraf følgende velfærd og tryghed.

Derfor har vi en også en forpligtigelse til, at være med til at skabe ramme for de første spirer til små kreative virksomheder, når muligheden opstår, som i dette tilfælde.

På det personlige plan var det en fornøjelse at besøge dette iværksættermiljø og fornemme hvorledes det syder og bobler på et højt engagement niveau.

Fremtiden tegner lys, da den nye administrator ser gode muligheder under de nye forhold, ligesom kommunens tidligere strategisk planmæssige vurdering kan opretholdes.

Ingen kommentarer: