28. september 2014


15. september 2014

Ensomhed blandt ældre – det skal vi gøre noget ved!

Af Pernille Schnoor (S), folketingskandidat for Socialdemokraterne

Folketingskandidat Pernille Schnoor (S)
Næsten hver fjerde borger over 80 år bruger i dag antidepressiv medicin. Den tidligere formand for
praktiserende læger i Danmark, Henrik Dibbern, har udtalt, at han ikke vil udelukke, at mange af de ældre, der får den type medicin, har symptomer, som ligner en depression, men som ikke nødvendigvis er det (Politiken 17.03.12). Symptomer som sorg og savn. Disse ældre kunne være "behandlet" med socialt samvær i stedet for medicin.

De nye ord på ældreområdet er hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi og digitalisering. Oversat til dansk: Ældre skal gøre det hele selv - så længe som overhovedet muligt.
Det er der visse fordele ved, ikke mindst økonomisk.

Jeg frygter, at store grupper af de ældre, der ikke har det nødvendige sociale netværk, eller økonomi til at tilkøbe private ydelser, vil blive ensomme og syge som konsekvens af de nye politiske tiltag. Ifølge Psykiatrifonden øger mangel på netværk risikoen for sygdom og for tidlig død med 50 procent.
Varde Kommune afskedigede 10 medarbejdere i hjemmeplejen alene på baggrund af velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Fra et økonomisk synspunkt fint, men for de i forvejen ensomme ældre kan de nye tiltag gøre dem endnu mere ensomme og syge.

Ensomhed blandt ældre bliver efter min overbevisning en af vores største og mest alvorlige udfordringer på ældreområdet i fremtiden. Jeg mener, at partierne i Folketinget må øremærke midler til mere omsorgstid til ensomme ældre. Midler, som efter min mening ikke alene vil give mere livskvalitet til de ældre, men som også skal medvirke til at forebygge sygdomme som depressioner.


Teknologi, rehabilitering og digitalisering skal ikke bruges som sparetiltag, som det bliver i mange kommuner nu. Det skal bruges til at frigøre tid til personlig pleje og omsorg. Antidepressive piller til hver fjerde borger over 80 år – det er ganske enkelt trist og uanstændigt! Min kamp er ikke slut. 

13. september 2014

S i Helsingør byråd er med i budgetforliget for 2015

Af Henrik Møller, byrådsgruppen

Socialdemokraterne har i dag fredag d. 12/9. valgt at blive en del af Budgetaftalen for 2015. Aftalens parter er C,V,O og B.

Vi havde to mål med årets budgetaftale.
1: at arbejde hen mod et socialt- og økonomisk ansvarligt budget.
2: at sætter en stopklods i den snigende tendens til blokpolitik i Helsingør byråd.
Begge disse mål er nået.

Vi gik også til forhandlinger med et udgangspunkt der hed at ejendomsskatteprovenuet skulle være det samme til næste år. Altså ingen skattestigning. Det mål har vi også nået.

Igennem de sidste 4 år har Socialdemokraterne i byrådet været med til at tage et ansvar for kommunens økonomi og udvikling. Det har betydet, at udgangspunktet for budgetlægningen har været godt. Derfor er det også et budget, hvor der selvfølgelig er nogle reduktioner, men helt klart også mange og gode forbedringer.

Vores udgangspunkt har været, at der skal være en social balance i budgettet. Derfor var det afgørende, at der blev fjernet en besparelse på 7 mio. kr. på udsatte og sårbare børn og unge.
At vores klubber ikke blev lagt ind under SFO med stigende takster til følge og derved formentlig dødsstødet til klubberne.

I aftalen står vi uden for en udlicitering af den kommunale rengøring, Noget som de borgerlige ville gøre, uanset hvad vi som parti valgte at gøre.

Der er selvfølgelig tidsler i budgettet, men de er ikke større, end at vi kan stå inde for budgettet.

Der er som sagt rigtig mange gode tiltag i budgettet. Her nogle af de vigtigste:


 • Midler til turismen
 • Kystbeskyttelse
 • Udvidelse af idrætslinien
 • Pulje til større events
 • HH-skolesamarbejdet
 • Udvidelse af Hipp- Hopp som er sproglig førskolestimulering
 • Øget rehabilitering
 • Flextrafik
 • Byrumsløft i Helsingør og Hornbæk
 • Handicaptransport for blinde
 • Flere pladser på plejehjem
 • Analyse af virksomhedernes sociale ansvar
 • Midler til bedre sammenhæng mellem kulturværft og byen
 • Legeplads på kulturværftet
 • Index-award
 • Graffiti-bekæmpelse
 • Fagligt løft af  svage elever i form af en sommercamp, etablering
 • Udrulning af mad i skolerne
 • Flere pædagoger i daginstitutionerne
 • Udvidelse af multiparken
 • Kunstgræsbane i Snekkersten
 • Et samlet projekt for skolen i bymidten
 • Midler til et kommende sundhedshus
 • Plejehjem og daginstitutioner i Hornbæk


Der er som sagt rigtig mange gode ting i budgettet. Ærgerligt at vi ikke kunne samle hele byrådet, men spørgsmålet om ejendomsskatten var det, der afgjorde, at vi ikke kunne samle hele byrådet.
Vi fastholdt, at provenuet på ejendomsskat skulle være den samme som i 2014, så der ikke kommer skatte-stigning.
S og SF beskrev i Fair Forandring op til sidste folketingsvalg, hvordan partierne ville sikre boligejerne. Det er det, som vi har efterfulgt.

Vi er alt i alt med i budget-2015, fordi det er blevet et bedre budget, end hvis vi ikke var med.

10. september 2014

Faglig SommerCamp – et kommunal ansvar / et frivilligt tilbud

Baggrund
Præstationsgabet mellem de faglig svageste og de faglig dygtigste i Helsingør er meget stort. Ikke mindst når det gælder byens tosprogede elever.  Som kommune har vi et ansvar for at hjælpe disse elever til at indhente det forsømte. Grundlæggende færdigheder indenfor læsning og regning er nødvendige for at få det optimale ud af undervisningen og dermed sikres en reel fremtidig chancelighed.

Selve forslaget
Vi foreslår en faglig SommerCamp for kommunens faglig svageste 6. klasses elever.
Vi tænker ca 30 elever på hold af max 6 stk.  (altså 5 hold)
De skal i løbet af en uge i sommerferien have undervisning fra kl. 9.00 – 13.00 og undervises af lærere.
Udvælgelsen bør ske med baggrund i de nationale test i læsning og matematik på 6. årgang.
Administrationens forventede udgift er beregnet til ca. 140.000,- 

Uddrag af Socialdemokraternes budgetforslag for 2015

9. september 2014

Skolemad – et kommunal ansvar / et frivilligt tilbud

Den nye skolereform hvor eleverne skal være længere i skolen stiller nogle nye krav til koncentrationen. Alle undersøgelser viser at skolemad har en positiv effekt på indlæringen

Fakta er, at undersøgelser viser, at alt for mange elever møder op i skole uden at have spist morgenmad. DTU fødevareinstituttet (Børn og unges måltidsvaner 2005-2008) Her kan man bl.a. læse at 19-34 % af de 11-19årige springer deres frokostmåltid over mindst to dage om ugen.  I samme rapport kan læses at hver femte elev i femte klasse ikke spiser morgenmad på alle hverdage.

Rundt om i byens skoler sidder der børn som ikke får sund og nærende mad nok til at kunne gennemføre en hel skoledag. Der sidder børn der er kommet i skole uden at have spist morgenmad og der sidder børn som ikke har medbragt en madpakke.

Forebyggelse
Etableringen af skolemad er ikke et billigt initiativ.  Men som socialdemokrater tror vi på, at sundere og mere mætte børn præsterer bedre og dermed får et bedre liv til gavn for såvel sig selv som for kommunen. Politisk er det derfor en klassisk afvejning mellem forebyggelse og økonomi.

Selve ordningen
På Borupgårdskolen har man en madordning som Center for job og oplevelse er inden over. Vi har bedt administrationen om at beregne hvad det vil koste at udrulle en lignende ordning ud over kommunens skoler. Målet vil være at alle skoler har en madtilbud i 2020. 

Uddrag af Socialdemokraternes budgetforslag for 2015

8. september 2014

Henrik Møller's tale ved 1. behandling af budget 2015

Ansvarlighed!!!!

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Helsingør Kommune fotograferet af Julian Isherwood. Fra venstre er det Gitte Kondrup, Henrik Møller, Duygu Ngotho, Betina Svinggaard, Peter Poulsen og Thomas Horn

Det første budget med et nyt byråd, er altid en ny oplevelse.

Således er det også denne gang. Men socialdemokraterne er som altid klar til at indgå i forhandlinger om budgettet.

Jeg håber selvfølgelig også at det gælder for flertallet

De sidste 4 års budgetter, har været et økonomisk genopretningsarbejde.

Men socialdemokraterne har sammen med andre, taget de tunge og svære beslutninger, som nu har sikret et fornuftigt grundlag, for det kommende års budget.

Udgangspunktet for socialdemokraterne, når der skulle laves budgetter, har hver gang været, at der udover økonomisk ansvarlighed også skulle være social ansvarlighed.

Det har betydet at tilgangen til det, at lave et budget, ikke alene har været et spørgsmål om, hvor Helsingør Kommune er placeret i statistikkerne, sammenlignet med andre.

Statistikker, benchmarking og gennemsnits-betragtninger, maler et klinisk billede, hvor alle nuancerne er væk.
Den type af billeder plejer ikke at være særlige interessante.

Vi anerkender at der kan hentes viden, som kan være brugbar. Men alene at styre budgetterne efter hvilken placering vi har på ranglisten, frygter jeg vil ramme udvalgte grupper meget hårdt.
Mere for mindre er mantraet lige nu – når noget lyder for godt til at være sandt, ja så er det, det også sjældent!!

Umiddelbart virker byrådets/partiernes opfattelse af og tilgang til budgettet, som værende meget mere forskellig end jeg tidligere har oplevet.
Socialdemokraterne vil som sagt gå til forhandlingerne – hvis der er noget at forhandle om!!
I den forbindelse har vi nogle klare ønsker til budgettet.

Jeg nævnte at vi også arbejder med begrebet social ansvarlighed, derfor vil vores ønsker til budgettet også indeholde nogle aflysninger af de besparelser som især socialudvalget lige har vedtaget.
Det drejer sig om særligt om de knap 5 millioner som vores fysisk og psykisk handicappede skal levere i besparelse. Vi er overbevist om at denne besparelse vil ramme en gruppe meget sårbare borgere usædvanligt hårdt.

Vi har forsøgt at få gennemført et forsøg med gratis busrute, men blev stemt ned, da det skulle være et budgetønske.
Det kommer så her, sammen med en tilbagerulning af den besparelse som den kollektive trafik blev udsat for. Vi vil have busserne tilbage for fuld styrke.
Cykelsti på Skindersøvej ser ud til at kunne blive en realitet, hvilket er meget positivt, da det har været et ønske længe.

Kunstgræsbane og idrætslegeland i Snekkersten vil tilføre vores kommune et gevaldigt løft i fritidstilbuddet til vores borgere her i kommunen. Mon ikke det er muligt at finansiere det meste, ved den besparelse på en ny hal i Espergærde, der er lagt op til.

Idrætslegeland, som vil være et sted for alle borgere, har andre steder vist sig at være en kæmpe gevinst for den uorganiserede idræt.
Det samme har vores multipark, som er blevet en kæmpe succes, hvis vejret ikke sætter en stopper, så er der altid heftig aktivitet, faktisk så meget at en udvidelse af parken, vil kunne gøre det til et endnu mere attraktivt sted.

Vi vil derfor foreslå at de midler vi har fået til boligsociale tiltag bl.a. anvendes til en udvidelse af multiparken. Vi er overbevist om at de penge vil være givet rigtig godt ud.
Sundhedshus har fyldt meget i vores politiske landskab, nu er vi ved at være nået til, at sætte handling bag. Vi skal selvfølgelig derfor afsætte midler til et kommende sundhedshus allerede i 2015.

Vi har allerede sat mange midler af til at implementere folkeskolereformen, men der opstår nye behov, når nu den begynder at folde sig ud og det bliver hverdag.
Vi vil følge den nye skole tæt.
Den længere skoledag stiller nye krav til koncentrationen. Vi er derfor stadig overbevist om at indførelse af et tilbud om skolemad på alle skoler, vil være et rigtig godt tilbud.
Dette kan nok ikke gennemføre på et enkelt år, men vi vil starte i 2015 og så udrulle en ordning til at gælde alle vores skoler.

Til budgettet vil vi også komme med et forslag om at etablere en sommercamp, som skal være et tilbud til elever som trænger til et intensivt kursus i dansk eller matematik. Det vil være et frivilligt tilbud. Alle erfaringer viser at intensive forløb hjælper på den faglige udvikling.
Ingen tvivl om at vi også gerne ser, at kommunen fastholder og gerne udvikler sig stærke position som en kultur og turismekommune. Vi kan noget de andre byer misunder os.
Det er helt sikkert vores stærkeste kort når vi arbejder hen imod opfyldelse af visionen for kommunen.
 derfor bliver vi også nødt til at se på de ønsker der er, til den samlede turisme markedsføring af byen, herunder de muligheder vi har for at skabe aktivitet i værftshallerne, samt fastholder den gode udvikling vores kulturværft er inde i.
Igen er det en fornøjelse at se på de muligheder vores kommune indeholder. Vi har bare så meget at byde på, men vi kan selvfølglig ikke klare det hele på et år, det er en løbende proces.
Som jeg tidligere har sagt, så vil vores udgangspunkt for forhandlingerne om budgettet indeholde både økonomisk og social ansvarlighed.

Vores udgangspunkt vil også være at vi snakker 2015. Budgettet er en årlig tilbagevendende begivenhed, det vil vi fastholde.
Det er ikke det samme som at vi ikke vil forholde os til overslagsårerne, det skal vi.
Men det skal også være muligt at lave budgetter, der tager udgangspunkt i de givnme forudsætninger det enkelte år.

Vi har ikke stemt for den økonomiske politik, derfor er vores forudsætninger ikke de samme som flertallet har lagt til grund. Vi arbejder med 150 mio. Kr i kassen, som den tidligere økonomiske politisk beskrev. Derfor vil vores behov for, at finde ikke ønskbare driftsopgaver, være mindre.
Vedr. Skatten, så afventer vi hvad flertallet har tænkt sig. Vi har tidligere sagt at vi er åbne for at fastfryse provenuet for ejendomsskat.

Det vil i sig selv medføre at % erne bliver sat ned, men indtægten og betalingen fra borgeren er den samme.

Altså et forsøg på at undgå yderligere skattestigninger.
Vi vil som sagt gå til forhandlinger med åben pande, men med de senste udmeldinger er vi lidt usikker på om det også gælder flertallet.

Uanset hvad så skal der i hvert fald lyde en stor tak til administrationen, som endnu engang har leveret et stort stykke arbejde.