19. marts 2014

Så er der valgkamps-kickoff for Gunde Odgaard til Europa-parlamentsvalget og du er inviteret!

Læs mere her!17. marts 2014

Det er ikke grænsebomme, der skal sikre Danmark!

Af Gunde Odgaard, kandidat til Europa-parlamentet,

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er nu igen ude med riven. På baggrund af den seneste tids sag om de to passagerer med falske pas, der var ombord på den mystisk forsvundne flyver fra Malaysia, konkluderes der fra DFs side, at Danmark må melde sig ud af Schengen-samarbejdet. Umiddelbart må mene, at der er et godt stykke fra A til B i argumentationen, og at udmeldingen i det hele taget baseres på et rimelig søgt grundlag. Danmark skal altså efter DFs mening  afskaffe den fri bevægelighed, og tilbage til de gode gamle dage med grænsebommene, for at undgå at folk med falsk pas kommer ind i landet. Forslaget er dog helt henne i vejret, da Schengensamarbejdet i høj grad bidrager til danskernes sikkerhed, økonomi og frihed.

Selvfølgelig skal det ikke være muligt at rejse rundt i verden på falske pas. Det er kriminelt, og skal ikke forekomme nogen steder. En udmelding af Schengensamarbejdet vil imidlertid ikke være løsningen på problemet. Hvis Danmark skulle klare alle problemer selv, sådan som Skaarup foreslår, ville der blive lagt en ubærlig byrde på dansk politis og dansk retssystems skuldre. Grænseoverskridende kriminalitet fandtes også før, vi 2001 blev fuldt medlemmer af Schengen. Ingen nationale regeringer kan alene bekæmpe udfordringerne med bl.a. menneskehandel og narkosmugling. Derfor er det vigtigt at, vi danner fælles front, og her har Schengensamarbejdet givet en række værktøjer; bl.a. det fælles europæiske politisamarbejde, som Danmark nu står delvist udenfor p.g.a. retsforbeholdet. I stedet for at trække os længere væk fra de fælles indsatsområder, skulle vi nærme os og deltage fuldt i det. Første skridt er at afskaffe det danske retsforbehold.

Herudover bidrager Schengensamarbejdet til dansk økonomi. Arbejdskraftens fri bevægelighed er i sidste ende en kæmpe gevinst for både danske arbejdstagere og danske virksomheder.
Man kan være kritisk over for nogle af de konsekvenser, der er kommet af misbrug af den frie bevægelighed, f.eks. social dumping, men det er ikke rigtigt at skyde skylden på selve samarbejdet, der giver Danmark så meget igen. Det handler om at sørge for, at reglerne bliver overholdt, og de ydre grænser kontrolleres forsvareligt, så hverken falske pas eller løntrykkeri forekommer inden for EU's grænser.

15. marts 2014

Politiske følgegrupper – vil du være med?

Socialdemokratiet i Helsingør Kredsen har nedsat en række politiske følgegrupper, som skal være til hjælp for de kommunalpolitikere, vi har valgt. Som medlem kan du være med i grupperne.

Der er nedsat 7 følgegrupper. En for hvert af de udvalg, der er i byrådet.

  • Økonomiudvalg.
  • Beskæftigelsesudvalg.
  • Børne-uddannelsesudvalg.
  • Kultur-turismeudvalg.
  • Sundheds-, idræts- og fritidsudvalg.
  • Teknik-miljøudvalg.
  • Socialudvalg.

Der vil blive udarbejdet en forretningsorden, der er fælles for alle følgegrupper. Vi regner med, at der skal afholdes 4-6 møder om året. Vores valgte kommunalpolitikere deltager i møderne.

Følgegrupperne refererer til kredsbestyrelsen, der følger arbejdet gennem de tovholdere, der er udpeget og får referater fra møderne.

Hvis du har interesse i at deltage i en eller flere følgegrupper, så send en mail eller ring til kredsformand Vibeke Schmidt. Telefon 30893326 - E-mail: breiting_schmidt@mail.dk.

12. marts 2014

Partiposten for marts er udkommet. I den kan du bl.a. læse om en række aktiviteter som du er inviteret med til. På vores facebook-side har vi opdateret kalenderen.  

Gunde vil fortsætte kampen mod social dumping!


Stem en stærk fagforeningsmand til Europa-Parlamentet!

Gunde Odgaard er kendt som byggeri- og anlægsarbejdernes stærke stemme. Igennem sit mangeårige arbejde som sekretariatschef for BAT-kartellet, har han ledt kampen for ordentlige og fælles arbejdsvilkår på bl.a. de danske byggepladser. Nu stiller han op til Europa-Parlamentet.

- Jeg har set, hvordan det europæiske samarbejde spiller en stadig større rolle for Danmark og almindelige menneskers hverdag. I de politikområder, jeg har beskæftiget mig med i mit arbejde, står det klart, at der i forhold til løn- og arbejdsvilkår, finans- og erhvervspolitik og arbejdsmiljø, er brug for et stærkere fokus på den europæiske vinkel.

Social dumping må og skal bekæmpes

Her er det især kampen imod social dumping og for fælles overenskomster, der fylder.

- Der er ingen tvivl om, at det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed er en kæmpe gevinst

for Danmark og dansk økonomi, men det skal ikke betyde, at arbejdsgiverne kan køre et fælles ræs mod

bunden, når vi taler løn- og arbejdsforhold. Vandrende arbejdstagere udnyttes og udsættes for sundheds-

og sikkerhedsrisici, som er helt uhyrlige. Afstanden mellem rig og fattig i Europa er simpelthen blevet

for stor, og social dumping er en kraftig medvirkende årsag hertil. Vi brug for en stærk faglig stemme i

parlamentet, der kan sige fra overfor dette.

EU kan ikke spare sig ud af krisen 

Herudover er han kritisk over for den linje, de europæiske politikere har lagt for økonomien med de store

fælles europæiske sparekrav.

- De seneste år har tydelig vist os, at sparepolitikken ikke har løst de problemer, vi står over for. Tværtimod

har den haft massive konsekvenser for helt almindelige lønmodtagere i hele Europa. Derfor skal vi have

gang i investeringerne for at skabe vækst og beskæftigelse.

Kom ud af skattelyet

Gunde Odgaard står desuden for en indførsel af beskatning af finansielle transaktioner, samt en klar

bekæmpelse af de europæiske skattely.

- De virksomheder, som opererer på et gråt arbejdsmarked i en sort økonomi er ikke dem, der står først

til at uddanne de unge, når voksne skal have et kompetenceløft, eller når der skal betales skat, moms og

sociale bidrag. Skattely er socialt bedrageri af værste skuffe. Hvert år går vi glip af milliarder af euro, der

kunne have været gået til bedre velfærd og flere arbejdspladser.

Et rungende ja til patentdomstolen

25. maj er udover at være Europa-Parlaments valgdag også dagen, hvor danskerne skal tage stilling til

den fælles europæiske patentdomstol, der slår de europæiske patentdomstole sammen. Gunde Odgaard

anbefaler et klart ja ved dette valg.

- Jeg er entydig fortaler for den fælleseuropæiske patentdomstol, da det først og fremmest gør vejen til

patent kortere og mindre bøvlet, hvilket i sidste ende er en kæmpe gevinst både for danske virksomheder,

men også for det danske samfund.