11. november 2013

Vi skal investere i vores børn

Af Silas Drejer, Byrådskandidat, Socialdemokraterne

Det har store konsekvenser, når nedskæringer rammer fremtidens samfunds fundament - nemlig børnene.  I daginstitutionerne og SFO'erne er der på grund af dårlige normeringer, et tidspres, som gør at børnene bliver presset til at gøre tingene indenfor en bestemt tidsramme. I en travl hverdag er det hurtigt og nemt at "overhjælpe" barnet, fordi vi sparer tid. Men, hjælper vi for meget, holder vi barnet i en passiv modtagerrolle - og så lærer vi det at forvente service, vi lærer det at blive hjælpeløst.

Barnet oplever og opdager verden med kroppen og sanserne, dermed rummer de daglige gøremål enorme potentialer for læring og udvikling, men hvis den voksne gør det hele for barnet, så snyder vi det for vigtig læring. Vigtig læring går tabt, når den voksne ikke har tid nok til at vente på, at barnet kan afprøve sig selv og lære af sine egne aktioner i dagligdagen. Som fx at tage sit overtøj af og på  - at spise sin mad på egen hånd, rydde op, at få lov til at bruge konfliktsituationer, som en udviklingsmulighed og lignende. Barnet skal have mulighed for at opleve sig selv som kompetent og handlekraftig. Alt hvad barnet skal lære tager tid og skal prøves mange gange - det bliver nødt til selv at opleve sine succeser og fiaskoer. Derfor er det vigtigt at give barnet den tid der skal til. Under de nuværende normeringer, er det en udfordring at finde tid og overskud i en stresset hverdag, men det er en afgørende og god investering, som kommer tusind' gange igen.

Vi skal give vuggestuer, børnehaver og SFO'er mere overskud i hverdagen. Bedre normeringer er afgørende for, at de ansatte i vores børneinstitutioner kan udføre deres job optimalt, så børnene får den nødvendige omsorg, nærvær og støtte. Vores kommune har svigtet daginstitutionerne og har ikke brugt statstilskuddet på ca. 5 millioner kroner til bedre kvalitet og bedre normeringer. Det er heller ikke en gratis omgang at kræve bedre normeringer, men Helsingør Kommune modtager 25,5 millioner i særtilskud fra staten i 2014, nogle af disse penge bør bruges på børnene. Jeg vil arbejde for et nedskæringsstop, flere ansatte og en bedre kvalitet. Med min egen erfaring som pædagog, vil jeg tale børnenes sag i byrådet - det er nu der er brug for en udstrakt hånd til vores børn.


Ingen kommentarer: