12. marts 2014

Gunde vil fortsætte kampen mod social dumping!


Stem en stærk fagforeningsmand til Europa-Parlamentet!

Gunde Odgaard er kendt som byggeri- og anlægsarbejdernes stærke stemme. Igennem sit mangeårige arbejde som sekretariatschef for BAT-kartellet, har han ledt kampen for ordentlige og fælles arbejdsvilkår på bl.a. de danske byggepladser. Nu stiller han op til Europa-Parlamentet.

- Jeg har set, hvordan det europæiske samarbejde spiller en stadig større rolle for Danmark og almindelige menneskers hverdag. I de politikområder, jeg har beskæftiget mig med i mit arbejde, står det klart, at der i forhold til løn- og arbejdsvilkår, finans- og erhvervspolitik og arbejdsmiljø, er brug for et stærkere fokus på den europæiske vinkel.

Social dumping må og skal bekæmpes

Her er det især kampen imod social dumping og for fælles overenskomster, der fylder.

- Der er ingen tvivl om, at det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed er en kæmpe gevinst

for Danmark og dansk økonomi, men det skal ikke betyde, at arbejdsgiverne kan køre et fælles ræs mod

bunden, når vi taler løn- og arbejdsforhold. Vandrende arbejdstagere udnyttes og udsættes for sundheds-

og sikkerhedsrisici, som er helt uhyrlige. Afstanden mellem rig og fattig i Europa er simpelthen blevet

for stor, og social dumping er en kraftig medvirkende årsag hertil. Vi brug for en stærk faglig stemme i

parlamentet, der kan sige fra overfor dette.

EU kan ikke spare sig ud af krisen 

Herudover er han kritisk over for den linje, de europæiske politikere har lagt for økonomien med de store

fælles europæiske sparekrav.

- De seneste år har tydelig vist os, at sparepolitikken ikke har løst de problemer, vi står over for. Tværtimod

har den haft massive konsekvenser for helt almindelige lønmodtagere i hele Europa. Derfor skal vi have

gang i investeringerne for at skabe vækst og beskæftigelse.

Kom ud af skattelyet

Gunde Odgaard står desuden for en indførsel af beskatning af finansielle transaktioner, samt en klar

bekæmpelse af de europæiske skattely.

- De virksomheder, som opererer på et gråt arbejdsmarked i en sort økonomi er ikke dem, der står først

til at uddanne de unge, når voksne skal have et kompetenceløft, eller når der skal betales skat, moms og

sociale bidrag. Skattely er socialt bedrageri af værste skuffe. Hvert år går vi glip af milliarder af euro, der

kunne have været gået til bedre velfærd og flere arbejdspladser.

Et rungende ja til patentdomstolen

25. maj er udover at være Europa-Parlaments valgdag også dagen, hvor danskerne skal tage stilling til

den fælles europæiske patentdomstol, der slår de europæiske patentdomstole sammen. Gunde Odgaard

anbefaler et klart ja ved dette valg.

- Jeg er entydig fortaler for den fælleseuropæiske patentdomstol, da det først og fremmest gør vejen til

patent kortere og mindre bøvlet, hvilket i sidste ende er en kæmpe gevinst både for danske virksomheder,

men også for det danske samfund.

Ingen kommentarer: