22. november 2014

Socialdemokraterne ønsker et eftersyn af lærernes arbejdstid

Af Thomas Horn, Byrådsmedlem

Reformen kræver de rigtige rammer - også i Helsingør

Socialdemokraterne i Helsingør ønsker at HLF, BUBL, skolelederne og kommunen snarest sætter sig
sammen og finder konstruktive og holdbare løsninger på alle de uløste udfordringer som lærernes arbejdstid har bragt med sig – et gennemgribende eftersyn.

Der er for lidt fleksibilitet i lærernes arbejdstid. Det har aldrig været intentionen. Det politiske budskab har været klart. Organiseringen og placeringen af arbejdstiden skulle give mening.
Men noget er gået galt.

Det har haft konsekvenser. Lærerne kan ikke nå at lave deres arbejde. Det er svært at mødes med kolleger og pædagoger. Når den ene har mulighed for at mødes så underviser den anden. Helt slemt er det hvis 4-5 kolleger skal mødes samtidigt. Lærerne kan ikke arbejde længere i travle perioder og må ikke afspadsere i perioder hvor der er mere ro.
Lærerne er professionelle. De er frustrerede over ikke at føle sig forberedte og ikke at kunne mødes med kolleger. Lederne slås med løsninger inden for nogle svære rammer.

Det virker godt at lærerne er mere tilstede på arbejdspladsen. Det skaber synergi og understøtter samarbejdet. Men det giver ikke mening, at der ikke er noget fleksibilitet tilbage. At man ikke kan knokle igennem i de perioder hvor der skal skrives årsplaner og et væld af elevplaner. I perioder med eksamen eller mange møder med forældre.
Kan der findes en aftale/ordning som kan imødekomme begge behov?

Helt konkret vil socialdemokraterne foreslå, at kommunen indkalder repræsentanter for parterne til konstruktive drøftelser om omfanget og kernen i udfordringerne og kommer med et fælles udspil til løsninger.
Vi er overbeviste om at både ledere, lærere og pædagoger har et stort ønske om at finde gode løsninger. 

Ingen kommentarer: