26. august 2014

Dagplejen udfylder nødvendig opgave

Socialdemokraterne stemte på Børne & Uddannelsesudvalget møde den 11. august blankt til spørgsmålet om lukningen af Dagplejen for særligt sårbare børn. Baggrunden var, at det forelagte alternativ – en oprettelse af et gruppetilbud på Abildvængets Børnehus, rejste flere spørgsmål end det gav svar.

Thomas Horn (S)
  • Vil børnene kunne få den nødvendige afskærmning når nødvendigt?
  • Kan der skabes ro nok omkring børnene?
  • Kan et nyt tilbud tage de nødvendige individuelle hensyn?
  • Vil børnene opleve øget sygdom?
  • Vil forældre opleve, at de modtager den nødvendige aflastning/støtte og tryghed?
  • Er den pædagogiske normering tilstrækkelig?


Som socialdemokrater ønskede vi at afvente høringssvarene. De er nu kommet. 
Høringssvarene bestyrker os i, at det nuværende tilbud er det bedste for børnene. 
Vi henviser ikke mindst til svaret fra Handicaprådet som bl.a. skriver: ”Handicaprådet udtrykker bekymring for konsekvenserne af en nedlæggelse af dagplejen for særligt sårbare børn”.

Som socialdemokrater fastholder vi, at det drejer sig om børn som har fået en ganske uheldig start på livet. En kommune på størrelse med Helsingør må forvente, at have en vis andel af disse børn og må acceptere at udgiften dertil er en nødvendig del af vores kommunens pædagogiske beredskab. 

For yderligere kommentarer,

Thomas Horn (s)
Medlem af Børne og Uddannelsesudvalget
Mobil: 51946546

Ingen kommentarer: