22. november 2014

Socialdemokraterne ønsker et eftersyn af lærernes arbejdstid

Af Thomas Horn, Byrådsmedlem

Reformen kræver de rigtige rammer - også i Helsingør

Socialdemokraterne i Helsingør ønsker at HLF, BUBL, skolelederne og kommunen snarest sætter sig
sammen og finder konstruktive og holdbare løsninger på alle de uløste udfordringer som lærernes arbejdstid har bragt med sig – et gennemgribende eftersyn.

Der er for lidt fleksibilitet i lærernes arbejdstid. Det har aldrig været intentionen. Det politiske budskab har været klart. Organiseringen og placeringen af arbejdstiden skulle give mening.
Men noget er gået galt.

Det har haft konsekvenser. Lærerne kan ikke nå at lave deres arbejde. Det er svært at mødes med kolleger og pædagoger. Når den ene har mulighed for at mødes så underviser den anden. Helt slemt er det hvis 4-5 kolleger skal mødes samtidigt. Lærerne kan ikke arbejde længere i travle perioder og må ikke afspadsere i perioder hvor der er mere ro.
Lærerne er professionelle. De er frustrerede over ikke at føle sig forberedte og ikke at kunne mødes med kolleger. Lederne slås med løsninger inden for nogle svære rammer.

Det virker godt at lærerne er mere tilstede på arbejdspladsen. Det skaber synergi og understøtter samarbejdet. Men det giver ikke mening, at der ikke er noget fleksibilitet tilbage. At man ikke kan knokle igennem i de perioder hvor der skal skrives årsplaner og et væld af elevplaner. I perioder med eksamen eller mange møder med forældre.
Kan der findes en aftale/ordning som kan imødekomme begge behov?

Helt konkret vil socialdemokraterne foreslå, at kommunen indkalder repræsentanter for parterne til konstruktive drøftelser om omfanget og kernen i udfordringerne og kommer med et fælles udspil til løsninger.
Vi er overbeviste om at både ledere, lærere og pædagoger har et stort ønske om at finde gode løsninger. 

20. november 2014

Ideologiens pris

Af Henrik Møller, Gruppeformand for S i byrådet

Mange snakker om, at der på kommunalt plan ikke er den store forskel på partierne, der alle vil
kommunen det bedste.
   Det er sikkert sandt, at alle partier vil kommunen det bedste, men det er ikke korrekt, at der ikke er forskel på partierne. Her i Helsingør Kommune oplever vi desværre at ideologien er vigtigere end den service vi kan tilbyde borgerne.
   Helt konkret har kommunen gennem et par år nu haft 25 % af rengøringen i kommunalt regi.
   Det er sket bla. på baggrund af et ønske fra Socialdemokraterne. Vi har fået så mange frygtelige historier præsenteret om vilkårene i rengøringsbranchen.
   Vi mente derfor, at det ville være godt at få erfaringer med, hvordan det ville gå kvaliteten og arbejdsmiljøet, hvis kommunen overtog en del af opgaven.
   Resultatet har været mere end tydeligt. I de målingerne, der har været foretaget, har brugerne vurderet, at kvaliteten af rengøringen er steget efter den blev kommunal, der er en udbredt opfattelse af, at det er væsentligt nemmere at kommunikere med rengøringen.
   Så hvad angår kvaliteten er det et bedre produkt. Men det er også sådan, at sygefraværet for de kommunale rengøringsansatte har ligget væsentligt under gennemsnittet for sygefravær i kommunen.
   Der er desuden blevet tilkendegivet at tilfredsheden blandt de ansatte i rengøringen var større en generelt i kommunen.
Det har nu medført, at rengøringens ansatte er indstillet til at modtage den Lokale Beskæftigelsesråds arbejdsmiljøpris. Erfaringen med at hjemtage en del af rengøringen har altså været positiv over hele linjen og faktisk burde det inspirere os i kommunalbestyrelsen til at hjemtage hele rengøringen. Desværre har ideologien vundet. Et flertal af de borgerlige partier og de Radikale har valgt at rengøringen skal udliciteres. Det eneste argument må være økonomien, da det er svært at få øje på andre fordele. Det kan godt være, at der er penge at spare, men hvad er prisen?
   Mit bud er, at det på sigt bliver en dyrere løsning i form at dårligere kvalitet og større nedslidning af personale. En dyr pris at betale for udlicitering. Især når erfaringerne fra en kommunal løsning taler sit tydelige sprog.
   Det her viser klart, at der er forskel på de forskellige politiske partier i kommunen!!

8. november 2014

Politisk Generalforsamling

Ses vi på onsdag?


Kære medlem,

Du har tidligere modtaget indkaldelsen til den politiske generalforsamling, så dette er blot en påmindelse.

Politisk ordfører Henrik Møller orienterer om byrådsarbejdet, vi skal diskutere visionen for partiets arbejde i byrådet og Per Seerup Knudsen vil orientere om arbejdet i regionsrådet.

Og ikke mindst vil folketingskandidat Pernille Schnoor fortælle om den landspolitiske situation i lyset af det kommende folketingsvalg.
Det bliver en spændende aften! Ses vi?
Folketingskandidat Pernille Schnoor
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Hjemmeside
Hjemmeside

4. november 2014

Arrangement: Aktuel politik op til det kommende folketingsvalg


Mød Folketingskandidat Pernille Schnoor
 
Socialdemokratiske Seniorer fortsætter sin møderække i efteråret 2014. Vi indbyder igen alle interesserede – både partimedlemmer og andre – til debat om det super aktuelle socialområde, hvor der arbejdes på at udlicitere plejehjem og hjemmepleje.

Alle er velkomne til arrangementet. Vi byder på gratis kaffe og kage. Du behøver ikke være medlem af Socialdemokratiet for at kunne deltage.

Onsdag den 05. November kl. 13.30 – 15.30
Cafeen i Plejehjemmet Montebello
Gurrevej 90 B. – Bus 802, 840 og 390R lige til døren.

Folketingskandidat Pernille Schnoor (S)