29. maj 2014

Horn og Møller: Effektiviseringer med omtankeByrådsmedlemmerne Thomas Horn (S) og Henrik Møller (S)
Effektiviseringer med omtanke  Men en blå trojansk hest fuld af ideologi plantet midt i vores kommunale kerneydelser –nej tak 

Vi skal bruge skattekronerne fornuftigt og strække dem til det yderste.  Kan der spares penge ved at der indføres ny teknologi eller ved at reorganisere organisationer er det rigtigt at gå i gang hurtigst muligt.
Penge der bliver brugt fornuftigt vil kunne række længere og kunne øge kvalitet og service. 


Men når byrådets nye borgerlige flertal med borgmester Benedikte Kiær i spidsen har travlt med at presse en effektiviserings-plan igennem, er det naturligt at stille sig kritisk.

Der mangler simpelthen alt for mange svar. Hvor mange gange kan man hive effektiviseringskortet over for den samme organisation? Hvor hurtigt kan en medarbejder løbe? Og hvor mange gange skal en chef skifte stol og kontor før end stabilitet, kontinuitet og troværdighed går fløjten?  Hvor hurtigt implementeres ny teknologi før end investeringen er hentet ind og er det fair at spare før investeringen løber rundt?
Kan kommunen fra dag et give et nyt kvalitetstilbud ved hjemtagelse af ydelser? Og har den enkelte borger, som har brug for hjælpen, tid til at vente år på at kvaliteten er på niveau? Og meget meget mere.. 

Alle spørgsmål som tager sit udgangspunkt i mennesker og virkelighed. Spørgsmål som vi som politikere selvfølgelig skal have taget stilling til fra sag til sag. Men en blå trojansk hest fuld af ideologi plantet mit i vores kommunale kerneydelser – nej tak 
Derfor må borgmesteren ikke blive sur, men huske at kommunen er til for borgerne. 

Som socialdemokrater ønsker vi at bruge pengene fornuftigt og effektivt. Men en blanco-check til borgerlige effektiviseringer får borgmesteren altså ikke. 

For yderligere kommentarer,

Henrik Møller  
25312905

Thomas Horn
51946546 

Ingen kommentarer: