15. marts 2014

Politiske følgegrupper – vil du være med?

Socialdemokratiet i Helsingør Kredsen har nedsat en række politiske følgegrupper, som skal være til hjælp for de kommunalpolitikere, vi har valgt. Som medlem kan du være med i grupperne.

Der er nedsat 7 følgegrupper. En for hvert af de udvalg, der er i byrådet.

  • Økonomiudvalg.
  • Beskæftigelsesudvalg.
  • Børne-uddannelsesudvalg.
  • Kultur-turismeudvalg.
  • Sundheds-, idræts- og fritidsudvalg.
  • Teknik-miljøudvalg.
  • Socialudvalg.

Der vil blive udarbejdet en forretningsorden, der er fælles for alle følgegrupper. Vi regner med, at der skal afholdes 4-6 møder om året. Vores valgte kommunalpolitikere deltager i møderne.

Følgegrupperne refererer til kredsbestyrelsen, der følger arbejdet gennem de tovholdere, der er udpeget og får referater fra møderne.

Hvis du har interesse i at deltage i en eller flere følgegrupper, så send en mail eller ring til kredsformand Vibeke Schmidt. Telefon 30893326 - E-mail: breiting_schmidt@mail.dk.

Ingen kommentarer: