27. august 2014

Vores velfærd skal ikke kun være for de stærke

Af Pernille Schnoor, Folketingskandidat for Socialdemokraterne i Helsingør

På Regionshospitalet Randers er bleerne til de nyfødte sparret væk. På Aarhus universitetshospital, Skejby, skal de fødende selv medbringe mad og drikke.

 De skal også have tøj med til at føde i og en dyne til den nyfødte, så sygehuset kan spare penge på vasketøj.
Folketingskandidat Pernille Schnoor (S)

 På Viborg Sygehus skal forældrene selv medbringe babytøj samt dyne og dynebetræk til den vugge, som babyen bliver lagt i efter fødslen. (JP.dk 15.06 2014)

 På Århus Universitetshospital har man har fjernet hver 4. seng på barselsafdelingen. Her bliver førstegangsfødende tilbudt at tage hjem, blive liggende på gangen, eller selv køre til et andet sygehus.

 Det sidste nye er, at pårørende nu selv skal stå for plejen af de ældre. Et eksempel, der er blevet nævnt i pressen er, at ægtefæller kan få et kursus i, hvordan man skifter et kateter.

 Inddragelsen af pårørende kan være udmærket, hvis det drejer sig om at køre til og fra et sygehus, men når det drejer sig om kerneopgaver, som trænet sundhedspersonale normalt tager sig af, så mener jeg, vi går for vidt. Det er uansvarligt, hvis kommuner budgetterer med inddragelse af pårørende til kerneopgaver i eksempelvis ældreplejen. For hvad sker der, den dag den pårørende er forhindret i at tage sig af opgaven på grund af sygdom? Bliver det så ikke gjort?

Inddragelsen af frivillige og pårørende og nedskæringer på basal service kan blive en glidebane, hvor de stærkeste klarer opgaverne ved hjælp af private leverandører, og de svageste bliver ladt i stikken. Det politiske fokus har flyttet sig fra at prøve at levere mere og bedre velfærdsservice, til hvordan udgifterne kan reduceres, eller hvordan områder kan flyttes fra den offentlige til den private sektor.

 Vi har et helt unikt velfærdssamfund, som desværre er under beskydning fra flere sider. Flere partier, herunder Venstre og Liberal Alliance, ønsker skattelettelser på bekostning af nedskæringer i det offentlige. Perspektiverne med besparelser og ringere kvalitet er skræmmende og en trussel mod vores velfærdssamfund i form af stor ulighed. Vores velfærd skal ikke kun være for de stærkeste. Jeg vil gøre alt for, at alle kommer med.

Ingen kommentarer: