9. november 2013

Bedre forhold – ret henvendelse til et byrådsmedlem!

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokraterne

Når beboerne fra en bebyggelse morgen og aften skal på arbejde, ud at handle eller har børn, der skal i skole mv. skal trafikforholdene være i orden. Efter en henvendelse fra en beboer på Svend Poulsens Vej i Espergærde om en stor risiko for alvorlige ulykker ved ind- og udkørsel fra bebyggelsen til den stærkt trafikerede gennemgående Hovvej, tog jeg selvfølgelig ud for at se på det. For mig var det åbenlyst rigtigt. Belysningen kunne være en af årsagerne til risikoen for ulykker. Som medlem af Teknisk Udvalg har jeg derfor bedt om, at denne udkørsels placering bliver taget op på det kommende møde i udvalget. Så må vi høre, hvilke forbedringer, der kan blive tale om.

Borgere med et trafikalt problem kunne måske spørge sig selv nu: Skal man bare rette henvendelse til et byrådsmedlem, så sker der straks noget? Mit svar er: Ja det er en god ide. Byrådets medlemmer er valgt af borgerne for at hjælpe borgerne, herunder gøre kommunens veje trafiksikre. Vi har som byrådsmedlem den mulighed at få en sag sat på dagsordenen – så hvorfor dog ikke bruge den mulighed, hvis man ikke selv kan løse problemerne.

Ingen kommentarer: