15. januar 2015

Nu må besparelserne på ældreområdet stoppe

Af Pernille Schnoor, Folketingskandidat for Socialdemokraterne

Som led i finanslovsforhandlingerne for 2014 vedtog regeringen, Venstre og  de Konservative at fordele 1 mia. kr. til landets kommuner, den såkaldte ”ældremilliard”. Penge, som skulle løfte serviceniveauet i kommunernes ældrepleje, og som ikke måtte indgå i budgetlægningen til at dække besparelser. Men hvordan er det egentlig gået med udgifterne til ældreplejen?  I Helsingør er udgifterne pr. ældre ikke steget men tvært imod faldet med 5 procent på to år; fra 43.357 kr. i 2012 og 39.600 kr. i 2014 (FOA 2014). Til sammenligning er udgifterne i Hørsholm faldet med 2 procent. På landsplan har kommunerne sparet 3 procent på de to år. 

Ældremilliarden har derfor ikke sikret et generelt løft af den danske ældrepleje. Ærgerligt når intentionerne med finansloven faktisk var gode. Det er derfor på tide, at kommunerne finder andre steder at spare end på ældreområdet. Der er skåret helt ind til benet, og det går ud over den personlige kontakt. Den personlige omsorg for den ældre forsvinder i takt med, at robotter og andre hjælpemidler på grund af nedskæringer erstatter den menneskelige kontakt fra en hjemmehjælper. Hvor langt vil vi gå? Jeg mener, vi allerede er gået for langt.Ingen kommentarer: