24. november 2013

Plakater

KV13 er overstået og vores plakater er taget ned. Hvis du mod forventning alligevel ser en af vores ca. 2.000 plakater hænge eller ligge og flyde, håber vi at du vil skrive her med angivelse af sted og tidspunkt. Så vil vi selvfølgelig sørge for at der bliver ryddet op!

På forhånd tak for hjælpen.

20. november 2013

Det lykkedes ikke!


Tak for alle stemmerne der blev givet til Socialdemokraterne i Helsingør Kommune. Desværre lykkedes det ikke at få borgmesterposten denne gang, men vi lover at bruge jeres stemmer til at søge maksimal indflydelse på de politiske beslutninger i den kommende valgperiode. Tillykke til de Konservative og Benedikte Kiær med det flotte valgresultat. Vi håber på et godt samarbejde med den kommende borgmester og de øvrige partier i byrådet de næste 4 år. -MN

18. november 2013

TID TIL AT KOMME VIDERE!


Socialdemokraterne har de sidste 4 år været med til at stabilisere kommunens husholdning, så vi i dag kan
sige at vi har en fornuftig økonomi. Vi har gennem Kulturværftet og en målrettet erhvervspolitik, sikret at der nu blæser positive vinde, som gør at fremtiden for vores kommune ser mere positiv ud end længe.
Men hvis vi skal skridtet videre, så kræver det en målrettet politisk indsats, der sikre at økonomisk stabilitet går hånd i hånd med en omfavnende kommune, hvor vi sikre at alle borgere føler sig værdsat.
Socialdemokraterne har altid været med til at tage ansvar for denne kommune, uanset hvem der har siddet ved magten. Det har vi gjort fordi kommunens fortid, nutid og fremtid er vigtig for os.
Vores valgprogram beskriver de værdier vi vil bygge Helsingør Kommunes fremtid på. Vi ved godt at tiden er løbet fra at love guld og grønne skove, vi vil hellere fortælle dig om hvilke værdier der danner grundlag for vores beslutninger, samt give nogle bud på hvad vi vil arbejde med for at bringe Helsingør Kommune videre.
Med en stemme til Socialdemokraterne den 19 november, vil du være med til at sikre Helsingør Kommune en god fremtid.

Henrik Møller
Borgmesterkandidat
Socialdemokraterne – Vores værdier

Frihed
Mennesker skal have frihed til at skabe en tilværelse ud fra deres egne drømme og evner. Men friheden er kun ægte hvis den er for alle. Derfor skal vi sikre frihed for alle gennem fællesskabet. Frihed til at være som man er. Frihed til at træffe sine egne valg. Frihed for alle, ikke kun for de få. Socialdemokraternes mærkesag er kampen mod ulighed, kampen mod uretfærdighed og kampen mod den negative sociale arv der fastholder mennesker i ufrihed.

Lighed
Alle mennesker er unikke og alle mennesker er lige, men ikke ens. Alle skal have lige mulighed for at udvikle sig, ud fra deres egne forudsætninger. Der er stadig alt for mange der ikke har reelle, lige muligheder. Den negative sociale arv skal brydes og ingen bør leve et liv præget af ensomhed, misbrugsproblemer elle manglende sociale netværk. Socialdemokraterne er fast besluttet på at bekæmpe uligheden, uanset om det gælder sygdomsbehandling, uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Solidaritet

Intet menneske er en ø. Alle har brug for at vide at fællesskabet vil være der, hvis man har brug for hjælp. Solidaritet er ansvar, sammenhold og forudsætningen for at skabe frihed og lighed. Ikke mindst er solidaritet kernen i at sætte hensynet til helheden over særinteresser. Solidaritet går også begge veje, og er kernen i ret og pligt. Socialdemokraterne fastholder den solidariske finansiering af grundlæggende velfærdsydelser gennem skattesystemet.

Live fra rådhuset på valgaftenen

17. november 2013

Helle Thorning-Schmidt i Helsingør

Statsminster og formand Helle Thorning-Schmidt besøgte her til formiddag Helsingør for at ønske os alle sammen og Henrik Møller i særdeles held og lykke med KV13.
Nyd billederne fra dagen, hvor Smedenes Hus i Strandgade var fyldt til bristepunktet.

Se mange flere billeder fra dagen: billeder

16. november 2013

15. november 2013

Pressemeddelelse

Socialdemokraternes formand, Statsminister Helle Thorning-Schmidt
i Helsingør på søndag


Statsminister Helle Thorning-Schmidt er i Helsingør på søndag for at ønske borgmesterkandidat Henrik
Møller tillykke med fødselsdagen i weekenden.
Statsministeren vil være i Smedenes Hus i Helsingør fra kl. 09.15 til 10.00 søndag i forbindelse med et åbent hus arrangement.
Pressen er velkommen.

Med venlig hilsen,

Vibeke Schmidt

14. november 2013

Arbejdspladser, arbejdspladser, arbejdspladser!

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratiet,

Alle de politiske partier i Helsingør vil kunne skrive under på, at hvis det stod til os/dem, skal der skabes flere arbejdspladser i Helsingør. Gennem mange år har Helsingør Kommune brugt mange kræfter på at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Vel vidende, at alle kommuner i Danmark har samme mål og opgave – og vel vidende, at det nok ikke er i Helsingør, at de helt store virksomheder med mange arbejdspladser placerer sig.

Hvad så med de mindre virksomheder og hvad med iværksætterne – og hvad med detailhandelen? Dem har vi alle sammen også fokus på. Faktisk er der sat mange skibe i søen, som skal tiltrække nye initiativer. Lidt har det da også hjulpet, men ikke nok.

Vi ved godt, at Helsingør ikke mere er en industriby med beskæftigelsestunge virksomheder. Sammensætningen af indbyggerne har ændret sig. De unge bliver ikke i byen og vi har mange ældre borgere. Tidligere tiders mantra om, at pendlerne som arbejder uden for Helsingørs grænser er gode nok til at betale skat og det skal vi være glade for – er ikke nok. Vi skal have flere arbejdspladser i Helsingør, helst med medarbejdere, der bor i byen, handler i byen, lever med i byens liv.

Når jeg som socialdemokrat tror på en ny og spændende udvikling for Helsingør kommune i de næste mange år, står det klart for mig, at de vigtigste politikområder skal være en dynamisk erhvervspolitik og en ikke mindre dynamisk politik for bedre beskæftigelse.

Måske skal vi gøre som andre har gjort. I en periode etablere en ”ambassade” i København, som kan være opsøgende, informativ, igangsættende mv. med henblik på at udbrede viden om mulighederne for at placere virksomheder i Helsingør. Kan man forestille sig et ”Helsingør-konsulat” på Strøget i København kan skaffe flere arbejdspladser til Helsingør? Jeg spørger bare?
13. november 2013

Liv(et) i og omkring havnen

Af Steffen Agger, Byrådskandidat nr. 13 på liste (A), Socialdemokratiet

Den flotte sommer og efterår har vist, at på de gode dage fungerer pladsen foran Kulturværftet rigtig godt, i de sammenhænge den har været brugt til større arrangementer. Desværre nåede Søfartsmuseet ikke at sætte sit præg på sommersæsonen, men den første månedstid har vist, at museet som håbet og forventet, er blevet et kæmpe aktiv for den samlede Kulturhavn, både arkitektonisk og publikumsmæssigt.
Imellem de større arrangementer, udenfor weekenderne, og på dage med dårligt vejr, fremstår Kulturhavnen med en skulpturel skønhed, som sagtens kan nydes, men det kan ikke skjules, at der mangler noget, der sikrer at området lever - også hele ugen og hele året.
I en havn er det jo først og fremmest skibe, der er med til at skabe liv, og her er tiltaget med flydebroerne et godt skridt på vejen. Håbet må være, at havnens initiativ med at annoncere efter sejlskibe og andre fartøjer til at blive fastliggere, lykkes i endnu højere grad end det første halve år har vist, og hvis lejen for at få skibene til at komme er for høj, må havnens bestyrelse se på takstpolitikken fremadrettet.
Udskænknings- og spisesteder på havneområdet vil også kunne medvirke til mere permanent liv, og her synes jeg det er helt oplagt, at der etablereres en helårsrestaurant på Nordre mole, så gæsterne både kan nyde udsigten over Sundet og mod byen, i øvrigt med aftensol. Arkitektonisk skal bygningen naturligvis respektere placeringen tæt på Kronborg, og den skal være fleksibel på den måde, at den størrelsesmæssigt kan tilpasse sig sæsonbehovet. Jeg er sikker på at både publikum og investorer, ville tage godt imod, hvis der i plangrundlaget for Kulturhavnen vil kunne åbnes for et sådant projekt. Eventuelt kunne der etableres en lille havnefærge som i 1950-60érne, der sejlede folk på tværs af havnen, og evt. på foto ”safari” ud for Kronborg.
Også den nye kongekaj kunne indtages af publikum i højere grad end den er blevet indtil videre, og så var det dejligt at den gamle kran blev shinet op, men er jeg den eneste der synes, at den skulle flyttes ud til kajkanten?  – som den står nu, tror folk der kommer her første gang, at den har haft med togdriften at gøre!
12. november 2013

Møller: Oplevelsen af uretfærdighed var med til at jeg blev socialdemokrat

Hør borgmesterkandidat Henrik Møller fortælle om hvorfor han er socialdemokrat:

Klap hesten i Rørtang!

Af Steffen Agger, Byrådskandidat for Socialdemokraterne (A)

Kommunen har netop afholdt høring om de forskellige planer Forsyning Helsingør har på Energivej i Rørtang.  Hele mit høringssvar kan læses på min facebookprofil : www.facebook.com/steffen.agger.3, men opsummerende er det min vurdering :
Hvis man allerede nu låser sig fast på, at man vil opføre et 70 – 75 MW biomasseanlæg i Rørtang, vil det ”skygge” for de øvrige igangværende og fremtidige projekter, som er skitserede i diverse strategi- og kommuneplaner, kommunen har udarbejdet.
Et så massivt og dyrt anlæg (ca. 500 mio. kr.) skal have rigtig mange årlige driftstimer for at kunne afskrive og forrente sig selv, og det giver ikke tilstrækkelig driftstid til andre typer af anlæg.
For mig at se vil det være sund fornuft, dels at afvente resultaterne af HH-rapporten, om en mulig fjernvarmeforbindelse til Sverige, hvor en af regneeksemplerne må være om Rørtanganlægget kan undværes, helt eller delvist,  dels at få sat fornyet skub i de geotermiske undersøgelser, som virker til at være gået helt i stå.
Derved få vi nogle bedre indikationer af de alternativer der er til megaanlægget  i Rørtang, inden man beslutter sig for hvilken størrelse produktionsanlæg, der  skal bygges på Energivej.
Imens det pågår, kunne man klimatilpasse produktionsmetoderne ved at bygge kedel 2 på den gl. forbrænding, som der er lavet de forberedende arbejder til, og ved at lave et multibiobrændselsanlæg på Skibstrup Affaldscenter, som skitseret i den seneste kommuneplan.
Først derefter ved man, hvad den ideelle størrelse og investering på Energivej vil være.11. november 2013

Vi skal investere i vores børn

Af Silas Drejer, Byrådskandidat, Socialdemokraterne

Det har store konsekvenser, når nedskæringer rammer fremtidens samfunds fundament - nemlig børnene.  I daginstitutionerne og SFO'erne er der på grund af dårlige normeringer, et tidspres, som gør at børnene bliver presset til at gøre tingene indenfor en bestemt tidsramme. I en travl hverdag er det hurtigt og nemt at "overhjælpe" barnet, fordi vi sparer tid. Men, hjælper vi for meget, holder vi barnet i en passiv modtagerrolle - og så lærer vi det at forvente service, vi lærer det at blive hjælpeløst.

Barnet oplever og opdager verden med kroppen og sanserne, dermed rummer de daglige gøremål enorme potentialer for læring og udvikling, men hvis den voksne gør det hele for barnet, så snyder vi det for vigtig læring. Vigtig læring går tabt, når den voksne ikke har tid nok til at vente på, at barnet kan afprøve sig selv og lære af sine egne aktioner i dagligdagen. Som fx at tage sit overtøj af og på  - at spise sin mad på egen hånd, rydde op, at få lov til at bruge konfliktsituationer, som en udviklingsmulighed og lignende. Barnet skal have mulighed for at opleve sig selv som kompetent og handlekraftig. Alt hvad barnet skal lære tager tid og skal prøves mange gange - det bliver nødt til selv at opleve sine succeser og fiaskoer. Derfor er det vigtigt at give barnet den tid der skal til. Under de nuværende normeringer, er det en udfordring at finde tid og overskud i en stresset hverdag, men det er en afgørende og god investering, som kommer tusind' gange igen.

Vi skal give vuggestuer, børnehaver og SFO'er mere overskud i hverdagen. Bedre normeringer er afgørende for, at de ansatte i vores børneinstitutioner kan udføre deres job optimalt, så børnene får den nødvendige omsorg, nærvær og støtte. Vores kommune har svigtet daginstitutionerne og har ikke brugt statstilskuddet på ca. 5 millioner kroner til bedre kvalitet og bedre normeringer. Det er heller ikke en gratis omgang at kræve bedre normeringer, men Helsingør Kommune modtager 25,5 millioner i særtilskud fra staten i 2014, nogle af disse penge bør bruges på børnene. Jeg vil arbejde for et nedskæringsstop, flere ansatte og en bedre kvalitet. Med min egen erfaring som pædagog, vil jeg tale børnenes sag i byrådet - det er nu der er brug for en udstrakt hånd til vores børn.


10. november 2013

Sikring mod Social dumping i Helsingør kommune

Af John Christensen, Byrådsmedlem (S), Næstformand i Beskæftigelses-  og  erhvervsudvalget 

Det er med en underlig fornemmelse, at man gang på gang hører om de borgerlige partiers modstand mod at indføre generelle sociale klausuler og arbejdsklausuler kombineret med kædeansvar i Helsingør kommune. Og når det så kommer til at føre kontrol med førnævnte begreber går den helt i sort for såvel borgerlige politikere som nogle af de lokale erhvervsledere. Begrundelserne er så useriøse som,” det er bureaukratisk”, ” det er besværligt” og ” det er mistænkeliggørelse”. Kommunen og Erhvervslivet har nu endelig fundet hinanden i formen for udbud. Nemlig udbud i fagentre priser i størrelsesordener, hvor de lokale virksomheder kan være med. Primært begrundet i forventning om merindtjening for de lokale firmaer med meransættelse til følge. Herunder lærlinge og praktikanter.

Selvom der er flere parametre i en udbudsforretning, så har kommunen en vis form for forpligtigelse,
 til at gå efter, at få mest muligt for borgernes penge.
På overfladen kan man ikke se om det gode tilbud er grundlagt gennem løndumping – lønninger under mindstelønninger i en overenskomst - når der ikke stilles betingelser og efterfølgende bliver udøvet kontrol med konsekvenser til følge.
Jeg forstår simpelthen ikke den useriøse borgerlige nej politik på dette område, grundet i, at det er besværligt og bureaukratisk, når kontrollen alene drejer sig om, at en arbejder på forlangende skal kunne fremvise en lønseddel og en ansættelseskontrakt. Dokumenter der altid skal foreligge, hvis man arbejder efter danske overenskomster eller på overenskomstlignende vilkår.
I rigtig mange kommuner og i region Nordjylland har man allerede taget skridtet mod social dumping.
Interessant at denne accept af nødvendighed er accepteret af landets tre største kommuner, nemlig København, Århus  og Odense. På samme liste findes også en så konservativ kommune som Gentofte, med Hans Toft i spidsen.
Husk det drejer sig om, at borgernes skattekroner bliver brugt til at sikre lokale virksomheder fair betingelser ved kommunale udbud med flere lokale arbejdspladser til følge.


9. november 2013

Bedre forhold – ret henvendelse til et byrådsmedlem!

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokraterne

Når beboerne fra en bebyggelse morgen og aften skal på arbejde, ud at handle eller har børn, der skal i skole mv. skal trafikforholdene være i orden. Efter en henvendelse fra en beboer på Svend Poulsens Vej i Espergærde om en stor risiko for alvorlige ulykker ved ind- og udkørsel fra bebyggelsen til den stærkt trafikerede gennemgående Hovvej, tog jeg selvfølgelig ud for at se på det. For mig var det åbenlyst rigtigt. Belysningen kunne være en af årsagerne til risikoen for ulykker. Som medlem af Teknisk Udvalg har jeg derfor bedt om, at denne udkørsels placering bliver taget op på det kommende møde i udvalget. Så må vi høre, hvilke forbedringer, der kan blive tale om.

Borgere med et trafikalt problem kunne måske spørge sig selv nu: Skal man bare rette henvendelse til et byrådsmedlem, så sker der straks noget? Mit svar er: Ja det er en god ide. Byrådets medlemmer er valgt af borgerne for at hjælpe borgerne, herunder gøre kommunens veje trafiksikre. Vi har som byrådsmedlem den mulighed at få en sag sat på dagsordenen – så hvorfor dog ikke bruge den mulighed, hvis man ikke selv kan løse problemerne.

8. november 2013

SILAS DREJER – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Jeg vil skrive læserbreve og inddrage borgerne via moderne kommunikationsmidler, såsom email, Internet,
herunder sociale medier som YouTube og Facebook.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Bedre normeringer i vores daginstitutioner. Bedre vilkår for foreningskulturen. Flere videregående uddannelser. Sørge for at pædagogerne får et ordentligt fundament i den nye folkeskole.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Ovenstående opgaver, men også at Helsingør får et ordentligt sundhedstilbud, som svarer til befolkningens størrelse og sammensætning.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Pengepungen eller den sociale arv - må aldrig eksludere mennesker for fællesskabet. ”De stærkeste arme skal stadigvæk bære den tungeste bagage”. Den ånd gennemsyrer vores samfund, kun fordi Socialdemokraterne har kæmpet for det i årtier. Det er mit incitament for at være socialdemokrat.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det er en ære at få lov til at være borgernes repræsentant i byrådet. Dette embede skal forvaltes med respekt og med hensyn til borge
rne og deres ønsker.

THOMAS HORN – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om det politiske arbejde?

Pjecer, pressemeddelelser, læserbreve, facebook, twitter og gennem synlighed på gaden.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Jeg vil gerne sætte fokus på ungdomsarbejdsløshed, fattigdom, folkeskolen og Sundhedscenteret.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Byrådet skal arbejdet for, at vi får alle med. Dvs. øget fokus på uddannelse, arbejdspladser og borgere, der har brug for omsorg af den ene eller anden grund.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Er vokset op i et hjem, hvor sociale værdier har fyldt meget. Vi har et ansvar for hinanden.

Som byrådsmedlem vil du være folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
At man skal huske at holde fødderne solidt plantet på jorden og i folks hverdag.

7. november 2013

Et godt udgangspunkt


Af borgmesterkandidat Henrik Møller

Der er nu ganske kort tid til kommunevalget. Alle kandidater har arbejdet, og fortsat arbejde, på højtryk for at få så mange vælgere i tale som muligt – det være sig i Espergærde, Snekkersten, Helsingør By, Ålsgårde eller Hornbæk.
Til dør-til-dør gennemgangen på Vapnagård fik vi også hjælp og støtte fra vores svenske søsterparti, med bl.a. Helsingborgs viceborgmester, Mikael Skoog, i spidsen.
Der er ingen tvivl om, at den seneste opinionsundersøgelse om partiernes stilling i Helsingør er god læsning for partiet. Men det giver mig også anledning til at opfordre til, at vi arbejder endnu mere intensivt, og kommer så mange vælgere i tale som muligt. Ikke alene skal vi fastholde vores stilling, vi skal forbedre den.
Derfor, kære medlemmer, lad os arbejde sammen for at få så mange som muligt til at stemme på socialdemokraterne. En ting kan jeg love jer; både jeg og en kommende socialdemokratisk byrådsgruppe vil holde ganske fast i vores partis kerneværdier.

Status fra kredsformanden

Kære Socialdemokrater!

De sidste to søndage har alle de socialdemokratiske kandidater være på dør-til-dør-kampagne i to boligområder. Først på Vapnagaard og senest i områderne Blicherparken, Søvænget, Damvænget m.m. For
de kandidater, der første gang skal ringe på folks dør og præsentere sig, er det uden tvivl en stor overvindelse. Men i langt de fleste tilfælde synes folk, at det er fint at snakke direkte med en kommende politiker. Vi tror, at kandidaterne og partiet får meget ud af denne form for valgkamp.

Nu er valgplakaterne også kommet op og ikke så snart det var sket, kom der en storm. Vi har været spændte på, hvordan vores plastplakater kunne klare storm og regn. En del er blæst ned og nogle er bare forsvundet. Om det er hærværk ved vi ikke, men væk er de. Vi tager en tørn mere og sætter lidt flere op.

Vibeke Schmidt
Kredsformand

Vi skal fortsætte de gode takter

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratiet,

Jeg har i denne byrådsperiode været formand for kommunens udvalg for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Det har været en spændende og aktiv periode, som har sat sine spor i Helsingør. Den politik, som har ligget til grund for udvalgets arbejde vil blive fortsat i den næste byrådsperiode. Ingen tvivl om det.

Borgernes Sundhed er nok en af de vigtigste opgaver, som Byrådet kan beskæftige sig med i de kommende år. Vi ved, at der er alt for mange rygere, alt for mange overvægtige og alt for mange, der ikke får den motion de bør have hver dag. Det skal vi – med borgernes egen aktive medvirken – gøre mere ved. Sundhedspolitik er vejen frem til en bedre livskvalitet – og i øvrigt mindre omkostninger for samfundet.
Kommunens idræt er godt på vej til at skabe gode resultater. Måske ikke hver gang, der spilles eller dystes. Men generelt er idrætten kommet på kommunens lystavle. Flere end før dyrker deres sport med fynd og klem. Klubberne i kommunen har tilgang som aldrig før. Kort sagt – idrætslivet fylder mere i borgernes dagligliv. Det er endda både for børn, unge og ældre. Igen er det et område, hvor det har en positiv indvirkning på livskvaliteten og samfundets økonomi.

Medborgerskab er et fundamentalt emne, som ikke alene interesserer det udvalg, som jeg er formand for. Det er et gennemgående tema i hele kommunens virksomhed, at der er mange ting, der skal igangsættes for, at vi får alle borgerne med i fællesskabet. Vi kan ikke sørge for, at alle indvandrere i morgen kan læse og tale flydende dansk. Heller ikke, at alle der vil kan få et job. Men vi skal gøde jorden.  Vi skal tilbyde kurser, uddannelser og meget tyder på, at IT kan være nøglen til at uddanne nogen af byens unge og som et led i uddannelsen hjælper de IT svage ældre.

Helsingør Kommune er jo en kommune i udvikling – rivende udvikling endda. Det tager jeg som socialdemokrat gerne medansvar for og min del af æren for. Jeg synes også jeg kan fornemme, at de meget højtråbende modstandere af Kulturværftet er blevet mundlamme efter, at de har set, hvor populært stedet er blevet – og hvor meget god og spændende kultur, der præsenteres dag efter dag.

Oveni det er så hele kulturhavnsområdet med Søfartsmuseet som kronen på værket kommet til. Vi skal nu vide at gøre Kulturområdet til et af de mange fyrtårne, som borgere og turister gerne vil bruge. Udvikling kommer ikke af sig selv – den skal vi som kommune selv skabe. Derfor skal vi også se på om ravelinen i Kulturhavnen kan anvendes aktivt til aktiviteter som folkefester, teater, koncert mv.

Endelig skal vi også finde en god løsning på Værftshallerne, altså det gamle Siemensområde. Den debat er i fuld gang – og vi finder forhåbentlig en god løsning, som alle i Helsingør vil synes gavner Helsingør kommune.


5. november 2013

Mere fokus på sundheden i Helsingør

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat. Formand for udvalget for Sundhed, idræt og medborgerskab

Jørgen E. Hansen
Jeg har nu som byrådsmedlem været formand for sundhedsudvalget (som er en del af et samlet udvalg for Sundhed, Idræt og Medborgerskab) i de seneste fire år – altså siden 2010. Det har været en utrolig spændende periode, fordi sundheden er blevet meget aktuelt emne – både blandt borgere og politikere. For nu at sige det ganske klart: Jeg har fået et fantastisk kendskab til, hvordan Helsingør Kommunes borgeres sundhedstilstand er – og det ser desværre lidt alvorligt ud.
Lad mig nævne, at i 2010 udarbejdede Region Hovedstaden en sundhedsprofil for kommunerne i regionen, herunder Helsingør Kommune. De data, der kom ud af det, var foruroligende, især på det vi bredt kalder ”kroniske sygdomme”.
Kroniske sygdomme har store menneskelige omkostninger og koster det kommunale sundhedsvæsen dyrt. Antallet af ældre er stigende og med en aldrende befolkning får vi flere borgere med kronisk sygdom og dermed et større pres på det samlede sundhedsbudget. De offentlige udgifter for hele landet til borgere med kroniske lidelser udgjorde i årene op til 2010 godt 145 mia. kr. årligt, svarende til ca. 80 % af de samlede udgifter til sundhedsvæsnet.
Størstedelen af ressourcerne i sundhedssystemet går til ”kronikerområdet”. Der er betydelige kommunale merudgifter forbundet med denne patientgruppe. En sundhedsøkonomisk analyse, der blev gennemført i Helsingør Kommune med tal fra 2005, estimerede, at Helsingør Kommune havde merudgifter på ca. kr. 433 mio. kr. til de tre kroniske sygdomme: hjerte-/kar, diabetes og KOL. Dette beløb skønnes at være stadigt stigende.
Desværre har vi ikke mere aktuelle tal. Det er derfor ikke mit budskab, at fra 2010, hvor jeg blev sundudvalgsformand er det bare gået bedre. Det har jeg ikke belæg for at sige, men vi må jo tro på, at det vi som kommune gør for sundheden vil sætte sine spor i fremtiden.
Tager vi derfor 2010-tallene for Helsingør kommune som udgangspunkt for en vurdering af, hvordan det stod til (og så håber vi, at tallene er bedre i dag) så det sådan ud:
Der var 10.600 borgere, som blev noteret som rygere. Det er ikke så godt, fordi rygere i gennemsnit dør 5-20 år tidligere end ikke-rygere. Der var 12.700 borgere, som har et for stort alkoholproblem, som øger risikoen for en række alvorlige sygdomme. Der er 16.200 borgere, som er fysisk inaktive og der er 21.900 borgere, som er moderat eller svær over vægtig.
Der bliver altså ikke mindre brug for en aktiv sundhedspolitik for Helsingør kommune i de kommende år. For mig som socialdemokrat er det helt afgørende, at både kommunen, regionen og ikke mindst borgerne selv har stor fokus på denne vigtige opgave i de kommende år.
4. november 2013

Kære Helle,

Socialdemokraterne i Helsingør vil bede dig om at præcisere partiets holdning til kædeansvar til offentligheden.

Vi mener det et stort problem at vores finansminister Bjarne Corydon
 ikke synes, at det er en del af Socialdemokratiets politik.

I Helsingør har vi fået indført kædeansvar b.a. i forbindelse aftaler om rengøring af vores skoler, institutioner m.m. Det er også en del af den valgkamp vi lige i øjeblikket bruger det meste af vores tid på.

Vi ønsker borgmesterposten tilbage til Socialdemokraterne i Helsingør. Her har vi brug for at der ikke er tvivl om partiets politik til social dumping og kædeansvar.

Venlig Hilsen

Henrik Møller, Borgmesterkandidat
Vibeke Schmidt, Kredsformand

Verden er større end din sofa!


3. november 2013

Flere unge i byrådet

Silas Dre
Gennemsnitsalderen i Helsingør byråd er lige nu på 55, derfor afspejler det ikke alders-sammensætningen i befolkningen tilstrækkeligt.

Der skal flere unge i byrådet.

Det er ikke en kamp mellem unge eller gamle - det er heller ikke en kamp mellem erfarne og novicer. Det handler om den effektive idéudvikling og synergi, der kunne opstå, hvis unge og gamle var repræsenteret ligeligt i byrådet.

Lad os få flere unge i byrådet, lad os få kræfterne samlet.

Faktaboks:

Top 10 over de yngste kandidater til kommunalvalget i Helsingør Kommune 2013.

Peter Sønderby                               (A)                   18 år
Philip Læborg                                  (C)                  20 år
Anders R. Obitz                               (L)                   22 år
Freja Södergran                               (O)                 22 år
Tawfik Jalal Tawfik                           (F)                  23 år
Harun Avdal                                    (T)                   26 år
Duygu Aydinoglu                           (A)                    27 år
Silas Drejer                                      (A)                  28 år
Maria Fjeldsted                               (C)                   28 år