10. november 2013

Sikring mod Social dumping i Helsingør kommune

Af John Christensen, Byrådsmedlem (S), Næstformand i Beskæftigelses-  og  erhvervsudvalget 

Det er med en underlig fornemmelse, at man gang på gang hører om de borgerlige partiers modstand mod at indføre generelle sociale klausuler og arbejdsklausuler kombineret med kædeansvar i Helsingør kommune. Og når det så kommer til at føre kontrol med førnævnte begreber går den helt i sort for såvel borgerlige politikere som nogle af de lokale erhvervsledere. Begrundelserne er så useriøse som,” det er bureaukratisk”, ” det er besværligt” og ” det er mistænkeliggørelse”. Kommunen og Erhvervslivet har nu endelig fundet hinanden i formen for udbud. Nemlig udbud i fagentre priser i størrelsesordener, hvor de lokale virksomheder kan være med. Primært begrundet i forventning om merindtjening for de lokale firmaer med meransættelse til følge. Herunder lærlinge og praktikanter.

Selvom der er flere parametre i en udbudsforretning, så har kommunen en vis form for forpligtigelse,
 til at gå efter, at få mest muligt for borgernes penge.
På overfladen kan man ikke se om det gode tilbud er grundlagt gennem løndumping – lønninger under mindstelønninger i en overenskomst - når der ikke stilles betingelser og efterfølgende bliver udøvet kontrol med konsekvenser til følge.
Jeg forstår simpelthen ikke den useriøse borgerlige nej politik på dette område, grundet i, at det er besværligt og bureaukratisk, når kontrollen alene drejer sig om, at en arbejder på forlangende skal kunne fremvise en lønseddel og en ansættelseskontrakt. Dokumenter der altid skal foreligge, hvis man arbejder efter danske overenskomster eller på overenskomstlignende vilkår.
I rigtig mange kommuner og i region Nordjylland har man allerede taget skridtet mod social dumping.
Interessant at denne accept af nødvendighed er accepteret af landets tre største kommuner, nemlig København, Århus  og Odense. På samme liste findes også en så konservativ kommune som Gentofte, med Hans Toft i spidsen.
Husk det drejer sig om, at borgernes skattekroner bliver brugt til at sikre lokale virksomheder fair betingelser ved kommunale udbud med flere lokale arbejdspladser til følge.


Ingen kommentarer: