5. juni 2014

Henrik Møller's Grundlovstale 2014


SÅ ER DET IGEN TID TIL DETTE SKØNNE OG TRADITIONELLE GRUNDLOVSARRANGEMENT.
OG SOM ALTID SÅ VIRKER DET BARE HELT RIGTIG AT STÅ HER VED GRUNDLOVS STENEN.
LAD MIG STARTE MED AT SLÅ FAST AT JEG MENER VI HAR EN GANSKE FORNUFTIGT GRUNDLOV DER HELDIGVIS IKKE KUN ER FOR DE RIGE – DEN HEDDER JO ”DANMARKS RIGES GRUNDLOV”.
MEN ER EN GRUNDLOV DER SIKRE OS BASALE OG UNIVERSELLE RETTIGHEDER. DERFOR MENER JEG HELER IKKE AT VI SKAL STARTE FORFRA MED EN NY GRUNDLOV.
 MEN JEG MENER AT VI SKAL SIKRE AT DER SKER EN REVISION AF DEN EKSISTERENDE GRUNDLOV – DET VAR I ØVRIGT ET ELEMENT I REGERINGSGRUNDLAGET.
DE EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDER SKAL SKRIVES IND I GRUNDLOVEN, KONGEHUSET SKAL HAVE EN LANGT MINDRE CENTRAL PLACERING, OG SPROGET SKAL VÆRE LANGT MERE TIDSSVARENDE.
DET ER NOGLE AF DE ELEMENTER DER SKAL MED I EN REVISION.
JEG MENER AT VI HAR EN EKSISTERENDE GRUNDLOV, SOM TAGER UDGANGSPUNKT I EN ANDEN TID OG ET ANDET SAMFUND OG EN ANDEN VERDEN END DEN VI OPLEVER I DAG.
RENT TEKNOLOGI MÆSSIGT ER DET JO IKKE BARE EN ANDEN TID, MEN
NÆSTEN OGSÅ EN ANDEN PLANET, DER HAR SIMPELTHEN VÆRET EN KVANTESPRING SOM I SIG SELV GØR AT DER ER ET BEHOV FOR AT, MAN FORETAGER EN REVISION AF DEN EKSISTERENDE GRUNDLOV.

SÅ TIL REGERINGEN KAN JEG BARE SIGE KOM NU I GANG MED AT NEDSÆTTE EN GRUNDLOVSKOMMISSION.
POLITIK ER EN UNDERLIG STØRRELSE – ELLER OGSÅ SÅ ER DET PRESSEN OG MENINGSMÅLINGER DER ER UNDERLIGE
ELLER SÅ ER DET PRESSE, MENINGSMÅLINGER OG POLITIK.
DET TILSAMMEN GIVER OGSÅ NOGLE BIZARRE OPLEVELSER. DEN SIDSTE ERINDRING FRA I TIRSDAGS, HVOR VI GENNEM DET MESTE AF EN DAG SKULLE TRÆKKES GENNEM DIVERSE SPEKULATIONER, FOR BLOT AT KUNNE KONSTATERE AT DER IKKE VAR NOGEN AF DEM DER HOLDT VAND.
HVEM ER DENNE LØSNING SÅ BEDST FOR - JEG VED DET IKKE. DET BLIVER SOM SÅ MEGET ANDET BLOT TIL SPEKULATIONER. JEG TROR VI SKAL LADE VENSTRE SLÅS MED DERES EGNE PROBLEMER OG SÅ HOLDE DEN FOCUS DER HELE TIDEN HAR VÆRET FRA DENNE REGERINGENS SIDE.
NEMLIG FOCUS PÅ AT SIKRE ET DANMARK DER STÅR GODT RUSTET, NÅR DEN ØKONOMISKE UDVIKLING VENDER.
DET HAR IKKE ALTID VÆRET NEMT ELLER KØNT OG INDIMELLEM HAR JEG TAGET MIG TIL HOVEDET OVER TIMINGEN. MEN FACIT ER JO AT REGERINGEN NU OPLEVER AT LEDIGHEDEN ER FALDENDE AT DE ØKONOMISKE INDIKATORER SER BEDRE UD END I LANG TID, KORT SAGT BØTTEN ER VED AT VENDE.
VI ANERKENDER AT VI PÅ ET GLOBALT MARKED SKAL VÆRE KONKURRENCEDYGTIGE OG DERFOR OGSÅ ER NØDT TIL AT TÆNKE PÅ DE KONKURRENCEVILKÅR VI GIVER VORES VIRKSOMHEDER. DET MÅ MAN SIGE VI I HØJ GRAD HAR GJORT – MEN VI ANKENDER IKKE FILOSOFIEN OM AT VIRKSOMHEDER SKAL LADES I FRED OG DERVED IKKE BIDRAGE TIL FÆLLESSKABET. VI ANERKENDER IKKE AT SOCIAL DUMPING BLOT ER ET UDTRYK FOR SUND KONKURRENCE.
DER ER GENNEM DE SIDSTE PAR ÅR SKABT MANGE REFORMER, SOM SKAL VÆRE MED TIL AT FREMTIDSSIKRE DET VELFÆRDSSAMFUND VI SOM SOCIALDEMOKRATER I HØJ GRAD HAR VÆRET MED TIL AT SKABE – ET VELFÆRDSSAMFUND, HVOR VI KAN SE IDEEN I AT BIDRAGE TIL ET FÆLLESSKAB, SOM ALLE GERNE SKULLE FØLE SIG EN DEL AF.
 ET VELFÆRDSSAMFUND HVOR VI IKKE EFTERLADER DE SVAGESTE TIL SIG SELV.

HVAD VAR DET LIGE DER SKETE – OP TIL KOMMUNALVALGET HER I KOMMUNEN SIDSTE NOVEMBER, SÅ ALLE MENINGSMÅLINGER GODE UD SET MED SOCIALDEMOKRATISKE BRILLER, JA SÅGAR HELT FREM TIL VALGSTEDERNE LUKKEDE, VAR VI FAKTISK I GANG MED FORHANDLINGER OG FULD AF OPTIMISME – VI FØLTE SELV AT DET HAVDE VÆRET EN GOD VALGKAMP. MEN DA VALGRESULTATERNE TIKKEDE IND BLEV DET TYDELIGT AT KOMMUNEN VAR FARVET BLÅ.
VI HAR SELVFØLGELIG BRUGT TID PÅ AT FINDE ÅRSAGERNE OG ER ENIGE OM, AT DET ER FLERE OMSTÆNDIGHEDER DER GIVER FORKLARINGEN.
DOG VAR VI ALLE MEGET ENIGE OM AT LUKNINGEN AF VORES HOSPITAL MED EN SOCIALDEMOKRAT I SPIDSEN, BESTEMT IKKE HAR HJULPET. MEN NÅR MAN PEGER FINGRE AF ANDRE VENDER DER TRE MOD EN SELV. SÅ DET ER SELVFØLGELIG IKKE HELE ÅRSAGEN.
MEN SOM DE SIGER I VESTRE LIGE NU, SÅ MÅ VI VIDERE OG VI ER I FULD GANG.
DET ER HELT TYDELIGT FOR OS I BYRÅDET, AT VI IKKE LÆNGERE ER EN DEL AF DET PARLAMENTARISKE FLERTAL – VI KAN SE DET PÅ DE FORSLAG DER NU BLIVER FREMLAGT.
VI HAR GENNEM DE SIDSTE 4 ÅR VÆRET MED TIL AT SIKRE KOMMUNENS ØKONOMI HAR EN ROBUSTHED – DET HAR IKKE ALTID VÆRET LET, MEN SOM MED REGERINGEN HAR DET HELE TIDEN VÆRET MED ET MÅL OM UDVIKLING OG IKKE AFVIKLING AF DEN KOMMUNALE SERVICE. DET ER I HØJ GRAD LYKKEDES.

KONKURRENCEUDSÆTTELSE, PRIORITERINGSKATALOG, KAPACITETSTILPASNING, BEST PRACTISE, MULIGHEDSKATALOG, PRODUTIVITETSTILTAG, EFFEKTIVISERINGER
JA KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE – HELT PRÆCIST BETYDER DET HVORDAN MAN KAN FÅ BESPARELSER.

LIGE NU ER MANTRAET EFFELTIVISERINGER, HVOR MAN KAN FÅ STORE MILLIONBESPARELSER, UDEN AT DET GÅR UD OVER SERVICE OG KVALITETEN AF VORES TILBUD – DER ER NOGEN SOM SIGER AT HVIS DET LYDER FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT, SÅ ER DET SJÆLDENT SANDT.
JEG ER SELVFØLGELIG HELT MED PÅ AT VI HELE TIDEN SKAL SE OM DER ER TING VI KAN GØRE BEDRE OG SMARTERE. MEN NU ER DET JO IKKE SÅDAN AT VI HAR SIDDET PÅ HÆNDERNE DE SIDSTE 4 ÅR, VI HAR FAKTISK TILPASSET OG EFFEKTIVISERET I VORES ORGANISATION.
AUGUST SIDSTE ÅR SAGDE VI NEJ TIL AT UDLICITERE ET PLEJEHJEM, NU ER VALGET OVERSTÅET OG FLERTALLET HAR BESLUTTET AT UDLICITERE GRØNNEHAVE PLEJEHJEM. MIN FRYGT ER AT DETTE BLOT ER FØRSTE SKRIDT PÅ EN IDEOLOGISK VEJ HVOR UDLICITERING AF KERNEVELFÆRDSOPGAVER SKAL BRUGES TIL SKATTELETTELSER.
FLERTALLET HAR LIGE BESLUTTET AT VI SKAL LUKKE DAGINSTITUTIONER, SJOVT NOK VAR NÆSTE SAG SPØRGSMÅLET OM HVORDAN VI TILTRÆKKER 800 BØRNEFAMILIER.
VI SKAL SELVFØLGELIG FORHOLDE OS TIL VIRKELIGHEDEN SOM FORTÆLLER AT VI HAR LEDIGE PLADSER I VORES DAGINSTITUTIONER, MEN SKAL VI KAPACITETTILPASSE, SÅ SKAL DET GØRES KLOGT OG PÅ ET OPLYST GRUNDLAG – VI ER STADIG IKKE OVERBEVIST OM AT MAN KAN SKABE ET BEDRE TILBUD TIL SÆRLIGT SÅRBARE BØRN END DAGPLEJEN, DET MÅ VI HAVE KLART SVAR PÅ FØR VI ENDELIGT NEDLÆGGER DAGPLEJEN, STAUNINGGÅRDEN DYRKER NATUREN OG HAR I ØVRIGT SOM EN AF DE FÅ INSTITUTIONER ÅBENT TIL 18.00, MEN ET RENOVERINGSBEHOV, FORHANDLINGER OM LØSNING AF DETTE PROBLEM ER IKKE UDTØMTE OG DET SKAL DE VÆRE FØR BELUTNING TAGES.
UANSET HVOR VI LANDER I DENNE SAG, SÅ ER DET AFGØRENDE FOR SOCIALDEMOKRATERNE AT EVT. BESPARELSER IKKE BRUGES PÅ SKATTELETTELSER, MEN BLIVER BRUGT PÅ FORBEDRING AF KVALITETEN I VORES DAGTILBUD – ALT FORSKNING PEGER PÅ AT FOREBYGGELSE OG INVESTERING I DAGINSTITUTIONER ER GIVET RIGTIG GODT UD OG AT DET HAR GODE EFFEKTER PÅ BARNETS VIDERE MULIGHEDER I LIVET.
VI VIL LIGE PRÆCIS SÆTTE FOCUS PÅ KOMMUNENS MULIGHEDER DE NÆSTE 4 ÅR – OG VORES UDGANGSPUNKT ER AT MULIGHEDER ER BEDST AT UDNYTTE NÅR DER UDVIKLES FREMFOR AT DER AFVIKLES.
DET ER VED AT VÆRE VORES TID – VI TRÆNGER SÅ MEGET TIL EN SUCCES VED AT VALG.
 JEG ER OVERBEVIST OM AT DET VIL SKE VED DET KOMMENDE FOLKETINGSVALG.

GOD GRUNDLOVSDAG.

Ingen kommentarer: