6. maj 2014

Hvad er private medarbejdere bedre til, DF?

Af Pernille Schnoor, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Helsingør

"Vi skal sikre sammenhæng og kvalitet i både hjemmeplejen og på vores plejecentre. Vi skylder vores ældre medborgere ro og tryghed – det opnår vi ikke ved at præsentere udokumenterede udliciterings-eksperimenter! "

Det lokale Dansk folkeparti i Helsingør mener, at det er en god ide at udlicitere kommunens plejecentre og
dele af kommunens hjemmepleje. Det fremgår af en artikel i Frederiksborg Amtsavis den 5. maj 2014.
Jeg undrer mig, for samtidig taler DF jo i høj grad om at opprioritere ældreområdet?
Ældrerådet i Helsingør er da også skeptiske over for udliciteringen, fordi Ældrerådet undrer sig over ”hvad det er for nye besparelser man kan finde efter de seneste års massive forringelser på området.” Men til det svarer DFs formand for Socialudvalget, Ib Kirkegaard blot: ”Det er jo sådan set også deres job.”
Hvorfor tror Dansk folkeparti, at private aktører kan gøre det bedre?
Er det ikke en form for mistillidserklæring til de ansatte på plejecentrene i kommunen – for hvad er det egentligt, de gør så dårligt, at DF vil sende det i privat konkurrence?
Der er specielt tre punkter, hvor man kan være kritisk over for kommunal udlicitering:
1. Kernevelfærd skal ikke udliciteres
Visse ydelser kan udliciteres, dvs. ydelser såsom udbringning af mad og vinduespudsning. Men der må tegnes en streg i sandet, når det gælder de følsomme områder såsom ældres personlige pleje og omsorg.
2. Der skal ikke tjenes penge på udlicitering
Det skal ikke være jagten på profit, der styrer plejen af vores ældre medborgere.
De senere år har der været flere eksempler på, hvordan det kan gå med udliciteringsflop. Det kan koste kommunen rigtigt mange penge at overtage driften af et plejecenter fra den ene dag til den anden. For ikke at tale om den utryghed, det skaber blandt de ældre på plejecentrene.
3. Politikerne mangler kontrol og overblik, når private overtager
På daginstitutionsområdet, ser vi eksempelvis, hvordan vi som politikere mister overblikket over kvaliteten og udviklingen. Samtidig er der eksempler på, at private aktører ikke prioriterer kompetencer og uddannelse af personale.
Kommunen skal ikke drive velfærd som en forretning. Kommunen udvikler og forbedrer løbende kvaliteten på ældreområdet og opkvalificerer medarbejderne til at kunne varetage de mange komplekse opgaver, bl.a. fordi patienter fra sygehuse nu bliver hurtigere udskrevet efter indlæggelse. Derfor skal kommunen hele tiden højne kompetenceniveauet for alle medarbejdere - også på sundhedsområdet.
Som Socialdemokratisk folketingskandidat går jeg ind for, at specielt omsorgen på ældreområdet skal opprioriteres. Det undrer mig, hvorfor Konservative, Venstre, Liberal Alliance og (åbenbart også) DF mener, at medarbejdere i det offentlige ikke kan løse opgaverne godt nok? Der er til dato ingen dokumentation for en positiv effekt af udlicitering af ældre- og børneområdet.
Vi Socialdemokrater har intet imod at se på mulige gevinster ved effektivisering eller at samarbejde med private aktører, men kernevelfærden skal være funderet i det offentlige. Personlig pleje og omsorg er et ”produkt”, der skabes fra et menneske til et andet menneske. Kommunerne har mange års erfaring og ekspertise med dette.
Vi skal sikre sammenhæng og kvalitet i både hjemmeplejen og på vores plejecentre. Vi skylder vores ældre medborgere ro og tryghed – det opnår vi ikke ved at præsentere udokumenterede udliciterings-eksperimenter!

Ingen kommentarer: