7. november 2013

Vi skal fortsætte de gode takter

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratiet,

Jeg har i denne byrådsperiode været formand for kommunens udvalg for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Det har været en spændende og aktiv periode, som har sat sine spor i Helsingør. Den politik, som har ligget til grund for udvalgets arbejde vil blive fortsat i den næste byrådsperiode. Ingen tvivl om det.

Borgernes Sundhed er nok en af de vigtigste opgaver, som Byrådet kan beskæftige sig med i de kommende år. Vi ved, at der er alt for mange rygere, alt for mange overvægtige og alt for mange, der ikke får den motion de bør have hver dag. Det skal vi – med borgernes egen aktive medvirken – gøre mere ved. Sundhedspolitik er vejen frem til en bedre livskvalitet – og i øvrigt mindre omkostninger for samfundet.
Kommunens idræt er godt på vej til at skabe gode resultater. Måske ikke hver gang, der spilles eller dystes. Men generelt er idrætten kommet på kommunens lystavle. Flere end før dyrker deres sport med fynd og klem. Klubberne i kommunen har tilgang som aldrig før. Kort sagt – idrætslivet fylder mere i borgernes dagligliv. Det er endda både for børn, unge og ældre. Igen er det et område, hvor det har en positiv indvirkning på livskvaliteten og samfundets økonomi.

Medborgerskab er et fundamentalt emne, som ikke alene interesserer det udvalg, som jeg er formand for. Det er et gennemgående tema i hele kommunens virksomhed, at der er mange ting, der skal igangsættes for, at vi får alle borgerne med i fællesskabet. Vi kan ikke sørge for, at alle indvandrere i morgen kan læse og tale flydende dansk. Heller ikke, at alle der vil kan få et job. Men vi skal gøde jorden.  Vi skal tilbyde kurser, uddannelser og meget tyder på, at IT kan være nøglen til at uddanne nogen af byens unge og som et led i uddannelsen hjælper de IT svage ældre.

Helsingør Kommune er jo en kommune i udvikling – rivende udvikling endda. Det tager jeg som socialdemokrat gerne medansvar for og min del af æren for. Jeg synes også jeg kan fornemme, at de meget højtråbende modstandere af Kulturværftet er blevet mundlamme efter, at de har set, hvor populært stedet er blevet – og hvor meget god og spændende kultur, der præsenteres dag efter dag.

Oveni det er så hele kulturhavnsområdet med Søfartsmuseet som kronen på værket kommet til. Vi skal nu vide at gøre Kulturområdet til et af de mange fyrtårne, som borgere og turister gerne vil bruge. Udvikling kommer ikke af sig selv – den skal vi som kommune selv skabe. Derfor skal vi også se på om ravelinen i Kulturhavnen kan anvendes aktivt til aktiviteter som folkefester, teater, koncert mv.

Endelig skal vi også finde en god løsning på Værftshallerne, altså det gamle Siemensområde. Den debat er i fuld gang – og vi finder forhåbentlig en god løsning, som alle i Helsingør vil synes gavner Helsingør kommune.

Ingen kommentarer: