5. juni 2014

Ideologi og besparelser er de rette navne

Jørgen E. Hansen
Af Jørgen E. Hansen og Erik Stubtoft

Vi skal ellers love for, at det borgerlige flertal i Helsingør Byråd får vist deres sande jeg i denne tid. For ikke mange uger siden var det et af vore gode kommunale plejehjem, der som det første tænkes privatiseret. Nu er turen så kommet til et raid på medarbejdernes dagligdag. Det skal ske gennem en såkaldt effektiviseringsplan, som Økonomiudvalget vedtog på et 30 minutters møde en sen aftenstund.

Vi er enige i, at byrådet skal sikre borgerne mest mulig service for skattekronerne. Hvis ting kan gøres billigere og kvaliteten forbliver den samme, så er det fint. Det tror vi såmænd både socialdemokratiske og borgerlige vælgere vil synes er godt. Men det er jo lige netop her, at kæden hopper af.

Hverken med hensyn til privatiseringsplanen eller effektiviseringsplanen er der skabt skygge af bevis for, at det giver bedre forhold for hverken borgerne eller medarbejderne og at der kommer flere penge i kommunens kasse. Det er simpelthen fugle på taget!

Det ser derimod ud som om, at begge disse store planer er tænkt som ideologiske kvantespring. Især når borgmesteren så klart udtrykker sig i den lokale presse om, at det her handler om at spare – underforstået på de omkostninger, der handler om medarbejdernes dagligdag. Det kan jo netop ikke tolkes på anden måde, hvis det ikke er kvaliteten på ydelserne, der skal forringes.

 For os at se sætter borgmesteren og det borgerlige flertal – herunder i øvrigt de radikale i byrådet – sine ”vores mange dygtige” medarbejderne stolen for døren, når spareøvelsen laves på så smart en måde, at det meste tilfalder kommunekassen f.eks. til betaling af den 1 mio dyre nye direktør i kommunen – mens den enkelte institution kan få lov at beholde en mindre del af besparelsen.

Borgmesteren vil spørge medarbejderne om, hvordan der kan effektiviseres, siger hun. Hun vil sikkert ikke blive så glad, hvis medarbejderne kommer med forslag om at der skal skabes bedre planlægning til opgaverne, at de enkelte institutioner gerne vil kunne tilrettelægge deres arbejde så effektivt som muligt, men at det forudsætter flere penge f.eks. til ny teknologi end der er til rådighed i dag – og at de tidligere spareøvelser allerede har gjort det svært at yde samme indsats for færre penge.

Ingen kommentarer: