18. november 2013

TID TIL AT KOMME VIDERE!


Socialdemokraterne har de sidste 4 år været med til at stabilisere kommunens husholdning, så vi i dag kan
sige at vi har en fornuftig økonomi. Vi har gennem Kulturværftet og en målrettet erhvervspolitik, sikret at der nu blæser positive vinde, som gør at fremtiden for vores kommune ser mere positiv ud end længe.
Men hvis vi skal skridtet videre, så kræver det en målrettet politisk indsats, der sikre at økonomisk stabilitet går hånd i hånd med en omfavnende kommune, hvor vi sikre at alle borgere føler sig værdsat.
Socialdemokraterne har altid været med til at tage ansvar for denne kommune, uanset hvem der har siddet ved magten. Det har vi gjort fordi kommunens fortid, nutid og fremtid er vigtig for os.
Vores valgprogram beskriver de værdier vi vil bygge Helsingør Kommunes fremtid på. Vi ved godt at tiden er løbet fra at love guld og grønne skove, vi vil hellere fortælle dig om hvilke værdier der danner grundlag for vores beslutninger, samt give nogle bud på hvad vi vil arbejde med for at bringe Helsingør Kommune videre.
Med en stemme til Socialdemokraterne den 19 november, vil du være med til at sikre Helsingør Kommune en god fremtid.

Henrik Møller
Borgmesterkandidat
Socialdemokraterne – Vores værdier

Frihed
Mennesker skal have frihed til at skabe en tilværelse ud fra deres egne drømme og evner. Men friheden er kun ægte hvis den er for alle. Derfor skal vi sikre frihed for alle gennem fællesskabet. Frihed til at være som man er. Frihed til at træffe sine egne valg. Frihed for alle, ikke kun for de få. Socialdemokraternes mærkesag er kampen mod ulighed, kampen mod uretfærdighed og kampen mod den negative sociale arv der fastholder mennesker i ufrihed.

Lighed
Alle mennesker er unikke og alle mennesker er lige, men ikke ens. Alle skal have lige mulighed for at udvikle sig, ud fra deres egne forudsætninger. Der er stadig alt for mange der ikke har reelle, lige muligheder. Den negative sociale arv skal brydes og ingen bør leve et liv præget af ensomhed, misbrugsproblemer elle manglende sociale netværk. Socialdemokraterne er fast besluttet på at bekæmpe uligheden, uanset om det gælder sygdomsbehandling, uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Solidaritet

Intet menneske er en ø. Alle har brug for at vide at fællesskabet vil være der, hvis man har brug for hjælp. Solidaritet er ansvar, sammenhold og forudsætningen for at skabe frihed og lighed. Ikke mindst er solidaritet kernen i at sætte hensynet til helheden over særinteresser. Solidaritet går også begge veje, og er kernen i ret og pligt. Socialdemokraterne fastholder den solidariske finansiering af grundlæggende velfærdsydelser gennem skattesystemet.

Ingen kommentarer: