3. juni 2014

Lukning af dagtilbud - styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Pressemeddelelse

Socialdemokraterne ønskede at indgå i politiske forhandlinger - men da vi skulle til at gå igang valgte det borgerlige flertal at stemme deres egne indstillinger igennem.
Vi bad gentagende gange om at få startet egentlige drøftelser og forhandlinger. Dette ønskede den radikale udvalgsformand ikke.

Socialdemokraterne stemte imod en lukning af Stauninggården. Stauninggården står over for nogle helt nødvendige renoveringer. Vi ønskede at man afdækkede muligheden for om Stauninggårdens ejere ville tage økonomisk part i disse helt nødvendige renoveringer samt huslejenedsættelse førend man traf den endelige beslutning om en lukning. Dette har ejerne "DUI leg og virke" åbnet op for i en mail til kommunen.
Stauninggården er en unik naturinstitution som bør bevares hvis det kan ske inden for økonomisk ansvarlige rammer.
Derudover blev vi på mødet i B&U informeret om at de nærmeste institutioner til Stauninggården ikke har tilstrækkelig med plads til Stauninggårdens børn.

Socialdemokraterne støttede en delvis lukning af børnehuset snekkersten. Det viser sig at de omkringliggende institutioner ikke har tilstrækkelig med plads til at kunne huse børnene fra børnehuset snekkersten.

Socialdemokraterne ønskede at drøfte alternative løsningerne til en decideret lukning af Globus. Dette blev der aldrig mulighed for.
Vi er grundlæggende bekymrede for om det forebyggende og socialpædagogiske arbejde der foregår på Globus forsvinder ... Og ikke mindst hvem som kan samle denne opgave op.

Socialdemokraterne støttede en udfasning af børnehuset Møllen således at Møllen lukkes endelig maj 2015

Socialdemokraterne ønskede en pædagogisk drøftelse af behovet for Dagplejen for særligt sårbare børn. Men flertallet ønskede, at man tog den principielle beslutning om en lukning før end at vi konkret ved hvad der faktisk kommer af tilbud til disse 6 særligt sårbare børn. Derfor kunne vi ikke støtte forslaget.
Vi ønskede en drøftelse om at man udskød beslutningen indtil der var udtænkt et troværdigt og holdbart tilbud - denne drøftelse blev der ikke åbnet mulig for.

Næste punkt på dagsordenen var desuden hvordan Helsingør kommunen skulle kunne tiltrække 800 børnefamilier til kommunen.

For yderligere kommentarer,

Henrik Møller
25312905

Thomas Horn
51946546

Ingen kommentarer: