27. august 2014

Vores velfærd skal ikke kun være for de stærke

Af Pernille Schnoor, Folketingskandidat for Socialdemokraterne i Helsingør

På Regionshospitalet Randers er bleerne til de nyfødte sparret væk. På Aarhus universitetshospital, Skejby, skal de fødende selv medbringe mad og drikke.

 De skal også have tøj med til at føde i og en dyne til den nyfødte, så sygehuset kan spare penge på vasketøj.
Folketingskandidat Pernille Schnoor (S)

 På Viborg Sygehus skal forældrene selv medbringe babytøj samt dyne og dynebetræk til den vugge, som babyen bliver lagt i efter fødslen. (JP.dk 15.06 2014)

 På Århus Universitetshospital har man har fjernet hver 4. seng på barselsafdelingen. Her bliver førstegangsfødende tilbudt at tage hjem, blive liggende på gangen, eller selv køre til et andet sygehus.

 Det sidste nye er, at pårørende nu selv skal stå for plejen af de ældre. Et eksempel, der er blevet nævnt i pressen er, at ægtefæller kan få et kursus i, hvordan man skifter et kateter.

 Inddragelsen af pårørende kan være udmærket, hvis det drejer sig om at køre til og fra et sygehus, men når det drejer sig om kerneopgaver, som trænet sundhedspersonale normalt tager sig af, så mener jeg, vi går for vidt. Det er uansvarligt, hvis kommuner budgetterer med inddragelse af pårørende til kerneopgaver i eksempelvis ældreplejen. For hvad sker der, den dag den pårørende er forhindret i at tage sig af opgaven på grund af sygdom? Bliver det så ikke gjort?

Inddragelsen af frivillige og pårørende og nedskæringer på basal service kan blive en glidebane, hvor de stærkeste klarer opgaverne ved hjælp af private leverandører, og de svageste bliver ladt i stikken. Det politiske fokus har flyttet sig fra at prøve at levere mere og bedre velfærdsservice, til hvordan udgifterne kan reduceres, eller hvordan områder kan flyttes fra den offentlige til den private sektor.

 Vi har et helt unikt velfærdssamfund, som desværre er under beskydning fra flere sider. Flere partier, herunder Venstre og Liberal Alliance, ønsker skattelettelser på bekostning af nedskæringer i det offentlige. Perspektiverne med besparelser og ringere kvalitet er skræmmende og en trussel mod vores velfærdssamfund i form af stor ulighed. Vores velfærd skal ikke kun være for de stærkeste. Jeg vil gøre alt for, at alle kommer med.

26. august 2014

Rigtige og forkerte mennesker?

Af Pernille Schnoor, Folketingskandidat for Socialdemokraterne

Folketingskandidat Pernille Schnoor (S)
I Kina har man en fordom om europæere: de er så dovne! Det er derfor lidt komisk, når Venstre nu definerer kineserne som en del af de forkerte indvandrere, som vi ikke ønsker i vores land. Kineseres arbejdsetik er meget anderledes end danskernes. De værdsætter en høj uddannelse og glæden ved at arbejde hårdt.

Tanken om, at mennesker fra USA og Kina over en kam kan defineres som ”rigtige” eller ”forkerte” virker på mig stærkt fordumsfuld og absurd. Svært at tage seriøst. Måske netop derfor har vi ikke set mange læserbreve om Venstres udspil i Nordsjælland.
I 2012 sagde Inger Støjberg på TV2 om islamisterne: ”Fis hjem til deres taberlande.” Nu er Venstre gået planken ud, og de har meldt klart ud, hvilke lande, de rent faktisk mener er taberlande.

Min gode veninde Choyo Tang, i daglig tale kaldet Grace, kommer fra Kina. Hun flyttede hertil sammen med sin danske mand for et par år siden med deres to små børn. Hun undrer sig over, at kineserne er en del af Venstres definition på forkerte tilflyttere. Hun forstår ikke, hvorfor hun og andre kinesere anses for dårligere indvandrere. Kineserne arbejder hårdt og længe. De arbejder for familien – ikke for dem selv, og derfor gør de det med stor glæde. ”Og kineserne i Danmark laver aldrig ballade,” som hun siger.

Uffe Ellemann , Jens Rohde og Eva Kjær Hansen har været kritiske over for det nye politiske udspil. Uffe Ellemann mener, at det er dumt af Venstre at forsøge at overbyde Dansk Folkeparti, fordi DF i så fald bare vil gå skridtet videre og stramme endnu mere. Eva Kjer Hansen skrev for nylig på Twitter, at Venstre ikke skal ”appellere til folks indre svinehund. Vi skal stille krav, og dét er ens for alle. Ingen er guilty by association.” Flere tunge erhvervsvirksomheder har også meldt negativt ud. I Børsen har de advaret om stramninger og forskelsbehandling.

Jeg savner derfor at høre Venstres politikere i Nordsjælland. Er det en linje og et menneskesyn, som lokalpolitikere og folketingskandidater støtter op om? Mener I, at man kan kategorisere mennesker fra forskellige lande som rigtige og forkerte? Mener I, at skoler med for mange indvandrere skal lukkes? Mener I, at muslimer er mindre ønskede end andre? Hvorfor mener I, at eksempelvis kinesere er dårlige indvandrere? Kom nu ud af busken. Jeg glæder mig til at høre jeres svar. 
Hvordan er det at være nyt byrådsmedlem.

Hvad er svært? Hvad er nemt?

Hvilken indflydelse har man på beslutningerne?


Onsdag den 03. september kl. 13.30 – 15.30
i Plejehjemmet MONTEBELLOs – Cafe.
Gurrevej 90 B. – Bus 802, 840 og 353 lige til døren.
vorH

Næstformand i Socialudvalget Duygu A. Ngotho fortæller om sine oplevelser som nyt ungt byrådsmedlem de første 8 måneder. Hvilken indflydelse har S i socialudvalget. Hvilke områder er mærkesager for en ung S-politiker. Spørg Duygu om arbejdet i socialudvalget og vilkårene for indflydelse.

Socialdemokratiske Seniorer fortsætter sin møderække i efteråret 2014. Vi indbyder igen alle interesserede – både partimedlemmer og andre – til debat om det super aktuelle social-område, hvor bl.a. handicappede og ældre skal udsættes for kraftige besparelser i budget 2015.Alle er velkomne til arrangementet. Vi byder på gratis kaffe og kage. Du behøver ikke være medlem af Socialdemokratiet for at kunne deltage.Yderligere oplysninger om Socialdemokratiske Seniorer:
Grethe Leerbech 20224250 eller Anje Holmstad – 6131405 og Anje@vapnet.dkOmråde 

Dagplejen udfylder nødvendig opgave

Socialdemokraterne stemte på Børne & Uddannelsesudvalget møde den 11. august blankt til spørgsmålet om lukningen af Dagplejen for særligt sårbare børn. Baggrunden var, at det forelagte alternativ – en oprettelse af et gruppetilbud på Abildvængets Børnehus, rejste flere spørgsmål end det gav svar.

Thomas Horn (S)
  • Vil børnene kunne få den nødvendige afskærmning når nødvendigt?
  • Kan der skabes ro nok omkring børnene?
  • Kan et nyt tilbud tage de nødvendige individuelle hensyn?
  • Vil børnene opleve øget sygdom?
  • Vil forældre opleve, at de modtager den nødvendige aflastning/støtte og tryghed?
  • Er den pædagogiske normering tilstrækkelig?


Som socialdemokrater ønskede vi at afvente høringssvarene. De er nu kommet. 
Høringssvarene bestyrker os i, at det nuværende tilbud er det bedste for børnene. 
Vi henviser ikke mindst til svaret fra Handicaprådet som bl.a. skriver: ”Handicaprådet udtrykker bekymring for konsekvenserne af en nedlæggelse af dagplejen for særligt sårbare børn”.

Som socialdemokrater fastholder vi, at det drejer sig om børn som har fået en ganske uheldig start på livet. En kommune på størrelse med Helsingør må forvente, at have en vis andel af disse børn og må acceptere at udgiften dertil er en nødvendig del af vores kommunens pædagogiske beredskab. 

For yderligere kommentarer,

Thomas Horn (s)
Medlem af Børne og Uddannelsesudvalget
Mobil: 51946546

8. august 2014

Liberal Alliance bliver aldrig et socialt parti

Af Pernille Schnoor, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Helsingør

Folketingskandidat (S) Pernille Schnoor
Valgkampen er gået ind, og som man kunne læse i Helsingør Dagblad den 5. august, ja, så forestiller Liberal
Alliance sig, at de nu skal være Danmarks sociale parti. Liberal Alliance har ved deres sommergruppemøde meldt ud, at de vil være det førende parti i forhold til omsorg for samfundets svageste. Ifølge Anders Samuelsen ønsker de at være ”de svagestes advokat i Folketinget.”
Mennesker med f.eks. angst skal have mulighed for at skovle sne foran butikker for 7000 kr. skattefrit.
Og narkomanerne har ikke fået en ordentlig behandling, mener Anders Samuelsen. Så de skal have lov til at gå rundt med stoffer til eget forbrug.
LA mener, at de angst- og sygdomsramte kan have dage, hvor de godt kan arbejde, og her skal de altså have lov til at skovle sne eller stille stole op foran caféerne. Hvordan forestiller LA at denne ordning skal administreres i praksis? For LA vil samtidig skære markant ned på det offentlige – i alt 80.000 offentlige stillinger. 

Helt ærligt. Det er til dato det mest naive og virkelighedsfjerne forslag et parti er kommet med –  idéer som tydeligvis er udtænkt på Strandvejen over et par rigtigt gode italienske rødvine med Asger Aamund for bordenden. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at det var Fritz og Poul fra Rytteriet, der havde udtænkt LA’s sociale politik. Liberal Alliances charmeoffensiv på det sociale område, er deres til dato mest useriøse udspil. Og det siger ikke så lidt. Kom nu ind i kampen LA, og bliv en del af den virkelige verden, som vi andre lever i. Glem det, I bliver aldrig et socialt parti!