13. september 2014

S i Helsingør byråd er med i budgetforliget for 2015

Af Henrik Møller, byrådsgruppen

Socialdemokraterne har i dag fredag d. 12/9. valgt at blive en del af Budgetaftalen for 2015. Aftalens parter er C,V,O og B.

Vi havde to mål med årets budgetaftale.
1: at arbejde hen mod et socialt- og økonomisk ansvarligt budget.
2: at sætter en stopklods i den snigende tendens til blokpolitik i Helsingør byråd.
Begge disse mål er nået.

Vi gik også til forhandlinger med et udgangspunkt der hed at ejendomsskatteprovenuet skulle være det samme til næste år. Altså ingen skattestigning. Det mål har vi også nået.

Igennem de sidste 4 år har Socialdemokraterne i byrådet været med til at tage et ansvar for kommunens økonomi og udvikling. Det har betydet, at udgangspunktet for budgetlægningen har været godt. Derfor er det også et budget, hvor der selvfølgelig er nogle reduktioner, men helt klart også mange og gode forbedringer.

Vores udgangspunkt har været, at der skal være en social balance i budgettet. Derfor var det afgørende, at der blev fjernet en besparelse på 7 mio. kr. på udsatte og sårbare børn og unge.
At vores klubber ikke blev lagt ind under SFO med stigende takster til følge og derved formentlig dødsstødet til klubberne.

I aftalen står vi uden for en udlicitering af den kommunale rengøring, Noget som de borgerlige ville gøre, uanset hvad vi som parti valgte at gøre.

Der er selvfølgelig tidsler i budgettet, men de er ikke større, end at vi kan stå inde for budgettet.

Der er som sagt rigtig mange gode tiltag i budgettet. Her nogle af de vigtigste:


 • Midler til turismen
 • Kystbeskyttelse
 • Udvidelse af idrætslinien
 • Pulje til større events
 • HH-skolesamarbejdet
 • Udvidelse af Hipp- Hopp som er sproglig førskolestimulering
 • Øget rehabilitering
 • Flextrafik
 • Byrumsløft i Helsingør og Hornbæk
 • Handicaptransport for blinde
 • Flere pladser på plejehjem
 • Analyse af virksomhedernes sociale ansvar
 • Midler til bedre sammenhæng mellem kulturværft og byen
 • Legeplads på kulturværftet
 • Index-award
 • Graffiti-bekæmpelse
 • Fagligt løft af  svage elever i form af en sommercamp, etablering
 • Udrulning af mad i skolerne
 • Flere pædagoger i daginstitutionerne
 • Udvidelse af multiparken
 • Kunstgræsbane i Snekkersten
 • Et samlet projekt for skolen i bymidten
 • Midler til et kommende sundhedshus
 • Plejehjem og daginstitutioner i Hornbæk


Der er som sagt rigtig mange gode ting i budgettet. Ærgerligt at vi ikke kunne samle hele byrådet, men spørgsmålet om ejendomsskatten var det, der afgjorde, at vi ikke kunne samle hele byrådet.
Vi fastholdt, at provenuet på ejendomsskat skulle være den samme som i 2014, så der ikke kommer skatte-stigning.
S og SF beskrev i Fair Forandring op til sidste folketingsvalg, hvordan partierne ville sikre boligejerne. Det er det, som vi har efterfulgt.

Vi er alt i alt med i budget-2015, fordi det er blevet et bedre budget, end hvis vi ikke var med.

Ingen kommentarer: