17. marts 2014

Det er ikke grænsebomme, der skal sikre Danmark!

Af Gunde Odgaard, kandidat til Europa-parlamentet,

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er nu igen ude med riven. På baggrund af den seneste tids sag om de to passagerer med falske pas, der var ombord på den mystisk forsvundne flyver fra Malaysia, konkluderes der fra DFs side, at Danmark må melde sig ud af Schengen-samarbejdet. Umiddelbart må mene, at der er et godt stykke fra A til B i argumentationen, og at udmeldingen i det hele taget baseres på et rimelig søgt grundlag. Danmark skal altså efter DFs mening  afskaffe den fri bevægelighed, og tilbage til de gode gamle dage med grænsebommene, for at undgå at folk med falsk pas kommer ind i landet. Forslaget er dog helt henne i vejret, da Schengensamarbejdet i høj grad bidrager til danskernes sikkerhed, økonomi og frihed.

Selvfølgelig skal det ikke være muligt at rejse rundt i verden på falske pas. Det er kriminelt, og skal ikke forekomme nogen steder. En udmelding af Schengensamarbejdet vil imidlertid ikke være løsningen på problemet. Hvis Danmark skulle klare alle problemer selv, sådan som Skaarup foreslår, ville der blive lagt en ubærlig byrde på dansk politis og dansk retssystems skuldre. Grænseoverskridende kriminalitet fandtes også før, vi 2001 blev fuldt medlemmer af Schengen. Ingen nationale regeringer kan alene bekæmpe udfordringerne med bl.a. menneskehandel og narkosmugling. Derfor er det vigtigt at, vi danner fælles front, og her har Schengensamarbejdet givet en række værktøjer; bl.a. det fælles europæiske politisamarbejde, som Danmark nu står delvist udenfor p.g.a. retsforbeholdet. I stedet for at trække os længere væk fra de fælles indsatsområder, skulle vi nærme os og deltage fuldt i det. Første skridt er at afskaffe det danske retsforbehold.

Herudover bidrager Schengensamarbejdet til dansk økonomi. Arbejdskraftens fri bevægelighed er i sidste ende en kæmpe gevinst for både danske arbejdstagere og danske virksomheder.
Man kan være kritisk over for nogle af de konsekvenser, der er kommet af misbrug af den frie bevægelighed, f.eks. social dumping, men det er ikke rigtigt at skyde skylden på selve samarbejdet, der giver Danmark så meget igen. Det handler om at sørge for, at reglerne bliver overholdt, og de ydre grænser kontrolleres forsvareligt, så hverken falske pas eller løntrykkeri forekommer inden for EU's grænser.

Ingen kommentarer: