30. juli 2014

Velkommen i Folkeskolen


 Af Thomas Horn, Byrådsmedlem (S)

Så går der ikke mange dage førend at byens børn vender tilbage til kommunens skoler. Nogle for første gang.

De fleste dog med en forventningens glæde om, at se deres klassekammerater og deres lærere igen. Man er blevet et år ældre og skal starte med nye fag. Det er nu engang en meget speciel tid. 
I år mere end tidligere.

Den nye reform skal for alvor træde i kraft. 

Lærerne har igennem det sidste halvandet år måtte lægge øre til meget. Sidste års lockout og efterfølgende folkeskolereform har fyldt meget. Var Folkeskolen nu god nok?

Nu vil den allestedsværende fokus snart forsvinde for en stund og depechen vil være tilbage på skolerne. Det er lærerne som skal løbe reformen i gang. Det er lærerne som står derude tilbage blandt børnene med virkeligligheden helt op ved katederet. Slut med teori og skrivebordsdrøftelser. Nu starter skoledagen. 

Lidt paradoksalt fristes man til at mene. Det ene øjeblik lockoutet, det næste øjeblik frontløber for de næste mange meters afgørende spurt som det vil kræve, for at får succesen i hus. 

Som politikere vil vores opgave fremover være, at understøtte lærernes arbejde. Sikre at rammerne er i orden. Men først og fremmest er der brug for, at vi som politikere selv leverer det der skal til for at lærerne kan nå de målsætninger som hele reformen drejer sig om. 

Kun ved en fælles indsats og tæt dialog udnytter vi folkeskolens styrker og potentialer bedst muligt. 

God skolestart til alle. 

Ingen kommentarer: