16. december 2015

Kontanthjælpsloftet rammer op mod 33.000 børnAf Pernille Schnoor (S), MF, Nordsjælland

33.000 børn vil blive berørt af regeringens kontanthjælpsloft viser tal fra Finansministeriet. Børn, der i forvejen ikke har meget, får nu endnu mindre. Det har fået Red Barnet til at kalde regeringen og Dansk Folkepartis kontanthjælpsloft for skammeligt

For selvom det først og fremmest er forældrene og deres pengepung, der bliver ramt, så vil konsekvenserne række langt videre end kroner og ører.
Vi ved, at hvis børn skal klare sig godt i deres skoletid, så er det afgørende med en tryg og god base. Med regeringens nye kontanthjælpsloft får en lang række børn nu det modsatte. De vil opleve, at deres hverdag bliver mere usikker. Det vil i sidste ende gå ud over deres skolegang. Ifølge en undersøgelse, som KORA har lavet, får kun 70 procent af de udsatte børn en 9. klasses afgangseksamen. Og de socialt sårbare børn, der får, får to karakterpoint lavere end andre børn.

Jeg mener, det er vigtigt, at regeringen og undervisningsminister Ellen Thrane Nørby tager ansvar for det store antal børn, 33.000, der risikerer at klare sig markant dårligere i grundskolen. 

Regeringen og Dansk Folkeparti må tage et ansvar, hvis det ender med at endnu flere børn og unge går ud af folkeskolen, uden de basale færdigheder til at klare sig fremover. Vi investerede massivt i uddannelse, blandt andet med det formål at bryde den negative sociale arv. Med kontanthjælpsloftet går vi i en helt forkert retning.

Vi kan ikke lade de mest udsatte børn i vores samfund i stikken. Vi skal tvært i mod tage hånd om dem og sikre, at de har de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt i skolen og i livet.
Desværre lader det til, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker det stik modsatte.

13. december 2015

Dansk Folkeparti ramte bunden

Af Byrådsmedlem Thomas Horn,

At Dansk Folkepartis byrådsmedlem Marlene Harpsøe og undertegnede aldrig bliver enige på spørgsmålet om hvordan vi skal tage imod mennesker på flugt kommer nok ikke bag på nogen.

Men Dansk Folkeparti skylder stadig et svar på hvordan de mener, at vi skal sikre, at de flygtninge der kommer til landet kan opretholde og udvikle faglige og sociale kompetencer. Hvordan vi sikrer at disse mennesker ikke bliver stigmatiseret og isoleret i et dem og os samfund fyldt af mistro og frygt og ikke mindst hvordan vi giver børn, kvinder og mænd rum for at restituere sig efter de traumatiserende oplevelser mange af dem har været udsat for. 

Jeg formoder, at vi har et fælles mål om, at sikre at disse mennesker får et godt liv.
Dansk Folkepartis retorik om indsamlinger, vielsesringe og teltlejre kan tolkes som om, at man ikke deler overstående tilgang til medmennesker i nød.

I mit indlæg i HD den7. december spurgte jeg ind til Dansk Folkepartis grænse. Svaret Fra DFs Marlene Harpsøe var desværre, at DF sigtede direkte efter bunden.
Flygtningene er her og jeg håber derfor af hele mit (jule)-hjerte, at der er medlemmer i Dansk Folkeparti, som har andet end svinekød, julekort og diamantringe på hjernen.

Vi bliver nemlig nødt til at løfte denne opgave sammen.

DF støtter million-besparelser på velfærd i HelsingørAf Pernille Schnoor, medlem af Folketinget (S), Helsingørkredsen

Hvad har DFs vælgere i Helsingør fået for deres stemme, som er gået til Lars Løkke som statsminister?

De har fået et omprioriteringsbidrag. Et omprioriteringsbidrag, som er et fint ord for at spare i kommunerne. I praksis vil det sige, at man sparer på en række områder for at flytte penge til andre formål. For eksempel skattelettelser.
Finansministeriet skønner, at der skal spares 2,4 milliarder kroner i 2017 og 7,5 mia. kroner i 2019 på det offentlige forbrug. Og det er store beløb for Helsingør Kommune. Ifølge KL betyder det: 5,5 mio. kr. i 2016, 31,9 mio. i 2017, 58,3 mio. i 2018 og 84,7 mio. kr. i 2019 (jf. notat fra Helsingør Kommune om indtægtsbudgettet).

Harpsøe stemte for minusvækst – men lover plusvækst?
Socialdemokraterne stillede et ændringsforslag i Folketingssalen fredag den 2. december til budgetloven, der kunne afværge minusvækst i kommunerne de kommende år. Vi skulle bruge bare én DF-stemme til at få flertal for forslaget! Jeg spurgte derfor DF’s Marlene Harpsøe, om det skulle være hende, der ville stemme imod minusvækst i kommunerne? Det ville Marlene Harpsøe desværre ikke. Dansk Folkeparti stemte ikke for den røde bloks forslag om at droppe minusvæksten i kommunerne frem mod 2019. Det betyder, at kommunerne de kommende år mister adskillige milliarder kroner.

I Marlene Harpsøes svar til mig lover hun faktisk plusvækst i kommunerne? Jeg er derfor spændt på, hvordan det bliver i Helsingør Kommune, når budget 2017, 2018 og 2019 skal vedtages. Støtter DF og Marlene Harpsøe så minusvækst? For det var jo præcist det modsatte partiet gik til valg på. Her lovede Thulesen Dahl og andre, at man ville kæmpe for flere milliarder til velfærd.
Støtter DF, at der så langt øjet rækker skal spares millioner på velfærd? Åbenbart.

Martin Damm (V), der er formand for Kommunernes Landsforening har opfordret DF til at sige nej til omprioriteringsbidraget: ”Hvis man vil løfte den nære velfærd, altså børnepasning, skole og ældre, så kan man jo ikke starte med at skære det væk. Så kommer der jo ikke noget løft ud af det…Vi holder øje med, om det, de sagde før valget, også er det, de gør efter valget. (BT 9/10-15)

245 færre lærere, pædagoger og sosu-medarbejdere
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan omprioriteringsbidraget betyde, at 245 lærere, pædagoger, sosu-medarbejdere m.fl. vil miste deres job i Helsingør i 2019.
Kære DF – med én stemme i Folketingssalen havde I kunnet undgå minusvækst i kommunerne! I valgte minusvækst og besparelser på op mod 84,7 mio. kr. i Helsingør.
Jeg er bekymret for, hvilke konsekvenser regeringen og DFs besparelser vil få for børnene og de ældre i Helsingør!