13. januar 2015

En fremtid uden en folkeskole?

Af Pernille Schnoor, folketingskandidat i Nordsjælland for Socialdemokraterne, og formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm

Piet Hein skrev i et af sine Gruk: I skolen terper man de små tabeller. I livet lærer man, at de ikke gælder. Folkeskolen er noget særligt dansk. Og det har altid været særligt for den danske folkeskole, at vi ikke kun går i skole for at blive til noget, men også for at blive til nogen. Skolens højeste formål har været at sikre en værdifuld menneskelig udvikling for den enkelte. Venskaber på tværs af sociale skel styrker muligheden for at bryde den sociale arv.
Alt for mange børn trækkes i dag ud af folkeskolen og sættes på privatskole. Nye tal viser, at antallet af privatskoler og frie grundskoler er fordoblet på 45 år, så vi i dag har 500 private skoler.
Det er i høj grad op til kommunerne selv at lægge kvalitetsniveauet på folkeskolerne, og det giver rum for store forskelle. Det gennemsnitlige beløb, der investeres i hver enkelt elev er 61.464 kr., og den kommune, der bruger mindst pr. elev er Næstved Kommune
med 46.770 kr. Kommunerne sparer på folkeskolerne og lukker skoler. Forældre trækker deres ressourcestærke børn ud. Det styrker ikke vores velfærdssamfund, det er ikke godt for den sociale lighed, og det er ikke godt for vores indsats for at inkludere børn i skolerne.
Fortsætter tendensen vil vi om ikke så mange år have flere privatskoler end folkeskoler. Eleverne på privatskoler håndplukkes, så skolen kan opnå et vist karakterniveau; retten til at afvise elever står nemlig indskrevet i lovgivningen, og udgør en grundforudsætning for privatskolernes forretningsmodel. Det kan virke indlysende, at privatskoler selv vælger deres elever. Men problemet er, at privatskolerne modtager et driftstilskud på 72 procent af, hvad en folkeskole får pr. elev. I visse tilfælde modtager privatskoler et højere beløb pr. elev end folkeskolen. Det er penge, der betales af fællesskabet, af skatteyderne. Derfor er vi alle sammen med til at betale for, at privatskolerne vælger de svageste fra.
Vi har et ansvar for, at skabe stærke folkeskoler for alle - for vores børns skyld og for vores samfunds skyld. Vi må sikre os, at der er økonomi til at drive skolerne. Derfor mener jeg, at vi må kigge på privatskolernes tilskudssystem. Privatskolerne bør tilskyndes til social ansvarlighed – ikke det modsatte. Derfor er en social omfordeling af de offentlige tilskud, eksempelvis via et socialt taxameter, en nødvendighed.
Vi må skabe større frirum og fair konkurrence for folkeskolerne. Vi må overveje, om vi skal fortsætte den massive statsstøtte af privatskolerne. Folkeskolen er nødvendig for at bevare det danske velfærdssamfund – derfor må vi frem for alt sikre os, at vi også i fremtiden kan tilbyde stærke folkeskoler for alle.

Ingen kommentarer: