20. februar 2014

Thomas Horn: S klar til at investere i lærernes arbejdspladser

Vi er klar til at bruge de fornødne 6-7 millioner på området. Penge som oprindeligt blev opsparet under forårets lockout og som allerede er besluttet skal gå tilbage til skolerne.

Byrådsmedlem Thomas Horn
Onsdag den 19. februar var Børne- og uddannelsesudvalget på besøg på samtlige af kommunens skoler.
Målet var bl.a. at danne sig et overblik over status for skolerne s arbejde med at etablere  lærerarbejdspladser op til skolestart 1. august.

Vi oplever at skolerne er meget opmærksomme på området og har gjort sig rigtig mange gode tanker. Enkelte skoler er faktisk allerede kampklare til reform-start. Men overordnet set må vi sige, at skolerne venter på at det politiske niveau kommer med nogle klare signaler om hvilke forventninger og hvilken økonomi der er til at etablere arbejdspladserne.

Efter rundturen er vi som socialdemokrater ikke i tvivl. Vi er klar til at bruge de fornødne 6-7 millioner på området. Penge som oprindeligt blev opsparet under forårets lockout og som allerede er besluttet skal gå tilbage til skolerne.

Fremtidens lærere vil måske skulle bruge helt op til 15-18 timer på møder og kontortid om ugen på deres skole. Tid de indtil videre primært har brugt på deres hjemmekontor. Det sætter altså helt nye krav til vores skoler.  Som kommune har vi det personalemæssige ansvar for at understøtte lærernes professionelle virke og skolerne bare venter på at vi løfter det ansvar.
For yderligere kommentarer

Thomas Horn (S)
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
Mobil: 51946546

19. februar 2014

Regeringen vil ikke udlicitere kernevelfærd


Socialdemokraterne
Nyhedsbrev
Kære partifælle
Du har måske læst i medierne, at finansminister Bjarne Corydon vil udlicitere den offentlige kernevelfærd. Lad mig her slå fast: Det er ikke korrekt. Regeringen ønsker ikke at udlicitere offentlig kernevelfærd. Derfor denne mail fra mig for at opklare, hvad der er op og ned.

Sandheden er, at Kommunernes Landsforening sammen med Finansministeriet har igangsat et konsulentarbejde, der skal se på, hvordan man kan forbedre offentlige og private samarbejder – et samarbejde, der jo allerede foregår i dag i mange kommuner. Det er derfor skudt langt over målet, når SF taler om at regeringen ”eksperimenterer” med vores børn og ældre, eller når Enhedslisten påstår, at regeringen er ved at sælge børnehaver til kapitalfonde, og det der er værre.

I modsætning til Liberal Alliance, der vil privatisere alt, og Enhedslisten, der vil nationalisere det meste af Danmark, så har Socialdemokraterne en afbalanceret tilgang til tingene. På den ene side er det en skrøne, at hvis bare man udliciterer, så bliver det hele bedre og billigere. Regeringen har netop sat en stopper for den tvangsudlicitering, som de borgerlige indførte. På den anden side har vi selvfølgelig en forpligtelse til at se på, om noget kan gøres smartere, og hvordan tingene fungerer i dag, hvor kommunerne har forskelligt offentligt-privat samarbejde.

Det er værd at huske på, at regeringen modsat Venstre ønsker at bruge flere penge på vores fælles velfærd hvert år. Derudover vil vi frigøre 12 milliarder kroner gennem effektiviseringer, men de penge bliver i den offentlige sektor og bruges på at udvikle velfærden. Venstre vil som bekendt nulstille velfærden ved at indføre nulvækst.

Så, altså: Regeringen har ikke besluttet at udlicitere de bløde velfærdsydelser til private. Vi har ikke planer om at sælge børnehaver til internationale kapitalfonde, som Enhedslisten gerne vil give et billede af. De borgernære velfærdsopgaver som børnepasning, ældrepleje og folkeskole varetages af kommunerne. Kommunerne samarbejder i dag med private leverandører om at sikre en så god offentlig service som overhovedet muligt. Sådan vil det også være fremover.

Så bare for at det står helt klart: Finansministeriet er ikke i gang med hemmelige undersøgelser eller planer om udlicitering af den borgernære velfærd. Finansministeriet har derimod i samarbejde med Kommunernes Landsforening iværksat en undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og de private leverandører med henblik på rent praktisk at få klarlagt, hvordan dette samarbejdet fungerer, og hvordan det kan forbedres med det sigte at skabe så gode løsninger for borgerne som overhovedet muligt.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så kan I finde mig til en chat torsdag kl. 11 på Socialdemokraternes Facebook-side.

Med venlig hilsen
Jesper Petersen,
Socialdemokraternes finansordfører


Frameld dig vores nyhedsbrev | Ret dine indstillinger.
Socialdemokraterne Danasvej 7 Frederiksberg 1910 Denmark

18. februar 2014

Mette F i Helsingør

Her til aften havde Socialdemokraterne i Helsingør Kredsen besøg af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Vi havde en rigtig god diskussion omkring Mette's resort-område, herunder bl.a. omkring de gennemførte reformer. Ingen tvivl om at Mette brænder for tingene og - nej - hun er ikke den hemmelige socialdemokrat...

Tak til Mette for at bruge en tirsdag aften sammen med lokale Socialdemokrater i Helsingør!