12. november 2013

Klap hesten i Rørtang!

Af Steffen Agger, Byrådskandidat for Socialdemokraterne (A)

Kommunen har netop afholdt høring om de forskellige planer Forsyning Helsingør har på Energivej i Rørtang.  Hele mit høringssvar kan læses på min facebookprofil : www.facebook.com/steffen.agger.3, men opsummerende er det min vurdering :
Hvis man allerede nu låser sig fast på, at man vil opføre et 70 – 75 MW biomasseanlæg i Rørtang, vil det ”skygge” for de øvrige igangværende og fremtidige projekter, som er skitserede i diverse strategi- og kommuneplaner, kommunen har udarbejdet.
Et så massivt og dyrt anlæg (ca. 500 mio. kr.) skal have rigtig mange årlige driftstimer for at kunne afskrive og forrente sig selv, og det giver ikke tilstrækkelig driftstid til andre typer af anlæg.
For mig at se vil det være sund fornuft, dels at afvente resultaterne af HH-rapporten, om en mulig fjernvarmeforbindelse til Sverige, hvor en af regneeksemplerne må være om Rørtanganlægget kan undværes, helt eller delvist,  dels at få sat fornyet skub i de geotermiske undersøgelser, som virker til at være gået helt i stå.
Derved få vi nogle bedre indikationer af de alternativer der er til megaanlægget  i Rørtang, inden man beslutter sig for hvilken størrelse produktionsanlæg, der  skal bygges på Energivej.
Imens det pågår, kunne man klimatilpasse produktionsmetoderne ved at bygge kedel 2 på den gl. forbrænding, som der er lavet de forberedende arbejder til, og ved at lave et multibiobrændselsanlæg på Skibstrup Affaldscenter, som skitseret i den seneste kommuneplan.
Først derefter ved man, hvad den ideelle størrelse og investering på Energivej vil være.Ingen kommentarer: