15. september 2014

Ensomhed blandt ældre – det skal vi gøre noget ved!

Af Pernille Schnoor (S), folketingskandidat for Socialdemokraterne

Folketingskandidat Pernille Schnoor (S)
Næsten hver fjerde borger over 80 år bruger i dag antidepressiv medicin. Den tidligere formand for
praktiserende læger i Danmark, Henrik Dibbern, har udtalt, at han ikke vil udelukke, at mange af de ældre, der får den type medicin, har symptomer, som ligner en depression, men som ikke nødvendigvis er det (Politiken 17.03.12). Symptomer som sorg og savn. Disse ældre kunne være "behandlet" med socialt samvær i stedet for medicin.

De nye ord på ældreområdet er hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi og digitalisering. Oversat til dansk: Ældre skal gøre det hele selv - så længe som overhovedet muligt.
Det er der visse fordele ved, ikke mindst økonomisk.

Jeg frygter, at store grupper af de ældre, der ikke har det nødvendige sociale netværk, eller økonomi til at tilkøbe private ydelser, vil blive ensomme og syge som konsekvens af de nye politiske tiltag. Ifølge Psykiatrifonden øger mangel på netværk risikoen for sygdom og for tidlig død med 50 procent.
Varde Kommune afskedigede 10 medarbejdere i hjemmeplejen alene på baggrund af velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Fra et økonomisk synspunkt fint, men for de i forvejen ensomme ældre kan de nye tiltag gøre dem endnu mere ensomme og syge.

Ensomhed blandt ældre bliver efter min overbevisning en af vores største og mest alvorlige udfordringer på ældreområdet i fremtiden. Jeg mener, at partierne i Folketinget må øremærke midler til mere omsorgstid til ensomme ældre. Midler, som efter min mening ikke alene vil give mere livskvalitet til de ældre, men som også skal medvirke til at forebygge sygdomme som depressioner.


Teknologi, rehabilitering og digitalisering skal ikke bruges som sparetiltag, som det bliver i mange kommuner nu. Det skal bruges til at frigøre tid til personlig pleje og omsorg. Antidepressive piller til hver fjerde borger over 80 år – det er ganske enkelt trist og uanstændigt! Min kamp er ikke slut. 

Ingen kommentarer: