2. december 2014

Nytårsmøde Søndag d. 11. januar 2015

Kun for medlemmer (men du kan blive medlem her)


Folketingets formand Mogens Lykketoft (S)
Traditionen tro holdes det første politiske møde i det nye år en søndag i januar og 2015 er ingen undtagelse.

Dette års gæst er Folketingets formand Mogens Lykketoft, mangeårigt folketingsmedlem, minister i flere ministerier og tidligere formand for vores parti.

Mogens Lykketoft har medvirket i en samtalebog, sammen med 2 andre kollegaer fra Norge og Sverige med titlen ”Den Skandinaviske Drøm”. En bog der op til partiets kongres i september fik en del kritik for at gå imod partiets ledelse.

Ved vores nytårsmøde d. 11. januar vil Mogens tale om bogen, sit arbejde som Folketingets formand og sit mangeårige virke som toppolitiker i Danmark.

Mødet holdes i Musikken Hus, Murergade 4 Helsingør fra kl. 9.30 til ca. 11.30, hvor vi byder på kaffe/te med rundstykker og wienerbrød.


Af hensyn til arrangementet skal der ske tilmelding til kredsformand Vibeke Schmidt, senest torsdag d. 8. januar på breitng_schmidt@mail.dk eller tlf. 30893326.


Vibeke Schmidt

Kredsformand

22. november 2014

Socialdemokraterne ønsker et eftersyn af lærernes arbejdstid

Af Thomas Horn, Byrådsmedlem

Reformen kræver de rigtige rammer - også i Helsingør

Socialdemokraterne i Helsingør ønsker at HLF, BUBL, skolelederne og kommunen snarest sætter sig
sammen og finder konstruktive og holdbare løsninger på alle de uløste udfordringer som lærernes arbejdstid har bragt med sig – et gennemgribende eftersyn.

Der er for lidt fleksibilitet i lærernes arbejdstid. Det har aldrig været intentionen. Det politiske budskab har været klart. Organiseringen og placeringen af arbejdstiden skulle give mening.
Men noget er gået galt.

Det har haft konsekvenser. Lærerne kan ikke nå at lave deres arbejde. Det er svært at mødes med kolleger og pædagoger. Når den ene har mulighed for at mødes så underviser den anden. Helt slemt er det hvis 4-5 kolleger skal mødes samtidigt. Lærerne kan ikke arbejde længere i travle perioder og må ikke afspadsere i perioder hvor der er mere ro.
Lærerne er professionelle. De er frustrerede over ikke at føle sig forberedte og ikke at kunne mødes med kolleger. Lederne slås med løsninger inden for nogle svære rammer.

Det virker godt at lærerne er mere tilstede på arbejdspladsen. Det skaber synergi og understøtter samarbejdet. Men det giver ikke mening, at der ikke er noget fleksibilitet tilbage. At man ikke kan knokle igennem i de perioder hvor der skal skrives årsplaner og et væld af elevplaner. I perioder med eksamen eller mange møder med forældre.
Kan der findes en aftale/ordning som kan imødekomme begge behov?

Helt konkret vil socialdemokraterne foreslå, at kommunen indkalder repræsentanter for parterne til konstruktive drøftelser om omfanget og kernen i udfordringerne og kommer med et fælles udspil til løsninger.
Vi er overbeviste om at både ledere, lærere og pædagoger har et stort ønske om at finde gode løsninger. 

20. november 2014

Ideologiens pris

Af Henrik Møller, Gruppeformand for S i byrådet

Mange snakker om, at der på kommunalt plan ikke er den store forskel på partierne, der alle vil
kommunen det bedste.
   Det er sikkert sandt, at alle partier vil kommunen det bedste, men det er ikke korrekt, at der ikke er forskel på partierne. Her i Helsingør Kommune oplever vi desværre at ideologien er vigtigere end den service vi kan tilbyde borgerne.
   Helt konkret har kommunen gennem et par år nu haft 25 % af rengøringen i kommunalt regi.
   Det er sket bla. på baggrund af et ønske fra Socialdemokraterne. Vi har fået så mange frygtelige historier præsenteret om vilkårene i rengøringsbranchen.
   Vi mente derfor, at det ville være godt at få erfaringer med, hvordan det ville gå kvaliteten og arbejdsmiljøet, hvis kommunen overtog en del af opgaven.
   Resultatet har været mere end tydeligt. I de målingerne, der har været foretaget, har brugerne vurderet, at kvaliteten af rengøringen er steget efter den blev kommunal, der er en udbredt opfattelse af, at det er væsentligt nemmere at kommunikere med rengøringen.
   Så hvad angår kvaliteten er det et bedre produkt. Men det er også sådan, at sygefraværet for de kommunale rengøringsansatte har ligget væsentligt under gennemsnittet for sygefravær i kommunen.
   Der er desuden blevet tilkendegivet at tilfredsheden blandt de ansatte i rengøringen var større en generelt i kommunen.
Det har nu medført, at rengøringens ansatte er indstillet til at modtage den Lokale Beskæftigelsesråds arbejdsmiljøpris. Erfaringen med at hjemtage en del af rengøringen har altså været positiv over hele linjen og faktisk burde det inspirere os i kommunalbestyrelsen til at hjemtage hele rengøringen. Desværre har ideologien vundet. Et flertal af de borgerlige partier og de Radikale har valgt at rengøringen skal udliciteres. Det eneste argument må være økonomien, da det er svært at få øje på andre fordele. Det kan godt være, at der er penge at spare, men hvad er prisen?
   Mit bud er, at det på sigt bliver en dyrere løsning i form at dårligere kvalitet og større nedslidning af personale. En dyr pris at betale for udlicitering. Især når erfaringerne fra en kommunal løsning taler sit tydelige sprog.
   Det her viser klart, at der er forskel på de forskellige politiske partier i kommunen!!

8. november 2014

Politisk Generalforsamling

Ses vi på onsdag?


Kære medlem,

Du har tidligere modtaget indkaldelsen til den politiske generalforsamling, så dette er blot en påmindelse.

Politisk ordfører Henrik Møller orienterer om byrådsarbejdet, vi skal diskutere visionen for partiets arbejde i byrådet og Per Seerup Knudsen vil orientere om arbejdet i regionsrådet.

Og ikke mindst vil folketingskandidat Pernille Schnoor fortælle om den landspolitiske situation i lyset af det kommende folketingsvalg.
Det bliver en spændende aften! Ses vi?
Folketingskandidat Pernille Schnoor
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Hjemmeside
Hjemmeside

4. november 2014

Arrangement: Aktuel politik op til det kommende folketingsvalg


Mød Folketingskandidat Pernille Schnoor
 
Socialdemokratiske Seniorer fortsætter sin møderække i efteråret 2014. Vi indbyder igen alle interesserede – både partimedlemmer og andre – til debat om det super aktuelle socialområde, hvor der arbejdes på at udlicitere plejehjem og hjemmepleje.

Alle er velkomne til arrangementet. Vi byder på gratis kaffe og kage. Du behøver ikke være medlem af Socialdemokratiet for at kunne deltage.

Onsdag den 05. November kl. 13.30 – 15.30
Cafeen i Plejehjemmet Montebello
Gurrevej 90 B. – Bus 802, 840 og 390R lige til døren.

Folketingskandidat Pernille Schnoor (S)


26. oktober 2014

Børnevelfærd er vel lige så vigtigt som dyrevelfærd. Er det ikke?

Af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm og folketingskandidat for Socialdemokraterne

Hvorfor må staten blande sig og lave lovgivning, når det handler om dyrevelfærd, men ikke når det handler om vores børn i daginstitutionerne?
Mink skal have adgang til både halm, hylde og rør. Og der er regler for, hvor meget plads burhøns skal have. Men hvad med børnene i daginstitutionerne? Hvilke regler er de underlagt?
Ingen.
Når det drejer sig om børn, så taler man om, at der ikke må indføres minimumsnormeringer, fordi kommunerne selv skal have lov til at bestemme. Kommunernes Landsforenings formand Martin Damm har netop afvist minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet.
Jeg er dybt uenig med KLs formand. Problemet opstår nemlig, når budgetforhandlingerne går i gang i kommunerne, og der skal spares for at skabe råderum til skattelettelser. For ja, sorteper ender ofte hos vuggestue- og børnehavebørnene. Jeg taler af erfaring.
Det er naturligvis ikke, fordi kommunalpolitikere bevidst ønsker at skade børn. Uanset partifarve.
Der er to praktiske grunde til det. 1) De to velfærdsområder, social-/ældreområdet og børneområdet, udgør de største driftsbudgetter i kommunerne. 2) Der er ingen lovgivning på området i modsætning til for eksempel beskæftigelsesområdet, som er meget lovbundet. Der er derfor ingen regler for, hvor langt ned kommunerne må gå i servicen til vores unger.
Jeg mener, vi skal have minimumsstandarder på daginstitutionsområdet. Standarder for, hvor mange voksne der skal være på en legeplads, når børnene er ude at lege. Standarder for, hvor meget plads der skal være for hvert barn på stuen. Og standarder for, hvor mange børn der må være pr. voksen på stuen, og når børnene er på tur.
Jeg er fuldt ud klar over, at minimumsstandarder koster penge. Men jeg mener ikke, det er ansvarligt, at børns vilkår skal afhænge af forhandlingsteknikker under budgetforhandlinger i kommunerne.
Som folketingskandidat vil jeg arbejde for at sikre, at alle vores mindste får en god start på livet. Det er vores bedste kort i kampen mod den negative sociale arv. Derfor er det på tide, at vi går til kamp for børnevelfærden.25. oktober 2014

Flygtningedebatten er fyldt med negative myter
Af Pernille Schnoor, Folketingskandidat, Socialdemokraterne

Tonen i den danske udlændingedebat er hård. Dansk Folkeparti har for nyligt foreslået at sende flygtninge fra verdens krige og konfliktområder videre tilbage til et af verdens ulande, hvis de kommer til Danmark og opnår asyl. Liberal Alliance har meldt sig på banen med et lignende forslag, hvor flygtninge skal mødes i ”lufthavnen og sendes hjem igen.” Og Venstre er også med på galajen om at overbyde hinanden i ” flygtninge – nej tak.” Senest har Venstres folketingskandidat i Nordsjælland, Jacob Levin Svendsen, et indlæg i Frederiksborg Amts Avis om alt det negative ved flygtninge. Han påstår eksempelvis, at det er ”særdeles attraktivt at komme til Danmark som asylansøger”. Derudover nævner han en masse tal, f.eks. at vi i 2013 modtog 7557 flygtninge i Danmark – det dobbelte af hvor mange der kom i 2011. Han påstår, at området er ”eksploderet”, og at det er ”fuldstændig ude af kontrol.” Og så mener han at kunne sige, at man i politiet ”joker” med at ”Danmark kun er andet valg i forhold til Sverige.” På baggrund af en enkelt kilde han har talt med i politiet.

Jeg må sige, at jeg er ved at være træt af mediernes ensidige fokusering på de partier, der formidler det negative ved at hjælpe flygtninge.  Og jeg synes egentlig, at det er temmelig trist for mennesker, der alle står i en - for os - uforståelig ulykkelig situation, at der skal ”jokes” med deres forhold. Derfor synes jeg, det er på sin plads at få nogle nuancer og nogle fakta ind i debatten, som er båret af så mange myter, fordomme og skræmmescenarier.

·        Der er – desværre - mere end 51,2 millioner flygtninge i verden (ved udgangen af 2013). I Danmark modtog vi en forsvindende lille andel i 2013, nemlig 7557 af disse. Tallet skønnes at stige – men det er stadig en forsvindende lille del af ansvaret, som vi påtager os her.

  • Omkring 33,3 millioner flygtninge er flygtninge i deres eget hjemland
  •  Mindst 80 procent af verdens flygtninge opholder sig allerede nu i ulande - relativt få flygtninge får asyl i Europa, Nordamerika eller Australien. Så Europa modtager altså ikke hovedparten af verdens flygtninge.
  • Danmark er ikke sammen med Sverige blandt de to foretrukne lande. Ifølge UNHCR Global      Trends søger de største grupper af flygtninge mod Pakistan, Iran, Syrien, Tyskland, Kenya og Jordan.
  • Pakistan, Iran og Libanon er de lande i verden, der huser flest flygtninge.
  • Et stigende antal flygtninge og indvandrere har i de seneste par år valgt at vende tilbage til deres eget hjemland. Alene i 2011-2013 er knap 1.500 flygtninge og indvandrere med ophold i Danmark rejst tilbage til deres hjemland.
Jeg ønsker naturligvis ikke at give dig, Jacob Levin Svendsen, skylden for udbredelsen af alle disse myter, der florerer om flygtninge. Det er i høj grad medierne, der bringer historierne, der får os til at tro på, at flygtninge er her af bekvemmelighedsårsager. Men Jacob Levin Svendsen – jeg forstår ganske enkelt ikke, at du og dine kolleger går i byen med disse mytebaserede historier. Der findes, som du kan se, andre tal, end dem du nævner. Og de tal er mindst lige så vigtige.

Til slut vil jeg sige. Det her handler jo i sidste ende slet ikke om tal. Det handler om anstændighed, medmenneskelighed og næstekærlighed. Jeg undrer mig: Er der slet ikke plads til disse dyder i Venstre mere – handler det hele efterhånden kun om økonomi?

Find fakta her; sameksistens.dk og flygtning.dk

20. oktober 2014

Læserbrev - svar til DF

Ja - det koster at hjælpe mennesker i nød
Lad os kalde ham Deniz og sige at han er 10 år. Lad os forestille os, at han er flygtet fra Raqa i det Nordlige Syrien. Oplevet at nogle af hans nærmeste er blevet dræbt. Måske efterladt en bror eller en mor tilbage under Isis skæbne. Man forestiller sig, at han en sen aftentime er blevet revet ud af sit værelse. Nødtvunget til at forlade hele sin barndom for med sin far eller mor at bevæge sig ud i mørket til råb, skrig og skudsalver.

Man tør næsten ikke tænke på hvad knægten har oplevet på flugten fra Raqa til Helsingør. Jeg tænker at han har fået ar på sjælen. Måske for livet.
Jeg er klar over at DFs Katrine Dencker i fredagens Dagblad taler lige ind i hjertet på sine kernevælgere når hun ønsker, at vi skal have undersøgt hvad ”Deniz” koster vores kommune. Og jeg er klar over at formanden for børne- og uddannelsesudvalget Christian Donatsky gør sig umage for at give Katrine Dencker et diplomatisk svar.

Jeg må blot sige; For mig er der noget meget større på spil. Det er liv og skæbner. Det er kampen mod undertrykkelse og religiøs fanatisme samt kampen for demokrati.
Nu kommer der så en redegørelse til januar med den lidet flatterende arbejdstitel: Hvad har det kostet Helsingør kommune at hjælpe mennesker i nød?
Jeg vil bare sige: Om det så har kostet kommunekassen 10 millioner, så gjorde jeg det gerne igen.

Thomas Horn
Socialdemokraterne
Medlem af Børne- og uddannelsesudvalget

7. oktober 2014

Vores ældre skal ikke spises af med ugegamle madpakker!Billede: #PolitikMedHjerte 

Folketingskandidat Pernille Schnoor mener, at udnyttelse af ny teknologi til besparelser på ældreområdet er trist og uanstændigt! 

Læs Pernille's debatindlæg på www.sochelsingor.dk  #dkpol
Af Pernille Schnoor, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Helsingør og medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm

De seneste par dage har desværre budt på historier i medierne om kommuner, der leverer vakuumpakket smørrebrød til vores ældre borgere - mad der er op til 9 dage gammel.

Folketingspolitikere står nu i kø for at tage afstand fra den vakuumpakkede ældremad. ”Ynkelig ministerreaktion på vakuumpakket ældremad”, skrev Pia Kjærsgaard på sin blog på Berlingske. Pia Kjærsgaard og andre DF’ere var de første til at gå i medierne for at give regeringen skylden.

Tre kommuner har indtil nu indført maden, der kan høste en besparelse på to millioner årligt, nemlig Esbjerg, Nyborg og Fåborg-Midtfyn. I Nyborg Kommune, som Pia Kjærsgaard sjovt nok ikke nævnte i sit indlæg, repræsenter både formanden for Ældreudvalget, Carsten Kudsk og 1. viceborgmester, Anne Møllegaard Dansk Folkeparti. Anne Møllegaard har endda efterfølgende været i medierne for at forsvare beslutningen. 9 dage gammel vakuumpakket mad er ”den bedste løsning” for de ældre, har Anne Møllegaard udtalt til Berlingske. Pia Kjærsgaards og DFs politik klinger i mine ører altså endnu engang hult: Partiet siger et, men gør noget helt andet i den virkelige verden!

Samtidig er det værd at bemærke, at både Fåborg-Midtfyn og Esbjerg har venstre-formænd på social og ældreområdet; Herdis Hanghøi i Fåborg-Midtfyn og Henning Ravn i Esbjerg. Hanghøi skriver om sig selv på sin hjemmeside at hun er en politiker, der ”ser mulighederne, frem for begrænsningerne.” Man kan spørge sig selv, om denne mulighed er opstået som kommunal konsekvens af blå bloks iver efter besparelser og nulvækst i det offentlige?

Jeg er gIad for, at Hørsholm Kommune, hvor jeg er i kommunalbestyrelsen, dagligt leverer frisksmurt smørrebrød til de ældre. Det skal vi blive ved med.

Vores ældre medborgere, der sidder alene i eget hjem, skal ikke spises af med ugegammel ældremad – det er hjerteløst – og det er ikke iorden! Og jeg vil opfordre alle mine Socialdemokratiske kolleger i byråd i hele landet om at bedrive ældrepolitik ud fra parolen: ”Gør mod andre, som du vil have de skal gøre mod dig.”