8. september 2014

Henrik Møller's tale ved 1. behandling af budget 2015

Ansvarlighed!!!!

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Helsingør Kommune fotograferet af Julian Isherwood. Fra venstre er det Gitte Kondrup, Henrik Møller, Duygu Ngotho, Betina Svinggaard, Peter Poulsen og Thomas Horn

Det første budget med et nyt byråd, er altid en ny oplevelse.

Således er det også denne gang. Men socialdemokraterne er som altid klar til at indgå i forhandlinger om budgettet.

Jeg håber selvfølgelig også at det gælder for flertallet

De sidste 4 års budgetter, har været et økonomisk genopretningsarbejde.

Men socialdemokraterne har sammen med andre, taget de tunge og svære beslutninger, som nu har sikret et fornuftigt grundlag, for det kommende års budget.

Udgangspunktet for socialdemokraterne, når der skulle laves budgetter, har hver gang været, at der udover økonomisk ansvarlighed også skulle være social ansvarlighed.

Det har betydet at tilgangen til det, at lave et budget, ikke alene har været et spørgsmål om, hvor Helsingør Kommune er placeret i statistikkerne, sammenlignet med andre.

Statistikker, benchmarking og gennemsnits-betragtninger, maler et klinisk billede, hvor alle nuancerne er væk.
Den type af billeder plejer ikke at være særlige interessante.

Vi anerkender at der kan hentes viden, som kan være brugbar. Men alene at styre budgetterne efter hvilken placering vi har på ranglisten, frygter jeg vil ramme udvalgte grupper meget hårdt.
Mere for mindre er mantraet lige nu – når noget lyder for godt til at være sandt, ja så er det, det også sjældent!!

Umiddelbart virker byrådets/partiernes opfattelse af og tilgang til budgettet, som værende meget mere forskellig end jeg tidligere har oplevet.
Socialdemokraterne vil som sagt gå til forhandlingerne – hvis der er noget at forhandle om!!
I den forbindelse har vi nogle klare ønsker til budgettet.

Jeg nævnte at vi også arbejder med begrebet social ansvarlighed, derfor vil vores ønsker til budgettet også indeholde nogle aflysninger af de besparelser som især socialudvalget lige har vedtaget.
Det drejer sig om særligt om de knap 5 millioner som vores fysisk og psykisk handicappede skal levere i besparelse. Vi er overbevist om at denne besparelse vil ramme en gruppe meget sårbare borgere usædvanligt hårdt.

Vi har forsøgt at få gennemført et forsøg med gratis busrute, men blev stemt ned, da det skulle være et budgetønske.
Det kommer så her, sammen med en tilbagerulning af den besparelse som den kollektive trafik blev udsat for. Vi vil have busserne tilbage for fuld styrke.
Cykelsti på Skindersøvej ser ud til at kunne blive en realitet, hvilket er meget positivt, da det har været et ønske længe.

Kunstgræsbane og idrætslegeland i Snekkersten vil tilføre vores kommune et gevaldigt løft i fritidstilbuddet til vores borgere her i kommunen. Mon ikke det er muligt at finansiere det meste, ved den besparelse på en ny hal i Espergærde, der er lagt op til.

Idrætslegeland, som vil være et sted for alle borgere, har andre steder vist sig at være en kæmpe gevinst for den uorganiserede idræt.
Det samme har vores multipark, som er blevet en kæmpe succes, hvis vejret ikke sætter en stopper, så er der altid heftig aktivitet, faktisk så meget at en udvidelse af parken, vil kunne gøre det til et endnu mere attraktivt sted.

Vi vil derfor foreslå at de midler vi har fået til boligsociale tiltag bl.a. anvendes til en udvidelse af multiparken. Vi er overbevist om at de penge vil være givet rigtig godt ud.
Sundhedshus har fyldt meget i vores politiske landskab, nu er vi ved at være nået til, at sætte handling bag. Vi skal selvfølgelig derfor afsætte midler til et kommende sundhedshus allerede i 2015.

Vi har allerede sat mange midler af til at implementere folkeskolereformen, men der opstår nye behov, når nu den begynder at folde sig ud og det bliver hverdag.
Vi vil følge den nye skole tæt.
Den længere skoledag stiller nye krav til koncentrationen. Vi er derfor stadig overbevist om at indførelse af et tilbud om skolemad på alle skoler, vil være et rigtig godt tilbud.
Dette kan nok ikke gennemføre på et enkelt år, men vi vil starte i 2015 og så udrulle en ordning til at gælde alle vores skoler.

Til budgettet vil vi også komme med et forslag om at etablere en sommercamp, som skal være et tilbud til elever som trænger til et intensivt kursus i dansk eller matematik. Det vil være et frivilligt tilbud. Alle erfaringer viser at intensive forløb hjælper på den faglige udvikling.
Ingen tvivl om at vi også gerne ser, at kommunen fastholder og gerne udvikler sig stærke position som en kultur og turismekommune. Vi kan noget de andre byer misunder os.
Det er helt sikkert vores stærkeste kort når vi arbejder hen imod opfyldelse af visionen for kommunen.
 derfor bliver vi også nødt til at se på de ønsker der er, til den samlede turisme markedsføring af byen, herunder de muligheder vi har for at skabe aktivitet i værftshallerne, samt fastholder den gode udvikling vores kulturværft er inde i.
Igen er det en fornøjelse at se på de muligheder vores kommune indeholder. Vi har bare så meget at byde på, men vi kan selvfølglig ikke klare det hele på et år, det er en løbende proces.
Som jeg tidligere har sagt, så vil vores udgangspunkt for forhandlingerne om budgettet indeholde både økonomisk og social ansvarlighed.

Vores udgangspunkt vil også være at vi snakker 2015. Budgettet er en årlig tilbagevendende begivenhed, det vil vi fastholde.
Det er ikke det samme som at vi ikke vil forholde os til overslagsårerne, det skal vi.
Men det skal også være muligt at lave budgetter, der tager udgangspunkt i de givnme forudsætninger det enkelte år.

Vi har ikke stemt for den økonomiske politik, derfor er vores forudsætninger ikke de samme som flertallet har lagt til grund. Vi arbejder med 150 mio. Kr i kassen, som den tidligere økonomiske politisk beskrev. Derfor vil vores behov for, at finde ikke ønskbare driftsopgaver, være mindre.
Vedr. Skatten, så afventer vi hvad flertallet har tænkt sig. Vi har tidligere sagt at vi er åbne for at fastfryse provenuet for ejendomsskat.

Det vil i sig selv medføre at % erne bliver sat ned, men indtægten og betalingen fra borgeren er den samme.

Altså et forsøg på at undgå yderligere skattestigninger.
Vi vil som sagt gå til forhandlinger med åben pande, men med de senste udmeldinger er vi lidt usikker på om det også gælder flertallet.

Uanset hvad så skal der i hvert fald lyde en stor tak til administrationen, som endnu engang har leveret et stort stykke arbejde.

Ingen kommentarer: