29. maj 2014


Horn og Møller: Effektiviseringer med omtankeByrådsmedlemmerne Thomas Horn (S) og Henrik Møller (S)
Effektiviseringer med omtanke  Men en blå trojansk hest fuld af ideologi plantet midt i vores kommunale kerneydelser –nej tak 

Vi skal bruge skattekronerne fornuftigt og strække dem til det yderste.  Kan der spares penge ved at der indføres ny teknologi eller ved at reorganisere organisationer er det rigtigt at gå i gang hurtigst muligt.
Penge der bliver brugt fornuftigt vil kunne række længere og kunne øge kvalitet og service. 


Men når byrådets nye borgerlige flertal med borgmester Benedikte Kiær i spidsen har travlt med at presse en effektiviserings-plan igennem, er det naturligt at stille sig kritisk.

Der mangler simpelthen alt for mange svar. Hvor mange gange kan man hive effektiviseringskortet over for den samme organisation? Hvor hurtigt kan en medarbejder løbe? Og hvor mange gange skal en chef skifte stol og kontor før end stabilitet, kontinuitet og troværdighed går fløjten?  Hvor hurtigt implementeres ny teknologi før end investeringen er hentet ind og er det fair at spare før investeringen løber rundt?
Kan kommunen fra dag et give et nyt kvalitetstilbud ved hjemtagelse af ydelser? Og har den enkelte borger, som har brug for hjælpen, tid til at vente år på at kvaliteten er på niveau? Og meget meget mere.. 

Alle spørgsmål som tager sit udgangspunkt i mennesker og virkelighed. Spørgsmål som vi som politikere selvfølgelig skal have taget stilling til fra sag til sag. Men en blå trojansk hest fuld af ideologi plantet mit i vores kommunale kerneydelser – nej tak 
Derfor må borgmesteren ikke blive sur, men huske at kommunen er til for borgerne. 

Som socialdemokrater ønsker vi at bruge pengene fornuftigt og effektivt. Men en blanco-check til borgerlige effektiviseringer får borgmesteren altså ikke. 

For yderligere kommentarer,

Henrik Møller  
25312905

Thomas Horn
51946546 

15. maj 2014

Er medarbejderne hørt om privatiseringen?

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat.

Det ser ud som om Byrådet på sit møde i slutningen af maj måned vil beslutte sig for at privatisere et af kommunen plejehjem – sandsynligvis Grønnehave Plejehjem. Det fremgår af avisomtalerne, at hovedinteressen for denne privatisering omhandler en besparelse på mindre en halv procent af det samlede budget for de kommende år.

Selvfølgelig skal en kommune som vores passe på pengene og selvfølgelig er det politikernes pligt at sørge for, at borgerne får mest mulig for skattekronerne. Derfor kunne det være en spændende opgave, hvis privatiseringen i stedet handlede om, hvordan vi får mere og bedre kvalitet for pengene. Altså – vi har x antal kroner til dette plejehjem – hvad kan vi få for dem? Det ville være ærlig snak.

Men den valgte håbløse privatisering for at spare penge, som ingen aner noget om vil ske – og hvor der først og fremmest vil være tale om besparelser på områder som arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, bør udsættes til der har været en bredere debat blandt Helsingørs borgere om det. Er det virkelig privatisering af vores plejehjem borgerne ønsker? Hvad ved politikerne egentlig om det? Det forekommer mig nemlig også – efter det man kan læse sig til – at kommunen har forsømt at opfylde den aftale, som er truffet om, at medarbejderne gennem det såkaldte MED-samarbejde, skal høres om udbud fra det allerførste øjeblik.

Må jeg have lov til at spørge de ansvarlige: Er det sket? Er medarbejdernes repræsentanter blevet hørt og har de givet accept af planerne om udbud? Jeg ved godt, at det ikke er medarbejderne, der i sidste ende beslutter, om der skal privatiseres, men når man har en aftale om, at medarbejderne skal høres om et udbud, så er det vel fordi man vil sikre den fornødne saglighed i beslutningerne fra de, der har skoene på til daglig.

Eller hvad?

6. maj 2014

Hvad er private medarbejdere bedre til, DF?

Af Pernille Schnoor, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Helsingør

"Vi skal sikre sammenhæng og kvalitet i både hjemmeplejen og på vores plejecentre. Vi skylder vores ældre medborgere ro og tryghed – det opnår vi ikke ved at præsentere udokumenterede udliciterings-eksperimenter! "

Det lokale Dansk folkeparti i Helsingør mener, at det er en god ide at udlicitere kommunens plejecentre og
dele af kommunens hjemmepleje. Det fremgår af en artikel i Frederiksborg Amtsavis den 5. maj 2014.
Jeg undrer mig, for samtidig taler DF jo i høj grad om at opprioritere ældreområdet?
Ældrerådet i Helsingør er da også skeptiske over for udliciteringen, fordi Ældrerådet undrer sig over ”hvad det er for nye besparelser man kan finde efter de seneste års massive forringelser på området.” Men til det svarer DFs formand for Socialudvalget, Ib Kirkegaard blot: ”Det er jo sådan set også deres job.”
Hvorfor tror Dansk folkeparti, at private aktører kan gøre det bedre?
Er det ikke en form for mistillidserklæring til de ansatte på plejecentrene i kommunen – for hvad er det egentligt, de gør så dårligt, at DF vil sende det i privat konkurrence?
Der er specielt tre punkter, hvor man kan være kritisk over for kommunal udlicitering:
1. Kernevelfærd skal ikke udliciteres
Visse ydelser kan udliciteres, dvs. ydelser såsom udbringning af mad og vinduespudsning. Men der må tegnes en streg i sandet, når det gælder de følsomme områder såsom ældres personlige pleje og omsorg.
2. Der skal ikke tjenes penge på udlicitering
Det skal ikke være jagten på profit, der styrer plejen af vores ældre medborgere.
De senere år har der været flere eksempler på, hvordan det kan gå med udliciteringsflop. Det kan koste kommunen rigtigt mange penge at overtage driften af et plejecenter fra den ene dag til den anden. For ikke at tale om den utryghed, det skaber blandt de ældre på plejecentrene.
3. Politikerne mangler kontrol og overblik, når private overtager
På daginstitutionsområdet, ser vi eksempelvis, hvordan vi som politikere mister overblikket over kvaliteten og udviklingen. Samtidig er der eksempler på, at private aktører ikke prioriterer kompetencer og uddannelse af personale.
Kommunen skal ikke drive velfærd som en forretning. Kommunen udvikler og forbedrer løbende kvaliteten på ældreområdet og opkvalificerer medarbejderne til at kunne varetage de mange komplekse opgaver, bl.a. fordi patienter fra sygehuse nu bliver hurtigere udskrevet efter indlæggelse. Derfor skal kommunen hele tiden højne kompetenceniveauet for alle medarbejdere - også på sundhedsområdet.
Som Socialdemokratisk folketingskandidat går jeg ind for, at specielt omsorgen på ældreområdet skal opprioriteres. Det undrer mig, hvorfor Konservative, Venstre, Liberal Alliance og (åbenbart også) DF mener, at medarbejdere i det offentlige ikke kan løse opgaverne godt nok? Der er til dato ingen dokumentation for en positiv effekt af udlicitering af ældre- og børneområdet.
Vi Socialdemokrater har intet imod at se på mulige gevinster ved effektivisering eller at samarbejde med private aktører, men kernevelfærden skal være funderet i det offentlige. Personlig pleje og omsorg er et ”produkt”, der skabes fra et menneske til et andet menneske. Kommunerne har mange års erfaring og ekspertise med dette.
Vi skal sikre sammenhæng og kvalitet i både hjemmeplejen og på vores plejecentre. Vi skylder vores ældre medborgere ro og tryghed – det opnår vi ikke ved at præsentere udokumenterede udliciterings-eksperimenter!

4. maj 2014

Pernille Schnoor's tale 1. maj på LO-skolen

Folketingskandidat Pernille Schnoor (S) holdt tale ved 1. maj-arrangementet på LO-skolen:

Først og fremmest vil jeg sige, tak fordi I vil se mig her på LO-skolen.


1. maj bruger vi til at overveje det år, der er gået. Til at spørge os selv – hvor er vi nu, og hvor vil vi gerne hen?

Vi socialdemokrater har bygget velfærdssamfundet. Et rummeligt solidt hus, hvor der altid har været plads til
alle. Tanken var, at der skulle være lige muligheder og plads til alle i vores hus. Det behøvede ikke at være et stort flot slot, eller være tegnet af en eller anden smart fancy arkitekt, men det skulle være solidt bygget af gode håndværkere, ingen skulle sove på gaden, ingen skulle sulte og alle børn skulle have mulighed for et godt liv. Vi skulle alle have ret til et godt liv.

Vores velfærdssamfund har været udsat for store problemer i de seneste år.
For 8 år siden kunne vi gå på vandet. Alle – uanset indkomst – kunne låne i banken. Og specielt dem, der havde deres eget hus. Værdien af et hus steg pludselig fra 1,5 mio. til 3,5 mio. Eller fra 4 mio. til 8. mio. kroner. Mange mennesker lånte derfor flere millioner i bankerne, til charterrejser, store fester, til en større bil eller til en ny carport.  
Men hvad vi ikke vidste dengang var, at vi gik rundt midt i orkanens øje. Lige der i midten, hvor der er helt stille. Stilhed før storm.
Og stormen kom. I 2008 kom den til Danmark. Og så var det slut med jordomrejser, middage på Noma og grand cru vine for middelklassen. For mange var det faktisk et spørgsmål om overhovedet at overleve. At betale huslejen og at have til dagen og vejen. Det blev rigtigt hårde tider.

Den finanskrise betød, at vores hus – vores velfærdssamfund - derfor i øjeblikket er under ombygning. Vores regering har sat håndværkerne i gang.
Det er en vigtig tid. For det, vi bygger om nu, bliver en permanent forandring.
Derfor skal vi alle sammen være med.

Det handler om værdier nu. Om principper.
Måske har jeg lyttet for meget til den musik i min barndom, som jeg hørte, når jeg var på besøg hos min farmor. Vi hørte Rachel Rastenni,

1. maj 2014

1. maj tale af Henrik Møller (S)

Henrik Møller's tale ved 1. maj-arrangementet på LO-skolen i Helsingør:


LAD MIG STARTE MED AT SIGE TAK TIL 3 F FOR AT FÅ LOV AT HOLDE 1. MAJ TALE.
 NÅR BESKRIVELSEN I DET LOKALE DAGBLAD SÅ ER:
 ”DET ER NOGET AF ET SCOOP AT FÅ SÅ STORE NAVNE, TIL AT HOLDE 1. MAJ TALER , HOS DEN SIDSTE FAGLIGE ORGANISATION, DER HAR HOVEDSÆDE I HELSINGØR”
 JA SÅ BLIVER MAN JO NÆSTEN HELT STOLT ;-)

FOR 1 ÅR SIDEN VAR VI OGSÅ SAMLET HER, HVOR DET VAR DET KOMMENDE KOMMUNALVALG DER STOD PÅ DAGSORDENEN, DESVÆRRE GIK DET IKKE HELT EFTER PLANEN OG VI MÅ STADIG SLÅS MED EN BORGERLIG BORGMESTER.
DENNE GANG DOG UDEN STØTTE FRA VENSTREFLØJEN.
DET ER DERFOR VIGTIGT AT UNDERSTREGE, AT VI IKKE ER ELLER BLIVER ET STØTTEPARTI TIL DET PARLAMENTARISKE FLERTAL HER I KOMMUNEN.
VI VIL SELVFØLGELIG VÆRE ET SERIØST OG ANSVARLIGT PARTI, MEN VIL IKKE TAGE DEL I ET BORGERLIGT PROJEKT, HVOR VELFÆRDEN SKAL FORRINGES PÅ BEKOSTNING AF SKATTELETTELSER. ( BARE LIGE TIL ORIENTERING)

SOMMER , SOL OG 1. MAJ, DET ER LIGE TIL AT BLIVE GLAD I LÅGET OVER, VI GÅR EN GOD TID I MØDE, MED FORHÅBENTLIG MERE VARME OG LYSE NÆTTER, MIT HÅB ER AT DET OGSÅ VIL GÆLDE BEDRE MENINGSMÅLINGER, SOM JO IDAG ER LIGE TIL AT FÅ KULDEGYSNINGER OVER.

VI SKAL SNART TIL STEMMEURNERNE, NEMLIG D. 25 MAJ HVOR DER ER EP VALG OG FOLKEAFSTEMNING OM PATENTDOMSTOL. JEG SKAL VÆRE ÆRLIG OG ERKENDE AT JEG  HAR IKKE BRUGT MEGET ENERGI PÅ AT SÆTTE MIG IND I EN FÆLLE EUROPÆISK PATENTDOMSTOL, MEN MÅ SIGE AT DET GIVER GOD MENING AT MAN HAR ET STED HVOR DER KAN SØGES PATENT, SOM SÅ GÆLDER FOR HELE EUROPA. JEG HAR DERFOR TÆNKT MIG AT STEMME JA TIL DET.
 NÅR JEG HØRER EP KANDIDAT GUNDE ODGAARD TALE DUNDER I KAMPEN MOD SOCIAL DUMPING, SÅ BLIVER JEG OGSÅ GLAD I LÅGET.
DET ER VEL FOR ALVOR KUN LIBERAL ALLIANCE OG BORGERLIGE PARTIER, SOM KAN SE DET POSITIVE FOR SAMFUNDET VED SOCIAL DUMPING.
GUNDE VIL OM NOGEN VÆRE EN GOD REPRÆSENTANT I EP, SOM VIL KÆMPE FOR LØNMODTAGERNES RETTIGHEDER, JEG GIVER HAM DERFOR MIN STEMME D, 25 MAJ.

DET VAR EN FORNØJELSE AT FØLGE PRESSEMØDET I GÅR, HVOR FORSLAGET TIL EN BESKÆFTIGELSESREFORM BLEV FREMLAGT.
HER BLIVER DER TAGET FAT OM RODEN VED PROBLEMERNE.  DET ER ET OPGØR MED DE BORGERLIGES AKTIVEREINGSCIRKUS, HVOR MENINGSLØSHEDEN HAR VÆRET I HØJSÆDET.
DER VIL NU BLIVE TAGET UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTE LEDIGES BEHOV, MED SÆRLIG FOKUS PÅ UDDANNELSE. DENNE REFORM ER IKKE LAVET FOR AT SKAFFE MIDLER TIL SKATTENEDSÆTTELSER, MEN ER LAVET FOR AT FORBEDRE DE LEDIGES MULIGHED FOR AT FÅ VARIG BESKÆFTIGELSE.

VI HAR EN NY SITUATION I BYRÅDET, DER ER ET KLART BORGERLIGT FLERTAL. DERFOR ER BANEN VED AT BLIVE KRIDTET OP,