29. januar 2014

Krav om nye skolenavne er at gøre grin med skolerne

Byrådsmedlem Thomas Horn
Byrådsmedlem Thomas Horn (S)
Ude på skolerne sidder lederne, lærerne og forældrene i fuld gang med at forstå og implementere en folkeskolereform. En reform der jo skal virke fra og med 1. august dette år. Et arbejde som trækker store veksler på alle og hvor skolens organisation bliver udsat for en ordentlig rusketur siger socialdemokraternes Thomas Horn som replik til den seneste politiske skole-navne-debat.  

Horn: Det må virke lettere komisk, måske ligefrem demoraliserende, for forældre og personale, at vi som politikere skal ud i endnu en omgang navneleg frem for at holde fokus på de 100-vis af udfordringerne reformen bærer med sig.

Formanden for Helsingørs Skolebestyrelse Kenneth Sørensen gør i Dagbladet den 28. januar klart rede for de pædagogiske og strategiske bevæggrunde for valget af skolenavnene. Et indlæg som bekræfter Thomas Horn i at politikerne skal blande sig uden om. 
Kenneth Sørensens indlæg viser jo med al tydelighed at man har tænkt sig om. Man ønsker at opbygge én kultur op omkring én skole. Det er en svær opgave som kan tage mange år. Vores opgave som politikere må da være at bakke dem op i arbejdet mener socialdemokraterne og Thomas Horn.

Horn: Skolerne og ikke mindst skolebestyrelserne har nu brugt tid og penge på at deltage i en proces omkring deres valgte skolenavne. Der er investeret i skilte, brevpapir, hjemmesider og sikkert meget mere. Småpenge vil nogle sikkert hævde. Men mon ikke at de penge kunne været blevet brugt meget bedre på lærerarbejdspladser eller elevtrivsel. Nu skal skolerne i stedet hives rundt i endnu en omgang politisk numerologi. 

Det er lidt at gøre grin med skolerne og det store frivillige arbejde forældre og elever ligger i vores skolebestyrelser. Lad os nu komme i reform-gear og bakke op omkring de demokratiske processer rundt om i kommunens skolebestyrelser lyder opfordringen fra socialdemokraterne og Thomas Horn.

28. januar 2014

S i Helsingør: Sæt DONG Energy aktie-salget på standby!

Socialdemokratiet i Helsingør opfordrer finansministeren til at sætte salget af DONG Energy aktierne på stand by.

Efter det er kommet frem, at den store aktiepost som Goldman Sachs køber, skal placeres i et skattely, finder vi det dybt betænkelig, at staten derved blåstempler at man kan unddrage sig skattepligt i Danmark. Det er ikke og har aldrig været Socialdemokratisk politik.

Vi accepterer at DONG Energy har behov for en aktieudvidelse, men det må kunne gøres så vores skattemoral er intakt.

Med den store interesse i befolkningen der har været om denne sag, mener vi at der er behov for en tænkepause.

En gennemførelse af salget på de oplyste vilkår, vil føre til at svækkelse af almindelige menneskers tro på skattesystemet og ikke mindst en tro på at vi politisk har den moral vi altid har besunget så højt.

Det bør ikke ske.

Vibeke Schmidt
Kredsformand