20. november 2014

Ideologiens pris

Af Henrik Møller, Gruppeformand for S i byrådet

Mange snakker om, at der på kommunalt plan ikke er den store forskel på partierne, der alle vil
kommunen det bedste.
   Det er sikkert sandt, at alle partier vil kommunen det bedste, men det er ikke korrekt, at der ikke er forskel på partierne. Her i Helsingør Kommune oplever vi desværre at ideologien er vigtigere end den service vi kan tilbyde borgerne.
   Helt konkret har kommunen gennem et par år nu haft 25 % af rengøringen i kommunalt regi.
   Det er sket bla. på baggrund af et ønske fra Socialdemokraterne. Vi har fået så mange frygtelige historier præsenteret om vilkårene i rengøringsbranchen.
   Vi mente derfor, at det ville være godt at få erfaringer med, hvordan det ville gå kvaliteten og arbejdsmiljøet, hvis kommunen overtog en del af opgaven.
   Resultatet har været mere end tydeligt. I de målingerne, der har været foretaget, har brugerne vurderet, at kvaliteten af rengøringen er steget efter den blev kommunal, der er en udbredt opfattelse af, at det er væsentligt nemmere at kommunikere med rengøringen.
   Så hvad angår kvaliteten er det et bedre produkt. Men det er også sådan, at sygefraværet for de kommunale rengøringsansatte har ligget væsentligt under gennemsnittet for sygefravær i kommunen.
   Der er desuden blevet tilkendegivet at tilfredsheden blandt de ansatte i rengøringen var større en generelt i kommunen.
Det har nu medført, at rengøringens ansatte er indstillet til at modtage den Lokale Beskæftigelsesråds arbejdsmiljøpris. Erfaringen med at hjemtage en del af rengøringen har altså været positiv over hele linjen og faktisk burde det inspirere os i kommunalbestyrelsen til at hjemtage hele rengøringen. Desværre har ideologien vundet. Et flertal af de borgerlige partier og de Radikale har valgt at rengøringen skal udliciteres. Det eneste argument må være økonomien, da det er svært at få øje på andre fordele. Det kan godt være, at der er penge at spare, men hvad er prisen?
   Mit bud er, at det på sigt bliver en dyrere løsning i form at dårligere kvalitet og større nedslidning af personale. En dyr pris at betale for udlicitering. Især når erfaringerne fra en kommunal løsning taler sit tydelige sprog.
   Det her viser klart, at der er forskel på de forskellige politiske partier i kommunen!!

Ingen kommentarer: