8. november 2013

SILAS DREJER – de fem skarpe

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Jeg vil skrive læserbreve og inddrage borgerne via moderne kommunikationsmidler, såsom email, Internet,
herunder sociale medier som YouTube og Facebook.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Bedre normeringer i vores daginstitutioner. Bedre vilkår for foreningskulturen. Flere videregående uddannelser. Sørge for at pædagogerne får et ordentligt fundament i den nye folkeskole.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Ovenstående opgaver, men også at Helsingør får et ordentligt sundhedstilbud, som svarer til befolkningens størrelse og sammensætning.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Pengepungen eller den sociale arv - må aldrig eksludere mennesker for fællesskabet. ”De stærkeste arme skal stadigvæk bære den tungeste bagage”. Den ånd gennemsyrer vores samfund, kun fordi Socialdemokraterne har kæmpet for det i årtier. Det er mit incitament for at være socialdemokrat.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det er en ære at få lov til at være borgernes repræsentant i byrådet. Dette embede skal forvaltes med respekt og med hensyn til borge
rne og deres ønsker.

Ingen kommentarer: